Regulatory & Criminal Enforcement

Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het navigeren en voldoen aan regelgevende vereisten en het aanpakken van kwesties in verband met strafrechtelijke handhaving. In de zakelijke omgeving van vandaag worden organisaties geconfronteerd met complexe regelgevende landschappen die strikte naleving van wet- en regelgeving vereisen. RCE-diensten omvatten beoordelingen van regelgevende naleving, interne onderzoeken, crisismanagement en verdediging tegen strafrechtelijke handhavingsacties. Het belangrijkste doel is om organisaties te helpen zich aan de wet te houden, strafrechtelijke handhavingsacties te voorkomen of aan te pakken en juridische en reputatierisico’s te minimaliseren. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om op maat gemaakte oplossingen te bieden die aansluiten bij hun specifieke behoeften op het gebied van regelgeving en strafrechtelijke handhaving.

Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) diensten aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het navigeren door complexe regelgevende omgevingen, het waarborgen van naleving van toepasselijke wetten en voorschriften, en het aanpakken van mogelijke strafrechtelijke schendingen. Deze diensten omvatten een breed scala van activiteiten om organisaties te helpen juridische en regelgevende risico’s effectief te beheren en te verminderen.

Belangrijke diensten die worden aangeboden onder Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) zijn onder andere:

 1. Regulatory Compliance Audits: Uitvoeren van uitgebreide audits om de naleving van een organisatie aan relevante wetten en voorschriften te beoordelen en gebieden van niet-naleving te identificeren.

 2. Anti-Witwas (AML) Onderzoeken: Onderzoeken en voorkomen van activiteiten voor het witwassen van geld om naleving van AML-regelgeving te waarborgen.

 3. Know Your Customer (KYC) Due Diligence: Verifieer de identiteit van klanten en beoordeel hun risicoprofielen om fraude te voorkomen en te voldoen aan wettelijke vereisten.

 4. Sanctiescreening: Personen en entiteiten controleren tegen sanctielijsten om naleving van internationale sancties te waarborgen.

 5. Handelsnaleving: Organisaties helpen bij het voldoen aan internationale handelswetten en -voorschriften, waaronder import-/exportcontroles en embargo’s.

 6. Klokkenluiderprogramma’s: Ontwikkelen en beheren van klokkenluiderprogramma’s om het melden van onregelmatigheden aan te moedigen en klokkenluiders te beschermen.

 7. Crisismanagement en Respons: Begeleiding bieden bij effectief crisismanagement, onderzoeken en regelgevende onderzoeken.

 8. Forensische Accountancy en Financiële Analyse: Financiële gegevens analyseren om onregelmatigheden, fraude of financiële misdrijven te identificeren.

 9. Naleving van Gegevensprivacy: Zorg ervoor dat wordt voldaan aan de voorschriften voor gegevensbescherming en beheer privacyrisico’s.

 10. Naleving van Cybersecurity: Helpen bij de naleving van voorschriften inzake cybersecurity en bescherming van gevoelige gegevens tegen cyberdreigingen.

 11. Nalevingstraining en Bewustwording: Trainingsprogramma’s aanbieden om werknemers voor te lichten over de naleving van regelgeving en de gevolgen van niet-naleving.

 12. Onderzoeken naar Regelovertredingen: Onderzoek doen naar mogelijke regelovertredingen, schendingen van de ethiek en juridische niet-naleving.

 13. Rapportage en Documentatie voor Regelgevende Doeleinden: Helpen bij het opstellen van vereiste rapporten en documentatie voor regelgevende autoriteiten.

 14. Ondersteuning bij Strafrechtelijke Handhaving: Ondersteuning bieden bij strafrechtelijke onderzoeken, waaronder fraude, corruptie en witteboordencriminaliteit.

 15. Communicatie met Belanghebbenden: Strategieën ontwikkelen voor effectieve communicatie met belanghebbenden tijdens juridische of regelgevende uitdagingen.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Assistentie bij Doorzoekingen en Onderzoeken

Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) gespecialiseerde bijstand bij Dawn Raids & Investigations, met een focus op financieel risicobeheer. Het bedrijf blinkt uit in het bieden van strategische ondersteuning aan organisaties die te maken hebben met regelgevend toezicht of

Lees Verder

Corporate criminal law and white-collar crime

White-collar defence en corporate crime verwijzen naar de juridische praktijk die zich bezighoudt met de verdediging van personen en bedrijven die betrokken zijn bij financieel economische criminaliteit. In deze context heeft white-collar defence betrekking op het verlenen van juridische bijstand aan individuen, zoals bestuurders, managers,

Lees Verder

Bestuursrechtelijke Toezicht- en Handhavingszaken

Bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken verwijzen naar de juridische procedures en maatregelen die worden genomen door overheidsinstanties om toezicht te houden op naleving van wet- en regelgeving en om eventuele overtredingen te handhaven. Deze zaken hebben betrekking op het bestuursrecht, dat zich richt op de rechtsverhoudingen

Lees Verder

Compliance & Criminal Enforcement

Compliance & Criminal Enforcement is een expertisegebied binnen Tetrapylon Forensic Auditing, met name in de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Financial Crime Risk Management in deze context houdt in dat wordt gewaarborgd dat wordt voldaan aan regelgevende vereisten en proactief wordt ingegaan op de

Lees Verder

Bestuurlijk Toezicht en Handhavingszaken

Het assisteren van cliënten die betrokken zijn bij bestuursrechtelijke handhaving, toezicht en opsporing is een gespecialiseerde expertise binnen Tetrapylon Forensic Auditing, met name in de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Financial Crime Risk Management in deze context houdt in dat cliënten ondersteuning krijgen bij

Lees Verder

Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crime Risk Management

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) gespecialiseerde expertise op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crime, met een focus op uitgebreid financieel risicobeheer. Het bedrijf is toegewijd aan het ondersteunen van klanten bij het implementeren van robuuste

Lees Verder

Witwastechnieken

Witwastechnieken vallen binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name in de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Financial Crime Risk Management in deze context houdt in dat risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en verminderd worden die verband houden met verschillende witwastechnieken. Dit omvat het begrijpen

Lees Verder

Corporate Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het gebied van Corporate Crime Defense, met een specifieke focus op financieel risicobeheer. Het bedrijf is bedreven in het bieden van strategische en proactieve maatregelen om bedrijven te verdedigen tegen

Lees Verder

White Collar Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het gebied van White Collar Crime Defense, met een specifieke focus op financieel risicobeheer. Het bedrijf is bedreven in het bieden van strategische en proactieve maatregelen om individuen en organisaties

Lees Verder

Anti-witwassen (AML) en sancties

De expertise op het gebied van Anti-Witwassen (AML) en Sancties is een cruciaal onderdeel van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing. Deze expertise richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen van witwassen van geld, financiering van

Lees Verder

Financiële Criminaliteit

De expertise op het gebied van Anti-Witwassen (AML) en Sancties is een cruciaal onderdeel van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing. Deze expertise richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen van witwassen van geld, financiering van

Lees Verder
Previous Story

Legal Business Solutions (LBS)

Next Story

Negotiate, draft, revise or cancel your commercial lease

Latest from Diensten

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to

Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor