De expertise op het gebied van Anti-Witwassen (AML) en Sancties is een cruciaal onderdeel van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing. Deze expertise richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen van witwassen van geld, financiering van terrorisme en schendingen van sancties. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren van robuuste nalevingsprogramma’s voor AML en sancties die zijn afgestemd op de specifieke risicoprofielen van cliënten. Het omvat ook het uitvoeren van due diligence-onderzoeken naar klanten en transacties, het monitoren van verdachte activiteiten en het waarborgen van naleving van relevante voorschriften en sanctielijsten. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met cliënten om uitgebreide AML- en sanctiestrategieën te ontwikkelen die hun activiteiten beschermen, regelgevingsconformiteit handhaven en beschermen tegen financiële criminaliteitsrisico’s.

Anti-Money Laundering (AML) en Sancties, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Deze dienst richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen van witwassen van geld, het naleven van AML-regelgeving en het voldoen aan sanctie-eisen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de dienstverlening binnen AML en Sancties in het kader van CCCF:

 1. Ontwikkeling van AML-programma’s: Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van op maat gemaakte AML-programma’s die voldoen aan hun specifieke behoeften. Dit omvat de ontwikkeling van beleid, risicobeoordelingen en procedures.

 2. Transactiemonitoring: Continue monitoring van financiële transacties om ongebruikelijke of verdachte patronen te identificeren die wijzen op witwassen van geld.

 3. Customer Due Diligence (CDD): Grondig onderzoek naar de achtergronden en financiële activiteiten van klanten om te zorgen voor naleving van AML-regelgeving.

 4. AML Risicobeoordelingen: Evaluatie van de AML-risico’s van een organisatie en de ontwikkeling van op risico gebaseerde AML-programma’s.

 5. Verhoogde Due Diligence (EDD): Aanvullende due diligence voor klanten met een hoog risico en complexe transacties om risico’s te beperken.

 6. Screening van Sancties: Screening van klantenlijsten en transacties tegen sanctielijsten van de overheid om te zorgen voor naleving van sanctieregelgeving.

 7. AML-training en bewustwording: Het verzorgen van trainingsprogramma’s om medewerkers voor te lichten over AML-regelgeving en het belang van het detecteren en melden van verdachte activiteiten.

 8. Herziening en Ontwikkeling van AML-beleid: Beoordeling en bijwerking van bestaand AML-beleid om deze in lijn te brengen met veranderende regelgeving en risico’s.

 9. AML Technologieoplossingen: Advies over en implementatie van AML-technologieoplossingen, zoals software voor transactiemonitoring en tools voor het kennen van uw klant (KYC).

 10. Onderzoeken van AML-overtredingen: Diepgaande onderzoeken naar vermoedelijke gevallen van witwassen van geld, inclusief het traceren van geldstromen en het verzamelen van bewijsmateriaal.

 11. Melding van Verdachte Activiteiten (SAR): Voorbereiden en indienen van SAR’s bij de juiste toezichthoudende autoriteiten wanneer potentieel verdachte transacties worden geïdentificeerd.

 12. Compliance-audits: Uitvoeren van audits om de naleving van organisaties aan AML-regelgeving te beoordelen en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.

 13. Regelgevend contact: Fungeren als schakel tussen de organisatie en regelgevende autoriteiten, waarbij wordt gewaarborgd dat wordt voldaan aan AML-regelgeving en meldingsvereisten.

 14. Integratie van AML-software en Technologieoplossingen: Integratie van AML-software en technologieoplossingen in de bestaande systemen van een organisatie voor verbeterde monitoring en rapportage.

 15. Mondiale AML-naleving: Zorgen voor naleving van AML-regelgeving op wereldwijde schaal, vooral als de organisatie in meerdere landen opereert.

 16. Data-analyse en Technologieoplossingen: Gebruik van gegevensanalyse en technologie om AML-monitoring en onderzoeken te verbeteren.

AML en Sancties zijn essentieel voor organisaties om de integriteit van hun financiële activiteiten te handhaven, witwassen van geld te voorkomen en te voldoen aan complexe AML- en sanctieregels. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied helpt organisaties bij het opzetten van robuuste AML-programma’s en een effectieve reactie op mogelijke overtredingen.

Sancties en Klantenscreening

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, presenteert haar gespecialiseerde bekwaamheid op het gebied van Sanctions en Client Screening-diensten binnen het domein van AML en FC. De diensten voor Sanctions en Client Screening omvatten

Lees Verder

Programma en Testen

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, introduceert haar gespecialiseerde bekwaamheid op het gebied van Programma & Testen binnen het domein van AML en FC. Programma & Testen omvat een systematische en alomvattende aanpak

Lees Verder

Strategie

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, introduceert haar gespecialiseerde bekwaamheid op het gebied van Strategie binnen het domein van AML en FC. De Strategie-diensten omvatten een vooruitstrevende en proactieve benadering om robuuste strategieën

Lees Verder

Know your Customer

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, presenteert haar gespecialiseerde bekwaamheid op het gebied van Know Your Customer (KYC) services binnen het domein van AML en FC. KYC-services omvatten een grondige en systematische aanpak

Lees Verder

Transactiemonitoring en Terugblikken

Tetrapylon Forensic Auditing, een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Financial Crime (FC) expertise, presenteert haar gespecialiseerde bekwaamheid op het gebied van Transaction Monitoring en Lookbacks-services binnen het domein van AML en FC. Transaction Monitoring en Lookbacks omvatten een zorgvuldige en

Lees Verder
Previous Story

Corruptie

Next Story

Financiële Criminaliteit

Latest from Anti-Money Laundering & Financial Crime