Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable du mouvement des biens et des personnes. Cependant, il n’est pas à l’abri de la criminalité financière grave (FEC), notamment la fraude, la corruption et d’autres comportements financiers répréhensibles. Tetrapylon Forensic Auditing se concentre sur ce secteur pour aider à prévenir et à résoudre ces problèmes. Leur expertise consiste à mettre en place des mesures de lutte contre la corruption, à réaliser des audits forensiques pour mettre au jour les irrégularités financières et à fournir des conseils sur la conformité aux réglementations financières. Ce faisant, ils contribuent à garantir la transparence, l’intégrité et la légalité des opérations financières au sein du secteur de la Logistique & du Transport, préservant ainsi la chaîne d’approvisionnement mondiale et les réseaux de transport.

Uw Uitdagingen

De logistieke en transportsector wordt geconfronteerd met diverse ernstige vormen van financieel-economische criminaliteit (FEC). Hier is een gedetailleerde beschrijving van enkele belangrijke FEC-kwesties waarmee deze sector te maken kan krijgen:

 1. Ladingdiefstal en kaping:

  • Diefstal van goederen en lading tijdens transport.
  • Kaping van vrachtwagens, schepen of andere transportvoertuigen.
 2. Douanefraude en smokkel:

  • Vervalsing van goederen om douanerechten en belastingen te ontduiken.
  • Smokkel van verboden goederen over de grens.
 3. Factuur- en factureringsfraude:

  • Vervalsing van facturen voor diensten of goederen.
  • Overfacturering en frauduleuze factureringspraktijken.
 4. Verzekeringsfraude:

  • Indienen van valse verzekeringsclaims voor schade of verlies van goederen.
  • Samenspanning tussen verladers, vervoerders en verzekeraars voor frauduleuze claims.
 5. Cyberaanvallen en gegevensinbreuken:

  • Hacking, ransomware-aanvallen en gegevensinbreuken gericht op logistieke systemen.
  • Diefstal van gevoelige gegevens over zendingen en klanten.
 6. Brandstofdiefstal en fraude:

  • Diefstal van brandstof uit transportvoertuigen.
  • Fraude met brandstofkaarten en manipulatie.
 7. Corruptie en omkoping:

  • Betaling van smeergeld voor gunstige behandeling of contracten.
  • Corruptie bij douane en grenscontroles.
 8. Witwassen van geld:

  • Het vervoeren van illegale fondsen via legitieme transportnetwerken.
  • Het verhullen van de herkomst van criminele opbrengsten.
 9. Handel in nagemaakte goederen:

  • Vervoer van vervalste of gekopieerde goederen.
  • Schending van intellectuele eigendomsrechten.
 10. Mensenhandel:

  • Het vervoer van illegale immigranten of slachtoffers van mensenhandel.
  • Betrokkenheid bij mensenhandelnetwerken.
 11. Milieuovertredingen:

  • Illegale verwijdering van gevaarlijk afval.
  • Schendingen van milieuregels in transportpraktijken.
 12. Regelgevingsnalevingsschendingen:

  • Niet-naleving van veiligheidsvoorschriften in transport.
  • Schendingen van handelssancties en uitvoercontroles.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om bedrijven in de logistieke en transportsector te helpen bij het identificeren, voorkomen en aanpakken van FEC-risico’s. Deze diensten omvatten beveiligingsevaluaties, onderzoek naar gegevensinbreuken, naleving van regelgeving en fraudedetectie- en preventiemaatregelen. Gezien de essentiële rol van deze sector in mondiale toeleveringsketens, is bescherming tegen financieel-economische criminaliteit niet alleen belangrijk voor bedrijven, maar ook voor het waarborgen van de efficiënte en veilige beweging van goederen en diensten over de hele wereld.

