Legal Business Solutions (LBS)

Legal Business Solutions (LBS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het bieden van juridische expertise om organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe juridische uitdagingen. In de huidige zakelijke omgeving worden organisaties geconfronteerd met verschillende juridische kwesties die een combinatie van juridische kennis en praktische oplossingen vereisen. LBS biedt een scala aan juridische diensten, waaronder juridisch advies, contractbeoordeling, ondersteuning bij geschillen en naleving van regelgeving. Het belangrijkste doel is om organisaties te helpen bij het navigeren door juridische complexiteiten, het beperken van juridische risico’s en het waarborgen van naleving van de wet. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om op maat gemaakte juridische oplossingen te bieden die aansluiten bij hun specifieke behoeften.

Legal Business Solutions (LBS) is een specifieke service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing die uitgebreide juridische advies- en ondersteunende diensten biedt aan bedrijven en organisaties. LBS combineert juridische expertise met zakelijk inzicht om klanten te helpen bij het aanpakken van een breed scala aan juridische en regelgevingsuitdagingen, terwijl ze ervoor zorgen dat hun strategische en operationele doelstellingen worden behaald.

Belangrijke diensten die LBS biedt, omvatten:

  1. Juridisch Advies: LBS biedt deskundig juridisch advies over verschillende zaken, waaronder naleving, contracten, intellectueel eigendom, fusies en overnames, en geschillenbeslechting. Ze helpen klanten om complexe juridische kwesties te begrijpen.

  2. Naleving en Regelgevende Ondersteuning: LBS helpt organisaties om relevante wetten en voorschriften te begrijpen en na te leven, zodat ze aan de juridische eisen in hun activiteiten voldoen.

  3. Beoordeling en Beheer van Contracten: LBS beoordeelt en beheert contracten om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de zakelijke doelen van klanten, juridische risico’s beperken en naleving verbeteren.

  4. Bescherming van Intellectueel Eigendom: LBS helpt bij de bescherming van intellectueel eigendom van klanten door middel van merkregistratie, octrooiaanvragen en strategieën voor auteursrechtbescherming.

  5. Due Diligence bij Fusies en Overnames (M&A): LBS voert juridisch due diligence uit in M&A-transacties om potentiële juridische risico’s, aansprakelijkheden en nalevingskwesties te identificeren.

  6. Geschillenbeslechting en Ondersteuning bij Rechtszaken: LBS biedt ondersteuning bij het oplossen van geschillen, waaronder alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden en vertegenwoordiging van klanten in juridische procedures.

  7. Ondernemingsbestuur en Naleving: LBS helpt organisaties bij het opzetten van sterke kaders voor ondernemingsbestuur en nalevingsprogramma’s om ethische en juridische normen hoog te houden.

  8. Privacy en Gegevensbescherming: LBS helpt bij het naleven van wetten inzake gegevensbescherming, het beschermen van gevoelige informatie en het reageren op datalekken.

  9. Arbeids- en Arbeidsrecht: LBS biedt begeleiding bij arbeids- en arbeidsrechtelijke zaken, waaronder arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en geschillenbeslechting.

  10. Milieunaleving en Regelgeving: LBS zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan milieuregels en normen om juridische en reputatierisico’s te minimaliseren.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Arbeidsrecht en HR

Expertise op het gebied van Arbeidsrecht en HR maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het bieden van juridische en HR-oplossingen om organisaties te helpen bij het navigeren door

Lees Verder

Commercial Contracting

Expertise op het gebied van Commercial Contracting maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het beheer en optimalisatie van commerciële contracten. Dit omvat het opstellen, onderhandelen, beoordelen en beheer

Lees Verder

Entity Governance and Compliance

Expertise op het gebied van Entity Governance & Compliance maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het beheren van de governance- en nalevingsvereisten van

Lees Verder

Environmental, Social, and Governance

Expertise op het gebied van ESG, wat staat voor Environmental, Social en Governance, maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing. Het richt zich op het helpen van organisaties bij het integreren van milieu-,

Lees Verder

Fusies en Overnames

Expertise op het gebied van M&A, ofwel Fusies en Overnames, maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het ondersteunen van cliënten bij de complexe processen van fusies, overnames en

Lees Verder

Financiële Diensten Regulering

Expertise op het gebied van Financiële Diensten Regulering maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van financiële instellingen bij het navigeren door complexe en veranderende regelgevende landschappen.

Lees Verder

Herstructurering

Herstructurering, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, omvat strategische planning en uitvoering om organisaties te helpen financiële uitdagingen en operationele moeilijkheden te overwinnen. Het kan financiële herstructurering, schuldbeheer, verkoop van activa en

Lees Verder

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is een vooruitstrevende benadering van juridische dienstverlening. Het maakt gebruik van innovatieve technologieën, alternatieve bedrijfsmodellen en flexibele werkschema’s om juridische oplossingen te bieden die kosteneffectiever,

Lees Verder

Overheidsinstellingen en Openbare diensten

Expertise op het gebied van Overheidsinstanties & Publieke Instellingen maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het assisteren van overheidsinstanties en publieke instellingen bij het waarborgen van transparantie, naleving

Lees Verder

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn service-lijn Legal Business Solutions (LBS). Het omvat een alomvattende benadering om de unieke financiële en regelgevende uitdagingen aan te pakken waarmee pensioenfondsen worden geconfronteerd.

Lees Verder

Privacy en Gegevensbescherming

Expertise op het gebied van Privacy & Gegevensbescherming maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het assisteren van organisaties bij het navigeren door het complexe juridische landschap met betrekking

Lees Verder

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het navigeren door het complexe juridische landschap met

Lees Verder
Previous Story

Corporate Crime Investigation Services

Next Story

Regulatory & Criminal Enforcement

Latest from Diensten

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to

Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor