Witwastechnieken vallen binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name in de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Financial Crime Risk Management in deze context houdt in dat risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en verminderd worden die verband houden met verschillende witwastechnieken. Dit omvat het begrijpen en aanpakken van technieken zoals handel in goederen om geld wit te wassen, het stapelen van transacties en andere mechanismen die worden gebruikt om illegale fondsen te legitimeren. De focus ligt op het implementeren van robuuste controles en preventieve maatregelen om te beschermen tegen risico’s van witwassen.

Tetrapylon Forensic Auditing, binnen de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE), is gespecialiseerd in de bestrijding van witwastechnieken en het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. De alomvattende aanpak van Tetrapylon stelt organisaties in staat goed voorbereid te zijn op het tegengaan van witwassen en andere financiële misdrijven.

Belangrijkste Componenten:

 1. Risicobeoordeling: Tetrapylon voert diepgaande risicobeoordelingen uit om potentiële kwetsbaarheden voor witwassen en financiële misdrijven te identificeren. Dit omvat de analyse van financiële processen, interne controles en nalevingsstructuren.

 2. Verbetering van Compliance: In samenwerking met klanten versterkt Tetrapylon nalevingsmaatregelen om het risico van witwassen te verminderen. Dit omvat het evalueren en verbeteren van bestaande nalevingsprogramma’s om aan te sluiten bij wettelijke vereisten.

 3. Optimaliseren van Interne Controles: Tetrapylon helpt bij het optimaliseren van interne controles om effectief om te gaan met witwassen. Dit omvat het implementeren van geavanceerde monitorsystemen en het ontwikkelen van robuuste rapportagemechanismen.

 4. Training van Personeel: Het is essentieel om personeel op te leiden om witwassen te herkennen en te beheren. Tetrapylon biedt aangepaste trainingsprogramma’s om het bewustzijn te vergroten en een cultuur van alertheid en naleving binnen de organisatie te bevorderen.

 5. Voorbereiding op Onderzoek: Goed voorbereid zijn op mogelijke onderzoeken is cruciaal. Tetrapylon helpt bij het ontwikkelen van uitgebreide plannen voor onderzoeksgereedheid, zodat klanten snel en effectief kunnen reageren op regelgevende eisen.

 6. Digitale Forensica: Geavanceerde technieken voor digitale forensica worden gebruikt om elektronisch bewijs met betrekking tot witwassen te analyseren. Tetrapylon maakt gebruik van geavanceerde technologieën om financiële transacties te traceren, frauduleuze activiteiten op te sporen en waardevolle inzichten te bieden ter verdediging.

 7. Juridische Vertegenwoordiging: In geval van juridische procedures zorgt Tetrapylon voor krachtige juridische vertegenwoordiging voor klanten. Dit omvat contact onderhouden met wettelijke autoriteiten, reageren op vragen en pleiten namens klanten gedurende het juridische proces.

 8. Crisisbeheer: Beschuldigingen van witwassen kunnen leiden tot crises voor organisaties. Tetrapylon helpt klanten bij het ontwikkelen van strategieën voor crisisbeheer, inclusief communicatieplannen, om de reputatie te beschermen en verstoringen van bedrijfsactiviteiten te minimaliseren.

 9. Samenwerking met Toezichthouders: Tetrapylon vergemakkelijkt effectieve communicatie met toezichthoudende autoriteiten, waardoor een proactieve en transparante benadering mogelijk is. Dit helpt positieve relaties met regelgevers op te bouwen en een samenwerkingsomgeving te bevorderen.

 10. Continue Verbetering: Aangezien het landschap van financiële misdrijven dynamisch is, stelt Tetrapylon mechanismen voor continue verbetering in. Evaluaties na gebeurtenissen en updates van protocollen worden uitgevoerd op basis van geleerde lessen, opkomende bedreigingen en wetswijzigingen.

