Privacy is de bescherming van persoonlijke en gevoelige informatie tegen ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking. Het omvat de praktijken en maatregelen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat individuen controle hebben over hun persoonlijke gegevens en dat organisaties deze gegevens op een veilige en conforme manier verzamelen, verwerken en opslaan. Effectief privacybeheer is essentieel bij fraudebeheer, aangezien het de kans op gegevensinbreuken en identiteitsdiefstal verkleint, wat vaak wordt benut door fraudeurs.

Tetrapylon Forensic Auditing, werkzaam binnen de service-lijn Data Risk & Privacy (DRP), biedt uitgebreide expertise op het gebied van Privacy, met een specifieke focus op fraude risicobeheer. Privacy is een cruciaal onderdeel van gegevensbescherming en omvat het beschermen van persoonlijke informatie van individuen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. In het kader van fraude risicobeheer is de benadering van Tetrapylon voor Privacy ontworpen om het risico van fraude te verminderen door persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze alleen voor legitieme doeleinden worden gebruikt.

Privacy in het Kader van Fraude Risicobeheer:

 1. Data-inventarisatie en classificatie: Tetrapylon helpt organisaties bij het creëren van een uitgebreide inventaris van persoonlijke gegevens die ze verzamelen en classificeert deze gegevens op basis van gevoeligheid en privacy-implicaties. Het begrijpen van de aard van persoonlijke gegevens is essentieel voor privacybescherming en de beoordeling van fraude risico’s.

 2. Beheer van toestemming: Het beheren en documenteren van gebruikerstoestemming is cruciaal om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met privacyvoorschriften. Tetrapylon helpt organisaties bij het opzetten van solide processen voor toestemmingsbeheer.

 3. Toegangscontroles: Het implementeren van strikte toegangscontroles zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Dit vermindert het risico van ongeautoriseerde toegang die kan leiden tot frauduleuze activiteiten.

 4. Versleuteling van gegevens: Het beschermen van gevoelige persoonlijke gegevens door middel van versleuteling, zowel tijdens verzending als in rust, is een fundamentele privacy- en beveiligingspraktijk. Tetrapylon helpt bij de implementatie van versleutelingsmechanismen voor persoonlijke gegevens.

 5. Privacybeleid en kennisgevingen: Het ontwikkelen en communiceren van duidelijke privacybeleidsregels en kennisgevingen is essentieel om individuen te informeren over hoe hun gegevens zullen worden gebruikt. Tetrapylon helpt organisaties bij het opstellen van transparante privacyverklaringen.

 6. Gegevensportabiliteit en verwijdering: Ervoor zorgen dat individuen hun gegevens kunnen opvragen en laten verwijderen wanneer dit niet langer nodig is, is een privacyvereiste. Tetrapylon helpt organisaties bij het opzetten van processen voor gegevensportabiliteit en verwijdering.

 7. Assurance van gegevenskwaliteit: Het handhaven van de nauwkeurigheid en integriteit van persoonlijke gegevens is cruciaal om privacy te beschermen en het risico van frauduleuze activiteiten als gevolg van onjuiste gegevens te verminderen. Tetrapylon helpt bij het implementeren van praktijken voor gegevenskwaliteitsbeheer.

 8. Incident Response Planning: Tetrapylon helpt organisaties bij het ontwikkelen van incident response-plannen die specifiek zijn voor inbreuken op de privacy of incidenten waarbij persoonlijke gegevens mogelijk zijn gecompromitteerd. Deze plannen omvatten procedures voor het beperken van de impact op getroffen personen.

 9. Privacy Compliance voor derden: Het uitbreiden van privacybescherming naar gegevens die worden gedeeld met derden en ervoor zorgen dat zij voldoen aan privacynormen, is essentieel. Tetrapylon zorgt ervoor dat gegevensverwerking door derden in overeenstemming is met privacyvoorschriften.

 10. Training en bewustwording inzake privacy: Het opleiden van medewerkers over de beste praktijken op het gebied van privacy is essentieel om privacyovertredingen te voorkomen die kunnen leiden tot fraude. Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s om bewustwording onder het personeel te vergroten.

 11. Privacy Impact Assessments (PIA): Tetrapylon voert PIAs uit om de impact van gegevensverwerkingsactiviteiten op privacy te beoordelen en potentiële risico’s te identificeren. Deze proactieve aanpak helpt bij het beperken van privacygerelateerde frauderisico’s.

 12. Regelgevende naleving: Zorgen voor naleving van privacyvoorschriften zoals de AVG, CCPA en andere is een kernonderdeel van privacybeheer. Tetrapylon houdt organisaties op de hoogte van veranderende privacywetten en helpt hen te voldoen aan de nalevingsvereisten.

 13. Privacy by Design: Privacy integreren in het ontwerp en de ontwikkeling van producten en diensten vanaf het begin helpt om privacykwetsbaarheden te voorkomen die kunnen worden benut voor frauduleuze doeleinden.

 14. Metrieken en Rapportage: Tetrapylon ontwikkelt key performance indicators (KPI’s) en biedt rapportage om privacynaleving en fraudepreventie-inspanningen te volgen.

De alomvattende benadering van Tetrapylon voor Privacy in het kader van fraude risicobeheer weerspiegelt hun toewijding om het risico van fraude te verminderen door persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze legaal worden gebruikt. Door de beste privacypraktijken te implementeren, te voldoen aan voorschriften en privacy te integreren in gegevensbeheerprocessen, helpt Tetrapylon organisaties individuele privacy te beschermen en de potentiële voor frauduleuze activiteiten met betrekking tot persoonlijke gegevens te verminderen. Deze benadering is van cruciaal belang in een tijdperk waar gegevensprivacy een topprioriteit is en schendingen van de privacy aanzienlijke fraude risico’s met zich meebrengen.

Previous Story

Data minimization

Next Story

Forensic Services & Financial Crime

Latest from Data Risk & Privacy

Data minimization

Data Minimalisatie is een fundamenteel principe van gegevensprivacy en -beveiliging. Het omvat de opzettelijke vermindering van

Data Protection

Data Protection verwijst naar de reeks maatregelen en praktijken die een organisatie implementeert om gevoelige gegevens

Data Discovery

Data Discovery is het proces van het identificeren, lokaliseren en classificeren van de gegevensactiva van een

Data Governance

Data Governance is een systematische aanpak voor het beheren van de beschikbaarheid, bruikbaarheid, integriteit en beveiliging