Privacy en Gegevensbescherming

Expertise op het gebied van Privacy & Gegevensbescherming maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het assisteren van organisaties bij het navigeren door het complexe juridische landschap met betrekking tot privacyregelgeving en gegevensbescherming. Deze expertise omvat juridisch advies, de ontwikkeling van nalevingsprogramma’s, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en onderzoeken om kwesties met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging aan te pakken. Het team van experts van Tetrapylon werkt samen met cliënten om te zorgen voor naleving van privacywetten, bescherming van gevoelige informatie en het beperken van gegevensinbreuken, waardoor de reputatie van een organisatie wordt beschermd en het vertrouwen van belanghebbenden wordt behouden.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een uitgebreide reeks diensten op het gebied van privacy en gegevensbescherming binnen hun service-lijn Legal Business Solutions (LBS). Hier is een gedetailleerde beschrijving van hun dienstverlening:

 1. Compliance met gegevensbescherming: Tetrapylon helpt bedrijven om te voldoen aan de gegevensbeschermingsregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit omvat het uitvoeren van beoordelingen van gegevensverwerkingsactiviteiten, advies over gegevensbeschermingsbeleid en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

 2. Privacy Audits en Assessments: Tetrapylon voert uitgebreide privacy-audits uit om de naleving van een organisatie met gegevensbeschermingswetten te beoordelen. Deze audits identificeren potentiële risico’s, non-conforme gebieden en bieden aanbevelingen voor correctie.

 3. Data Mapping en Inventory: Deze service omvat het in kaart brengen en inventariseren van gegevensstromen binnen een organisatie om te identificeren waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen. Dit helpt bij het begrijpen van het gegevenslandschap en het waarborgen van compliance.

 4. Privacybeleid en -procedures: Tetrapylon helpt bij het ontwikkelen en implementeren van op maat gemaakte privacybeleid en procedures die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een organisatie. Dit omvat het opstellen van gegevensbeschermingsbeleid, toestemmingsformulieren en procedures voor het afhandelen van verzoeken van betrokkenen.

 5. Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s): DPIA’s worden uitgevoerd om risico’s met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te identificeren en aan te pakken. Tetrapylon helpt bij het uitvoeren van DPIA’s om mogelijke gegevensbeschermingskwesties te identificeren en op te lossen.

 6. Beheer van de rechten van betrokkenen: Deze service helpt organisaties bij effectief beheer van verzoeken van betrokkenen. Dit omvat het opzetten van processen om verzoeken met betrekking tot toegang, gegevensportabiliteit en het recht om vergeten te worden af te handelen.

 7. Privacy Incident Response Planning: Tetrapylon helpt organisaties voor te bereiden op gegevensinbreuken en privacy-incidenten. Dit omvat het opstellen van een incidentresponsplan dat de stappen beschrijft die moeten worden gevolgd in geval van een gegevensinbreuk om te voldoen aan meldingsverplichtingen.

 8. Employee Training: Het aanbieden van trainings- en bewustzijnsprogramma’s voor medewerkers om ervoor te zorgen dat ze de gegevensbeschermingsregelgeving begrijpen en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot persoonsgegevens.

 9. Vendor and Third-Party Risk Management: Evaluatie en beheer van gegevensbeschermingsrisico’s met betrekking tot leveranciers en externe dienstverleners om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan gegevensbeschermingswetten.

 10. International Data Transfers: Advies over veilige internationale gegevensoverdrachten, vooral met betrekking tot AVG en andere wereldwijde gegevensbeschermingsvoorschriften.

 11. Privacy by Design: Het aanmoedigen van organisaties om gegevensbeschermingsprincipes in te bedden in de ontwikkeling van producten en diensten, zodat privacy vanaf het begin wordt overwogen.

 12. Privacy Technology Solutions: Aanbevelen en implementeren van technologieën die de privacy verbeteren en organisaties helpen bij geautomatiseerd beheer van gegevensbeschermingsnaleving.

 13. Regulator Communication and Reporting: Ondersteuning bij communicatie met gegevensbeschermingsautoriteiten en het melden van gegevensinbreuken zoals vereist door de wet.

Tetrapylon’s diensten binnen LBS streven ernaar organisaties te helpen bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens, en om te voldoen aan de voortdurend evoluerende gegevensbeschermingsregelgeving, met name in een tijdperk van toenemende digitale transformatie en gegevensuitwisseling. Hiermee wordt een basis gelegd voor het opbouwen van vertrouwen bij klanten en stakeholders, terwijl risico’s van gegevensinbreuken en privacyovertredingen worden geminimaliseerd.

Previous Story

Veiligheidsbranche

Next Story

Staatssteun en EU

Latest from Legal Business Solutions

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is

Herstructurering

Herstructurering, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, omvat