Corporate Crime Investigation Services

Corporate Crime Investigation Services (CCIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het onderzoeken en aanpakken van bedrijfsmisdraging, fraude en witteboordencriminaliteit. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag kunnen organisaties te maken krijgen met kwesties met betrekking tot financiële onregelmatigheden, schendingen van regelgeving en ethische schendingen. Deze dienst omvat forensische onderzoeken, feitenonderzoek, bewijsverzameling en juridische ondersteuning. Het belangrijkste doel is om organisaties te helpen onwettige activiteiten aan het licht te brengen en aan te pakken, hun reputatie te beschermen en te zorgen voor naleving van de wet. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om kwesties met betrekking tot bedrijfsmisdraging op te lossen.

Corporate Crime Investigation Services (CCIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing. CCIS richt zich op het uitvoeren van grondige onderzoeken naar bedrijfscrimes, fraude en financieel wangedrag om organisaties te helpen onwettige activiteiten aan het licht te brengen en te zorgen voor naleving van wettelijke en ethische normen.

Belangrijke diensten die CCIS biedt, omvatten:

  1. Onderzoeken naar Bedrijfsfraude: CCIS voert onderzoeken uit om bedrijfsfraude, waaronder misbruik van activa, fraude met financiële overzichten en corruptie, op te sporen en te voorkomen.

  2. Onderzoeken naar Financieel Wangedrag: CCIS onderzoekt beschuldigingen van financieel wangedrag zoals verduistering, handel met voorkennis en boekhoudkundige onregelmatigheden.

  3. Forensische Accountancy: CCIS past forensische accountancytechnieken toe om financiële onregelmatigheden op te sporen, onregelmatigheden te identificeren en verduisterde fondsen terug te vorderen.

  4. Klokkenluidersprogramma’s: CCIS helpt organisaties bij het opzetten van klokkenluidersprogramma’s, zodat werknemers misstanden veilig en vertrouwelijk kunnen melden.

  5. Onderzoeken naar Omkoping en Corruptie: CCIS is gespecialiseerd in het onderzoeken van omkopings- en corruptiezaken en schendingen van anti-corruptieregels, waarbij bewijs wordt geleverd voor juridische stappen of verbeteringen in naleving.

  6. Opzoeken en Terugvorderen van Activa: CCIS helpt bij het opsporen en terughalen van verduisterde activa en fondsen, waardoor organisaties verloren middelen kunnen terugkrijgen.

  7. Onderzoeken naar Antiwitwaspraktijken (AML): CCIS voert AML-onderzoeken uit om witwasactiviteiten te identificeren en te voorkomen dat illegale fondsen in legitieme financiële systemen terechtkomen.

  8. Digitale Forensica: CCIS maakt gebruik van digitale forensische technieken om elektronische gegevens te onderzoeken, digitale bewijzen bloot te leggen en gerechtelijke stappen of regelgeving naleving te ondersteunen.

  9. Interne Onderzoeken: CCIS helpt organisaties bij het uitvoeren van interne onderzoeken naar beschuldigingen van wangedrag en zorgt voor een grondige beoordeling van mogelijke onregelmatigheden.

  10. Externe Onderzoeken: CCIS voert externe onderzoeken uit wanneer organisaties een onpartijdige en ervaren partij nodig hebben om complexe gevallen van bedrijfscriminaliteit te onderzoeken.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Asset tracing-onderzoeken

Onderzoeken naar het traceren van activa maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richten zich op het lokaliseren en terughalen van activa die mogelijk zijn gekoppeld aan illegale of frauduleuze activiteiten. Dit omvat het identificeren van

Lees Verder

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en zijn systematische beoordelingen om de naleving van juridische en regelgevende vereisten, interne beleidslijnen en branchestandaarden van een organisatie te beoordelen. Deze audits helpen bij het identificeren van gebieden

Lees Verder

Corporate Fraud Investigations

Corporate Fraud Investigations, als onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het uitvoeren van grondig onderzoek naar frauduleuze activiteiten binnen organisaties. Dit omvat het opsporen en voorkomen van fraude, verduistering en financiële wangedrag. De experts van

Lees Verder

Cybercrime-onderzoeken

Onderzoeken naar cybercriminaliteit maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richten zich op het blootleggen en aanpakken van cybercriminaliteit, waaronder hacking, datalekken, cyberfraude en andere digitale delicten. Deze onderzoeken omvatten het identificeren van cyberdreigingen, het verzamelen

Lees Verder

Data-analyse en forensische gegevensanalyse

Data Analytics & Forensic Data Analysis maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en omvat het systematisch onderzoeken van digitale gegevens om patronen, afwijkingen en bewijsmateriaal met betrekking tot criminele activiteiten bloot te leggen. Dit proces maakt

Lees Verder

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en is het proces van het verzamelen, bewaren, analyseren en presenteren van digitaal bewijs om onderzoeken of juridische procedures te ondersteunen. Dit gespecialiseerde vakgebied omvat het onderzoeken van

Lees Verder

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en omvatten uitgebreide onderzoeken buiten een organisatie om vermeende wangedrag, fraude of andere illegale activiteiten te onderzoeken. Deze onderzoeken worden meestal geïnitieerd door externe partijen zoals toezichthoudende autoriteiten,

Lees Verder

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en omvatten het uitvoeren van grondige onderzoeken binnen een organisatie om vermoedelijke wiskundigheid, fraude of andere illegale activiteiten te onderzoeken. Deze onderzoeken worden meestal geïnitieerd door de organisatie

Lees Verder

Onderzoeken naar omkoping en corruptie

Onderzoeken naar Omkoping & Corruptie maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en zijn gericht op het blootleggen en aanpakken van incidenten van omkoping, corruptie en onethisch gedrag binnen organisaties. Dit omvat het onderzoeken van financiële onregelmatigheden,

Lees Verder

Onderzoeken naar witwassen

Money Laundering Investigations, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing, richten zich op het onthullen en voorkomen van activiteiten voor het witwassen van geld binnen organisaties. Dit omvat het traceren van illegale financiële transacties, het identificeren van

Lees Verder

Whistleblower-onderzoeken

Onderzoeken naar klokkenluiders, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing, omvatten het onderzoeken van rapporten of informatie verstrekt door klokkenluiders die mogelijke wangedrag of illegale activiteiten binnen organisaties aan de kaak stellen. Deze onderzoeken hebben tot doel

Lees Verder
Previous Story

Transactie Forensische Diensten

Next Story

Legal Business Solutions (LBS)

Latest from Diensten

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to

Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor