Arbeidsrecht en HR

Expertise op het gebied van Arbeidsrecht en HR maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het bieden van juridische en HR-oplossingen om organisaties te helpen bij het navigeren door het complexe landschap van arbeidswetgeving en arbeidszaken. Dit omvat advies over arbeidsovereenkomsten, arbeidsgeschillen, naleving van arbeidsregelgeving en HR-beleid. De experts van Tetrapylon werken samen met klanten om te zorgen voor een eerlijke en wettelijke behandeling van werknemers, terwijl ze de belangen van de organisatie beschermen.

De Diensten in Arbeidsrecht en Human Resources (HR) die Tetrapylon Forensic Auditing levert als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS), omvatten een breed scala aan diensten met betrekking tot arbeidsrecht, human resources en arbeidsgerelateerde kwesties. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten:

 1. Arbeidswet Compliance: Zorgen dat uw organisatie voldoet aan alle arbeidswetten en -voorschriften, inclusief wetten over lonen en arbeidstijden, werkplekveiligheid en discriminatiewetten.

 2. HR-beleid en -procedures: Ontwikkelen en herziening van HR-beleid en -procedures om te voldoen aan wettelijke vereisten en best practices, met betrekking tot gebieden zoals werving, beëindiging van arbeidsovereenkomsten en werknemersvoordelen.

 3. Arbeids- en contracten van werknemers: Opstellen en herziening van arbeidsovereenkomsten, non-concurrentieovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten om de belangen van werkgevers en werknemers te beschermen.

 4. Arbeidsconflicten: Beheer van arbeidsconflicten en geschillen, inclusief onderhandelingen, bemiddeling en vertegenwoordiging in juridische procedures.

 5. Discriminatie- en intimidatieklachten: Advies en ondersteuning bij het afhandelen van klachten over discriminatie en intimidatie, inclusief het uitvoeren van onderzoeken en het implementeren van preventieve maatregelen.

 6. Loon- en Uurtariefkwesties: Behandeling van naleving van loon- en uurtariefvoorschriften, inclusief overuren, minimumloon en werknemersclassificatie.

 7. Whistleblower-bescherming: Advies over wetten en beschermingsmechanismen voor klokkenluiders om werknemers aan te moedigen wangedrag te melden zonder angst voor represailles.

 8. HR-audits: Uitvoeren van audits van uw HR-praktijken en procedures om niet-nalevingsgebieden en gebieden die verbetering behoeven, te identificeren.

 9. Werkplekveiligheid en OSHA-naleving: Zorgen dat uw werkplek voldoet aan veiligheidsnormen en voldoet aan de regelgeving van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

 10. Vakbondsrelaties: Advies over vakbondsgerelateerde zaken, inclusief onderhandelingen, geschillenbeslechting en arbitrage.

 11. Werknemersopleiding en -ontwikkeling: Het verstrekken van trainingsprogramma’s om werknemers en management te onderwijzen over arbeidswetten, naleving en HR-best practices.

 12. Beëindiging en Ontslag: Advies over geschikte beëindigingsprocedures, ontslagen en het verminderen van juridische risico’s in verband met beëindigingen.

 13. Werknemersvoordelen en compensatie: Beheer van werknemersvoordelenprogramma’s, waaronder ziektekostenverzekering, pensioenregelingen en prestatiegerelateerde beloning.

 14. HR-dossiers en documentatie: Hulp bij het behouden van nauwkeurige en wettelijk conforme HR-dossiers en documentatie.

 15. Juridische vertegenwoordiging: Vertegenwoordiging van uw organisatie in juridische zaken met betrekking tot arbeid en tewerkstelling, indien nodig.

 16. Werknemersrelaties: Het bevorderen van positieve werknemersrelaties, het oplossen van conflicten en het stimuleren van een gezonde werkomgeving.

 17. Internationaal Arbeidsrecht: Het verstrekken van expertise op het gebied van arbeids- en tewerkstellingswetten in internationale rechtsgebieden, als uw organisatie wereldwijd opereert.

De Diensten in Arbeidsrecht en Human Resources die Tetrapylon Forensic Auditing aanbiedt, helpen organisaties om arbeidsrechtelijke kwesties te beheren, juridische risico’s te minimaliseren en HR-processen te verbeteren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan een gezonde en wettelijk conforme werkomgeving en ondersteunt het succes van uw bedrijf.

Previous Story

Witwassen via Cryptovaluta

Next Story

Commercial Contracting

Latest from Legal Business Solutions

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is