Voordelen:

 • Proactieve Naleving: De expertise van Tetrapylon zorgt voor proactieve naleving, waardoor het risico van witwassen wordt verminderd.
 • Effectieve Respons: Klanten hebben de nodige middelen om effectief te reageren op onderzoeken, waardoor juridische en reputatierisico’s worden beperkt.
 • Bewustwording van Personeel: Trainingsprogramma’s vergroten het bewustzijn van het personeel en dragen bij aan een cultuur van observatie en naleving binnen het bedrijf.
 • Digitale Inzichten: Geavanceerde digitale forensica biedt waardevolle inzichten in elektronisch bewijs, waardoor de verdediging tegen beschuldigingen van witwassen wordt versterkt.
 • Zekerheid bij Regelgeving: Effectieve communicatie met toezichthoudende autoriteiten creëert vertrouwen en transparantie, en bevordert positieve relaties.

De diensten van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van AML en het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s binnen de Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) service-lijn stellen organisaties in staat om uitgebreid de risico’s van witwassen aan te pakken en effectief te beheren.

How Tetrapylon can help

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’.

Read More

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal.

Read More

Snelheid

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen.

Read More

Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Financial Economic Crime Auditing (FECA) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het onderzoeken en voorkomen van financiële en economische misdrijven. In de complexe financiële wereld van vandaag worden organisaties vaak

Read More

Corporate Crime, Compliance & Forensics

Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) is een uitgebreide service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een scala aan expertise met betrekking tot bedrijfsmisdraging, regelgeving, en forensisch onderzoek. In de complexe zakelijke omgeving van

Read More

Anti-omkoping en anti-corruptiemaatregelen

Expertise op het gebied van Anti-Omkoping en Anti-Corruptiemaatregelen maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen

Read More

Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS) aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing is een gespecialiseerde service-lijn die is gewijd aan het helpen van organisaties bij het opbouwen en handhaven van een sterke cultuur van integriteit,

Read More

Forensische en Integriteitsdiensten

Forensic & Integrity Services (FIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een breed scala aan expertise met betrekking tot forensische onderzoeken en het handhaven van integriteit binnen organisaties. In de

Read More

Corporate Governance Services

Corporate Governance Services (CGS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het helpen van organisaties bij het verbeteren van hun corporate governance structuren en praktijken. In de complexe zakelijke omgeving van

Read More

Legal Information

PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY (I.L.A.C. HOLDING B.V.)Parijsboulevard 2093541 CS Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31 (0) 85 130 16 27E-mail info@tetrapylon.eu Chamber of Commerce: 68273029VAT-number: NL857370236B01 MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at

Read More

Rechtsgebiedenregister (Legal)

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Mr. Bas A.S. van Leeuwen staat geregistreerd op: Hoofdrechtsgebied: Algemene praktijk, subrechtsgebieden: Bestuursrecht,

Read More

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and to all information, recommendations and services that PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY, further: “PRAETOR MAXIMUS” (I.L.A.C. HOLDING B.V.), provides to

Read More

Klachtenregeling (Legal)

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering

Read More

Algemene Voorwaarden – Legal Services

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of

Read More

Identificatieplicht (WWFT)

Afhankelijk van de aard van de Diensten die PRAETOR MAXIMUS aan de Cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat PRAETOR MAXIMUS verplicht is de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na

Read More

Fraudedriehoek

Binnen het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is de “Fraudedriehoek” een cruciaal concept. Mensen plegen fraude als gevolg

Read More

Fraude Diamant

De “Fraude Diamant” breidt het concept van de fraude driehoek uit. Terwijl de fraude driehoek zich richt op drie elementen – druk, gelegenheid en rationalisatie – voegt de fraude diamant twee extra dimensies toe: bekwaamheid

Read More
Previous Story

Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crime Risk Management

Next Story

Corporate Crime Defence

Latest from Regulatory & Criminal Enforcement

White Collar Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het

Corporate Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het