Corporate Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het gebied van Corporate Crime Defense, met een specifieke focus op financieel risicobeheer. Het bedrijf is bedreven in het bieden van strategische en proactieve maatregelen om bedrijven te verdedigen tegen beschuldigingen van financiële wangedrag. Tetrapylon past een combinatie van forensische audittechnieken, regelgevende kennis en juridisch inzicht toe om financiële misdaadriscico’s te identificeren, beoordelen en beheersen. Door op maat gemaakte verdedigingsstrategieën aan te bieden, helpt Tetrapylon zakelijke klanten bij het navigeren door complexe regelgevende landschappen en het beschermen van hun integriteit tegen mogelijke juridische uitdagingen met betrekking tot financiële misdrijven.

Corporate Crime Defence, een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op robuust risk management met betrekking tot financiële criminaliteit. Met een toewijding om organisaties te beschermen tegen juridische uitdagingen met betrekking tot corporate crime, biedt Tetrapylon uitgebreide diensten die zijn afgestemd op de complexiteit van het regelgevingslandschap.

Belangrijkste Componenten:

 1. Risicoanalyse: Tetrapylon voert grondige risicoanalyses uit om potentiële risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit binnen een organisatie te identificeren en te evalueren. Dit omvat het analyseren van interne en externe factoren, het beoordelen van transactiepatronen en het monitoren van opkomende bedreigingen om kwetsbaarheden proactief te identificeren.

 2. Regelgevende Compliance: Zorgen voor naleving van financiële regelgeving is van het grootste belang. Tetrapylon helpt klanten bij het navigeren door het evoluerende juridische landschap door diepgaande beoordelingen uit te voeren om hun activiteiten in overeenstemming te brengen met relevante financiële wetten en voorschriften.

 3. Interne Controles en Beleid: Tetrapylon werkt samen met klanten om robuuste interne controles en beleidslijnen op te stellen die zijn afgestemd op hun specifieke risico’s en activiteiten. Deze richtlijnen dienen als een raamwerk voor medewerkers, waarin beste praktijken worden uiteengezet en een consistente aanpak van risk management wordt gegarandeerd.

 4. Training en Bewustwording: Het verminderen van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit vereist een geïnformeerde werknemerspopulatie. Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s om bewustwording onder medewerkers te vergroten, zodat ze potentiële bedreigingen kunnen herkennen en erop kunnen reageren. Dit bevordert een cultuur van naleving en waakzaamheid binnen de organisatie.

 5. Ondersteuning bij Onderzoek: In het geval van vermoedelijke financiële criminaliteit biedt Tetrapylon ondersteuning bij onderzoek, waaronder forensische onderzoeken, bewijsbehoud en samenwerking met relevante autoriteiten. Dit zorgt voor een grondige en effectieve respons op vermeende corporate crime-incidenten.

 6. Due Diligence-diensten: Tetrapylon voert due diligence uit bij klanten, partners en derde partijen om het risico van betrokkenheid bij entiteiten die betrokken zijn bij financiële criminaliteit te minimaliseren. Dit omvat grondige achtergrondcontroles, risicobeoordelingen van de reputatie en verificatie van de legitimiteit van zakelijke relaties.

 7. Crisismanagement: Tetrapylon helpt klanten bij het ontwikkelen van crisismanagementplannen die specifiek zijn afgestemd op situaties met betrekking tot corporate crime. Dit omvat strategieën voor snelle respons, communicatieprotocollen en coördinatie met juridische en regelgevende autoriteiten.

 8. Technologie-integratie: Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en data-analyse verbetert Tetrapylon de efficiëntie en nauwkeurigheid van risk management met betrekking tot financiële criminaliteit. Dit omvat de implementatie van geavanceerde monitoringtools en oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de organisatie.

 9. Continue Monitoring en Evaluatie: Risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit zijn dynamisch en vereisen voortdurende monitoring en evaluatie. Tetrapylon legt mechanismen vast voor continue risicoanalyse, waardoor risk management strategieën evolueren in reactie op opkomende bedreigingen en veranderingen in het zakelijke landschap.

 10. Samenwerking met Autoriteiten: Tetrapylon faciliteert de samenwerking tussen klanten en relevante regelgevende en rechtshandhavingsautoriteiten. Deze samenwerkingsaanpak zorgt voor een gecoördineerde respons op corporate crime en bevordert een proactieve en coöperatieve relatie met autoriteiten.

Voordelen:

 • Uitgebreide Bescherming: Corporate Crime Defence van Tetrapylon biedt end-to-end bescherming en behandelt een breed scala aan risico’s met betrekking tot corporate crime.
 • Regelgevende Zekerheid: Klanten kunnen met vertrouwen opereren, wetende dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de nieuwste financiële regelgeving en nalevingsnormen.
 • Proactieve Detectie: Geavanceerde monitoring en analyse stellen vroegtijdige detectie van potentiële risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit in staat, wat snelle interventie mogelijk maakt.
 • Op Maat Gemaakte Oplossingen: Tetrapylon past zijn diensten aan op de unieke risicoprofielen en activiteiten van elke klant, waardoor oplossingen effectief en schaalbaar zijn.
 • Adaptieve Strategieën: Continue monitoring en evaluatie stellen Tetrapylon in staat om risk management strategieën aan te passen aan opkomende bedreigingen en veranderingen in het zakelijke landschap.

Corporate Crime Defence van Tetrapylon Forensic Auditing is toegewijd aan het versterken van organisaties tegen risico’s met betrekking tot corporate crime, met behulp van diepgaande expertise, geavanceerde technologieën en proactieve strategieën om klanten te beschermen in een steeds veranderend risicolandschap.

How Tetrapylon can help

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’.

Read More

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal.

Read More

Snelheid

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen.

Read More

Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Financial Economic Crime Auditing (FECA) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het onderzoeken en voorkomen van financiële en economische misdrijven. In de complexe financiële wereld van vandaag worden organisaties vaak

Read More

Corporate Crime, Compliance & Forensics

Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) is een uitgebreide service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een scala aan expertise met betrekking tot bedrijfsmisdraging, regelgeving, en forensisch onderzoek. In de complexe zakelijke omgeving van

Read More

Anti-omkoping en anti-corruptiemaatregelen

Expertise op het gebied van Anti-Omkoping en Anti-Corruptiemaatregelen maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen

Read More

Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS) aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing is een gespecialiseerde service-lijn die is gewijd aan het helpen van organisaties bij het opbouwen en handhaven van een sterke cultuur van integriteit,

Read More

Forensische en Integriteitsdiensten

Forensic & Integrity Services (FIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een breed scala aan expertise met betrekking tot forensische onderzoeken en het handhaven van integriteit binnen organisaties. In de

Read More

Corporate Governance Services

Corporate Governance Services (CGS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het helpen van organisaties bij het verbeteren van hun corporate governance structuren en praktijken. In de complexe zakelijke omgeving van

Read More

Legal Information

PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY (I.L.A.C. HOLDING B.V.)Parijsboulevard 2093541 CS Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31 (0) 85 130 16 27E-mail info@tetrapylon.eu Chamber of Commerce: 68273029VAT-number: NL857370236B01 MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at

Read More

Rechtsgebiedenregister (Legal)

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Mr. Bas A.S. van Leeuwen staat geregistreerd op: Hoofdrechtsgebied: Algemene praktijk, subrechtsgebieden: Bestuursrecht,

Read More

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and to all information, recommendations and services that PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY, further: “PRAETOR MAXIMUS” (I.L.A.C. HOLDING B.V.), provides to

Read More

Klachtenregeling (Legal)

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering

Read More

Algemene Voorwaarden – Legal Services

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of

Read More

Identificatieplicht (WWFT)

Afhankelijk van de aard van de Diensten die PRAETOR MAXIMUS aan de Cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat PRAETOR MAXIMUS verplicht is de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na

Read More

Fraudedriehoek

Binnen het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is de “Fraudedriehoek” een cruciaal concept. Mensen plegen fraude als gevolg

Read More

Fraude Diamant

De “Fraude Diamant” breidt het concept van de fraude driehoek uit. Terwijl de fraude driehoek zich richt op drie elementen – druk, gelegenheid en rationalisatie – voegt de fraude diamant twee extra dimensies toe: bekwaamheid

Read More
Previous Story

Witwastechnieken

Next Story

White Collar Crime Defence

Latest from Regulatory & Criminal Enforcement

White Collar Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het

Witwastechnieken

Witwastechnieken vallen binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name in de service-lijn Regulatory &