Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het navigeren door het complexe juridische landschap met betrekking tot staatssteunregels, naleving van de Europese Unie (EU) en de preventie van fraude. Deze expertise omvat juridisch advies, de ontwikkeling van nalevingsprogramma’s, risicobeoordelingen en onderzoeken om kwesties met betrekking tot staatssteun, EU-regelgeving en frauduleuze activiteiten aan te pakken. Het team van experts van Tetrapylon werkt samen met cliënten om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten terwijl ze het risico op niet-naleving en fraude minimaliseren.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt uitgebreide diensten op het gebied van “State Aid, EU & Fraud” binnen hun service-lijn Legal Business Solutions (LBS). Hier is een gedetailleerde beschrijving van hun dienstverlening:

 1. State Aid Assessment: Tetrapylon helpt organisaties bij het beoordelen van staatssteunkwesties, met name in overeenstemming met de regels van de Europese Unie. Dit omvat het identificeren van subsidies, het beoordelen van hun wettigheid en het bepalen van mogelijke gevolgen voor de betrokken partijen.

 2. EU Compliance: De dienstverlening omvat advies en begeleiding om organisaties te helpen voldoen aan de regelgeving en voorschriften van de Europese Unie. Dit omvat zowel algemene naleving als specifieke sectorspecifieke vereisten.

 3. Fraud Prevention and Detection: Tetrapylon ondersteunt organisaties bij het implementeren van fraudedetectie- en preventiestrategieën. Dit omvat het identificeren van potentiële frauderisico’s, het opzetten van interne controlesystemen en het ontwikkelen van bewustzijnstraining voor medewerkers.

 4. Whistleblower Programs: Het opzetten van klokkenluidersprogramma’s om werknemers en belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om vermoedelijke frauduleuze activiteiten te melden, waardoor organisaties vroegtijdig kunnen ingrijpen.

 5. Investigations and Forensic Audits: Het uitvoeren van diepgaande onderzoeken en forensische audits om frauduleuze activiteiten te identificeren, bewijsmateriaal te verzamelen en te helpen bij juridische procedures indien nodig.

 6. Recovery of Misappropriated Funds: In gevallen van fraude of misbruik van financiële middelen ondersteunt Tetrapylon bij de inspanningen om gelden terug te vorderen en gerechtigheid te zoeken.

 7. Compliance Training: Het aanbieden van trainingen en workshops om medewerkers en management bewust te maken van staatssteun, EU-regels en fraudepreventie.

 8. Legal Support: Juridische bijstand en vertegenwoordiging in geschillen met betrekking tot EU-regels, staatssteun of fraudekwesties.

 9. Risk Assessment and Mitigation: Evaluatie van risico’s en ontwikkeling van strategieën om risico’s te verminderen met betrekking tot staatssteun, EU-naleving en fraude.

 10. Conflict Resolution: Bemiddeling en conflictoplossing bij geschillen met betrekking tot staatssteun, EU-regels of fraudezaken.

 11. Reporting and Disclosure: Begeleiding bij rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen met betrekking tot staatssteun, EU-regels en fraudekwesties.

De diensten aangeboden binnen “State Aid, EU & Fraud” binnen de service-lijn LBS zijn gericht op het helpen van organisaties om juridische en regelgevende risico’s in verband met staatssteun, EU-voorschriften en fraude te minimaliseren. Dit omvat zowel proactieve naleving en preventie als reactieve maatregelen in gevallen van vermoedelijke fraude of geschillen. Het doel is om organisaties te helpen voldoen aan wet- en regelgeving, gerechtigheid na te streven en reputatieschade te voorkomen.

Previous Story

Privacy en Gegevensbescherming

Next Story

Technologische innovaties binnen de Thuiszorgsector

Latest from Legal Business Solutions

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is

Herstructurering

Herstructurering, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, omvat