HOE TETRAPYLON U KAN HELPEN

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de sector van logistiek en transport, waarbij diverse activiteiten en services worden aangeboden om verschillende aspecten van de branche aan te pakken:

1. Frauderisicobeheerdiensten (FRMS):

 • Identificatie en evaluatie van specifieke frauderisico’s in de logistiek- en transportsector.
 • Aanpassing van strategieën en beleid voor fraudebeheer.
 • Regelmatige risicobeoordeling en training in fraudepreventie.
 • Onderzoek naar vermoedelijke frauduleuze activiteiten in de sector.

2. Auditing van financiële economische misdrijven (FECA):

 • Grondige analyse van financiële transacties met de nadruk op wettelijke naleving.
 • Opsporen van onregelmatigheden, financiële misdrijven en economische schendingen.
 • Onderzoek en bewijsverzameling met betrekking tot financiële misdrijven.
 • Terugvordering van verloren activa als gevolg van financiële misdrijven.

3. Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven, nalevingskwesties en juridische aspecten met betrekking tot logistiek en transport.
 • Ontwikkeling en implementatie van compliance-programma’s die zijn afgestemd op de sector.
 • Juridisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden in de logistiek- en transportsector.
 • Evaluatie van risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking tot hun functies binnen de organisatie.

4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

 • Grondige forensische audits gericht op rollen en verantwoordelijkheden binnen de logistiek- en transportsector.
 • Evaluatie van de integriteit van processen en zakelijke praktijken binnen de sector.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen in de logistiek- en transportsector.

5. Transactie-forensische diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten in de logistiek- en transportsector te identificeren.
 • Beoordeling van transacties op fraude, wangedrag of financiële onregelmatigheden in de sector.
 • Levering van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijzen met betrekking tot activiteiten in de logistiek- en transportsector.

6. Corporate Governance Services (CGS):

 • Evaluatie van corporate governance structuren en relevante zakelijke praktijken binnen de logistiek- en transportsector.
 • Adviesdiensten met betrekking tot sector-specifieke corporate governance praktijken.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governanceproblemen binnen logistiek en transport te adresseren.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Gedetailleerde onderzoeken naar bedrijfsmisdrijven en financiële misdrijven in de logistiek- en transportsector.
 • Identificatie en documentatie van bewijsmateriaal met betrekking tot bedrijfsmisdrijven en financiële onregelmatigheden.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en juridische teams om deze kwesties op te lossen.

8. Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS):

 • Adviesdiensten om ethische normen te handhaven en te voldoen aan relevante wet- en regelgeving in de logistiek- en transportsector.
 • Training van medewerkers over ethische kwesties met betrekking tot hun functies.
 • Hulp bij het ontwikkelen van ethische gedragscodes en compliance-programma’s voor logistieke en transportoperaties.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Beoordeling van beveiliging en cybersecurity in de context van logistiek en transport.
 • Bescherming van gevoelige gegevens en naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften.
 • Optreden bij gegevensinbreuken en beveiligingsincidenten in verband met logistiek en transportactiviteiten.

10. Regulatory & Criminal Enforcement (RCE):

 • Ondersteuning van naleving van relevante voorschriften in de context van logistiek en transport.
 • Vertegenwoordiging en verdediging in juridische procedures en nalevingsproblemen met betrekking tot logistiek en transport.
 • Samenwerking met regelgevende instanties om nalevingsproblemen met betrekking tot hun activiteiten in de logistiek en transport op te lossen.

11. People & Organisation Services (Workforce):

 • Aanpasbare HR- en organisatiediensten om te voldoen aan de specifieke behoeften van de logistiek- en transportsector.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling in verband met logistiek en transport.
 • Training en ontwikkeling van personeel om te voldoen aan de specifieke eisen van de logistiek- en transportsector.

Tetrapylon Forensic Auditing voert deze uitgebreide activiteiten uit om de integriteit, naleving en risicobeheer binnen de logistiek- en transportsector te waarborgen, waarbij ethische en wettelijke praktijken in de branche worden bevorderd.

Previous Story

Informatie Communicatie & Technologie

Next Story

Manufacturing and Industrials

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor