Algemene Voorwaarden – Forensic and Integrity Services

§1.          Definities De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: a. Beroepsregelgeving: De beroeps- en gedragsregels waaraan Opdrachtnemer in het voorkomende geval is onderworpen. b. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens waaronder –

Lees Verder
437 views

Algemene Voorwaarden – Legal Services

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VAN LEEUWEN LAW FIRM opdracht verleent tot het verrichten van

Lees Verder
272 views