Financial Institutions and Insurance

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de sector van financiële instellingen en verzekeringen om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen worden geconfronteerd met aanzienlijke bedreigingen, zoals witwassen, fraude, corruptie en andere illegale activiteiten. Tetrapylon werkt samen met deze organisaties om uitgebreide strategieën tegen FEC te ontwerpen en te implementeren. Dit omvat het uitvoeren van risicobeoordelingen, het verstrekken van training en het gebruik van geavanceerde technologie om financiële misdrijven te detecteren en te voorkomen, met als doel de integriteit van deze cruciale sectoren te waarborgen.

Uw uitdagingen

Om FEC binnen de sector van financiële instellingen en verzekeringen aan te pakken, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 1. Sterke interne controles: Het implementeren van strikte interne controlesystemen, zoals KYC (Know Your Customer) procedures, monitoring van transacties, risicobeoordelingen, en regelmatige audits kan helpen bij het detecteren en voorkomen van fraude en andere FEC-gerelateerde activiteiten.

 2. Compliance en regelgeving: Het naleven van wet- en regelgeving, zoals anti-witwasregelgeving, anticorruptiewetten en privacyregels, is van cruciaal belang. Het opzetten van sterke compliance-programma’s en het investeren in opleiding en bewustwording van medewerkers kan helpen bij het voorkomen van FEC.

 3. Cybersecurity: Het implementeren van robuuste cybersecurity-maatregelen, zoals firewalls, encryptie, regelmatige software-updates, training van medewerkers over cybersecurity en het monitoren van netwerken, kan helpen bij het voorkomen van cybercriminaliteit en gegevensinbreuken.

 4. Samenwerking en informatie-uitwisseling: Het bevorderen van samenwerking tussen financiële instellingen, verzekeraars, toezichthoudende autoriteiten en wetshandhavingsinstanties is van essentieel belang. Het delen van informatie over FEC-trends, het melden van verdachte activiteiten en het gezamenlijk aanpakken van FEC kan de effectiviteit van de maatregelen vergroten.

Door het implementeren van deze maatregelen en het bevorderen van een cultuur van integriteit en compliance, kunnen FEC-risico’s binnen de sector van financiële instellingen en verzekeringen worden verminderd.

Hoe TETRAPYLON kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de financiële instellingen en verzekeringssector, gericht op integriteit, naleving en risicobeheer. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

1. Frauderisicobeheerdiensten (FRMS):

 • Identificatie en beheer van frauderisico’s binnen de financiële en verzekeringssector.
 • Beoordeling en categorisering van hoogrisicozones en specifieke frauderisicofactoren in de sector.
 • Aanpassing van op maat gemaakte frauderisicobeheerstrategieën voor de financiële en verzekeringssector.
 • Doorlopende monitoring van fraudetrends en sectorspecifieke risicofactoren.
 • Opleiding in frauderisicobeheer specifiek voor de financiële en verzekeringssector.

2. Auditing van financiële economische criminaliteit (FECA):

 • Audit van financiële transacties met de nadruk op sectorgerelateerde voorschriften en wetgeving.
 • Detectie van onregelmatigheden zoals frauduleuze activiteiten, financiële misdrijven en financiële onregelmatigheden binnen de sector.
 • Onderzoek en verzameling van bewijs om economische misdrijven en financiële schendingen binnen de sector aan het licht te brengen.
 • Ondersteuning bij het terugvorderen van verloren activa als gevolg van economische misdrijven en financiële schendingen.
 • Zorgen voor naleving van sectorgerelateerde financiële regelgeving.

3. Bedrijfsmisdrijven, naleving en forensische activiteiten (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en nalevingsproblemen binnen de financiële en verzekeringssector.
 • Ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s die voldoen aan de specifieke sectorvereisten.
 • Uitvoering van forensische onderzoeken naar financiële onregelmatigheden die uniek zijn voor de financiële en verzekeringssector.
 • Evaluatie van risico’s met betrekking tot bedrijfsactiviteiten en zakelijke praktijken binnen de sector.

4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

 • Grondige forensische audits met de nadruk op de financiële en verzekeringssector.
 • Evaluatie van de integriteit van processen en zakelijke praktijken die specifiek zijn voor de sector.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen binnen de financiële en verzekeringssector.

5. Diensten voor transactieforensisch onderzoek (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de financiële en verzekeringssector te identificeren.
 • Beoordeling van transacties met betrekking tot fraude, slecht beheer of sectorgerelateerde financiële onregelmatigheden.
 • Levering van gedetailleerde rapporten over bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Bestuursdiensten voor ondernemingen (CGS):

 • Evaluatie van de governancestructuren en zakelijke praktijken die relevant zijn voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.
 • Advies voor het verbeteren van de governancepraktijken in overeenstemming met sectorvereisten.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om governanceproblemen binnen de sector aan te pakken.

7. Bedrijfsmisdrijvenonderzoeksdiensten (CCIS):

 • Grondig onderzoek naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de financiële en verzekeringssector.
 • Bewijsverzameling en getuigenverklaringen voor juridische procedures met betrekking tot sectorgerelateerde zaken.
 • Samenwerking met rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten om zaken gerelateerd aan de sector op te lossen.

8. Integriteits-, nalevings- en ethiekadviesdiensten (ICECS):

 • Evaluatie van ethische en nalevingskwesties die uniek zijn voor de financiële en verzekeringssector.
 • Advies over het opzetten en handhaven van ethische praktijken en naleving van sectorgerelateerde voorschriften.
 • Training van personeel over ethische kwesties binnen de sector.

9. Cybersecurity, gegevens en regelgeving (CDR):

 • Beveiligingsbeoordeling en advies over cyberbeveiliging voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.
 • Bescherming van gevoelige gegevens en naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften.
 • Reactie op gegevensinbreuken en gegevensbeveiligingsincidenten die specifiek zijn voor de financiële en verzekeringssector.

10. Regelgeving en strafrechtelijke handhaving (RCE):

 • Ondersteuning bij het voldoen aan regelgeving en wettelijke eisen die specifiek zijn voor de financiële en verzekeringssector.
 • Vertegenwoordiging van organisaties in onderzoeken en juridische procedures met betrekking tot sectorgerelateerde activiteiten.

11. Diensten voor personeel en organisatie (Effectief):

 • Aanpasbare personeels- en organisatiediensten om te voldoen aan de behoeften van financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling, rekening houdend met de unieke personeelsstructuren binnen de sector.
 • Training en ontwikkeling van werknemers volgens de sectorgerelateerde vereisten.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, naleving en risicobeheer binnen de financiële en verzekeringssector te waarborgen, en organisaties te beschermen tegen economische en bedrijfsmisdrijven. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een essentiële rol bij het handhaven van strenge ethische en wettelijke normen binnen deze sector, ter ondersteuning van solide zakelijke praktijken en financiële integriteit.

Previous Story

Consumer and Retail

Next Story

Hotels, hospitality & leisure

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable