Forensic Services & Financial Crime

Forensische Diensten & Financiële Criminaliteit (FSFC) is een gespecialiseerde dienstverlening aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing. Deze divisie is toegewijd aan het aanpakken van een breed scala aan financiële misdrijven, waaronder fraude, witwassen van geld, omkoping, corruptie en schendingen van internationale sancties. FSFC biedt uitgebreide oplossingen om financiële misdrijven binnen organisaties te voorkomen, op te sporen en erop te reageren. Dit omvat het uitvoeren van onderzoeken, risicobeoordelingen en het implementeren van preventieve maatregelen om te beschermen tegen illegale financiële activiteiten.

Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is een gespecialiseerde dienstverleningslijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, die uitgebreide oplossingen biedt voor het aanpakken van financiële criminaliteit en gerelateerde kwesties. Deze dienstverleningslijn combineert forensische accountancy, onderzoekstechnieken en financiële expertise om bedrijven, organisaties en individuen te helpen financiële misdrijven en fraude te identificeren, voorkomen en verminderen.

De belangrijkste componenten en kenmerken van de FSFC-dienstverleningslijn omvatten:

 1. Forensic Auditing: FSFC maakt gebruik van forensic auditors die zijn opgeleid om financiële gegevens en transacties met een kritisch oog te onderzoeken. Ze gebruiken gespecialiseerde technieken om verborgen onregelmatigheden, zoals verduistering, witwassen en andere financiële misdrijven, aan het licht te brengen.

 2. Fraude Detectie: Het opsporen van financiële fraude is een primaire focus van FSFC. Door middel van gegevensanalyse, patroonherkenning en anomaliedetectie helpt deze dienst bij het identificeren van verdachte activiteiten of transacties die op fraude kunnen wijzen.

 3. Onderzoeksdiensten: FSFC biedt grondige onderzoeksdiensten om de dieperliggende oorzaken van financiële wangedrag bloot te leggen. Dit omvat het afnemen van interviews, verzamelen van bewijsmateriaal en analyseren van financiële documentatie om een duidelijk beeld van de situatie te vormen.

 4. Compliance en Regulatoire Ondersteuning: De dienstverleningslijn ondersteunt klanten bij het waarborgen van naleving van relevante wetten en voorschriften. Dit is essentieel om financiële misdrijven te voorkomen en juridische sancties te vermijden.

 5. Risicoanalyse: FSFC voert risicoanalyses uit om kwetsbaarheden binnen de financiële processen en systemen van een organisatie te identificeren die door criminelen kunnen worden benut. Door deze kwetsbaarheden te begrijpen, kunnen klanten proactieve maatregelen nemen om hun financiën te beschermen.

 6. Ondersteuning bij Rechtszaken: In gevallen waarin financiële misdrijven leiden tot juridische stappen, biedt FSFC deskundige ondersteuning voor rechtszaken. Dit kan het leveren van deskundigengetuigenissen en het presenteren van financieel bewijs in de rechtszaal omvatten.

 7. Diensten ter voorkoming van Witwassen van Geld (AML): AML-maatregelen zijn essentieel om witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen. FSFC helpt klanten bij het implementeren van effectieve AML-programma’s en -procedures.

 8. Opleiding en Educatie: Educatie is een cruciaal aspect van de preventie van financiële misdrijven. FSFC biedt trainingsprogramma’s en workshops om organisaties en hun medewerkers te helpen financiële misdrijven beter te begrijpen en op te sporen.

 9. Integratie van Cybersecurity: Gezien de toenemende kruising tussen financiële misdrijven en cyberdreigingen, integreert FSFC expertise op het gebied van cyberbeveiliging om kwetsbaarheden met betrekking tot online en digitale financiële systemen aan te pakken.

 10. Verbetering van Interne Controles: FSFC helpt klanten hun interne controlemechanismen te versterken om het risico op financiële misdrijven binnen een organisatie te verminderen.

 11. Diensten voor Due Diligence: Voordat ze financiële transacties aangaan, voert FSFC due diligence uit om potentiële risico’s en nalevingsproblemen met betrekking tot de betrokken partijen te beoordelen.

 12. Klokkenluidersprogramma’s: Het opzetten van klokkenluidersprogramma’s kan een effectieve manier zijn om financieel wangedrag vroegtijdig te detecteren. FSFC helpt organisaties bij het opzetten en beheren van deze programma’s.

Over het geheel genomen biedt Forensic Services & Financial Crime van Tetrapylon Forensic Auditing een uitgebreide oplossing om financiële misdrijven te bestrijden, financiële activa te beschermen en de integriteit van financiële systemen te handhaven. Het is ontworpen om een breed scala van problemen aan te pakken, van het detecteren en voorkomen van fraude tot juridische ondersteuning en regelgevende naleving, en helpt klanten uiteindelijk hun financiële welzijn te beschermen.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Board Capability Development

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Board Capability Development binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst richt zich op het versterken van de capaciteiten en

Lees Verder

Contract Remediation & Repapering

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Contract Remediation & Repapering binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) speelt een essentiële rol in het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst richt zich op het beoordelen en herstructureren van

Lees Verder

Corporate Intelligence

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Corporate Intelligence binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is een essentieel onderdeel van het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst omvat diepgaand onderzoek en analyse van zakelijke entiteiten om mogelijke

Lees Verder

Data Discovery & GDPR

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Data Discovery for GDPR binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst omvat de identificatie en het beheer van gevoelige

Lees Verder

Dataseparatie

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Data Separation binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is een essentieel onderdeel van het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst richt zich op het scheiden en beveiligen van gegevens, zodat

Lees Verder

Data Subject Access Requests

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van het beheren van DSARs (verzoeken van betrokkenen om toegang tot persoonsgegevens) binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is een cruciaal onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. DSARs zijn verzoeken van

Lees Verder

eDiscovery

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van eDiscovery, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. eDiscovery verwijst naar het proces van identificatie, verzameling en behoud van elektronisch opgeslagen informatie

Lees Verder

Ethiek & Compliance

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Ethiek & Compliance binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is essentieel voor effectief risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze expertise richt zich op het bevorderen en handhaven van ethisch gedrag en

Lees Verder

Fraudebestrijdingstechnologie

L’expertise de Tetrapylon Forensic Auditing en matière de Technologie de la Fraude au sein de la division des services forensiques et de lutte contre la criminalité financière (FSFC) est un élément crucial de la gestion des risques de la criminalité financière. Cette expertise repose sur

Lees Verder

Forensic Lawyering

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Forensic Lawyering, als onderdeel van de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), is een essentieel onderdeel van het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Forensische juristen zijn gespecialiseerd in het behandelen van

Lees Verder

GDPR-contractanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van GDPR-contractanalyse, als onderdeel van de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze expertise richt zich op het analyseren van contracten

Lees Verder

Governance Review and Advice

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Governance Review and Advice, als onderdeel van de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een essentiële rol in het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze dienst houdt in dat de

Lees Verder

Intelligence Review

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Intelligence Review, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s op het gebied van financiële criminaliteit. Intelligence Review omvat het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren

Lees Verder

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Onderzoeken omvatten diepgaande onderzoeken van financiële transacties, documenten en activiteiten om

Lees Verder

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), is een essentieel onderdeel van het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Onderzoeksanalyse omvat het gebruik van geavanceerde technieken voor gegevensanalyse

Lees Verder

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Legal Tech Strategy omvat de strategische implementatie van technologie

Lees Verder

Personal Data Breach Management

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Beheer van Inbreuken op Persoonsgegevens, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), vormt een integraal onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze specialisatie omvat de systematische afhandeling van inbreuken op persoonsgegevens,

Lees Verder

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een essentiële rol in risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze specialisatie omvat de beoordeling en het beheer van de risico’s die

Lees Verder
Previous Story

Privacy

Next Story

Forensic Business Intelligence Services

Latest from Diensten

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to

Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor