Financiële Diensten Regulering

Expertise op het gebied van Financiële Diensten Regulering maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van financiële instellingen bij het navigeren door complexe en veranderende regelgevende landschappen. Dit omvat juridisch advies, nalevingsbeoordelingen en strategische begeleiding om ervoor te zorgen dat financiële organisaties voldoen aan brancheregels, de belangen van hun cliënten beschermen en risico’s effectief beheren. Het team van experts van Tetrapylon op het gebied van financiële dienstenregulering helpt klanten bij het handhaven van naleving, het behouden van concurrentiekracht en het aanpassen aan regelgevende veranderingen.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt uitgebreide diensten op het gebied van financiële regelgeving binnen hun service-lijn Legal Business Solutions (LBS). Hier is een gedetailleerde beschrijving van de diensten die zij aanbieden:

 1. Regelgevende naleving: Bijstaan van financiële instellingen om inzicht te verwerven in en te voldoen aan financiële regelgeving en relevante wetten om ervoor te zorgen dat zij aan alle wettelijke vereisten voldoen.

 2. Risicobeoordeling en -beheer: Risicobeoordelingen uitvoeren en financiële entiteiten helpen bij het ontwikkelen van strategieën om risico’s effectief te beheren en te verminderen.

 3. Regelgevende rapportage: Voorbereiding en indiening van vereiste rapporten bij toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke financiële regelgeving.

 4. Compliance-audits en -beoordelingen: Grondige audits en beoordelingen van de operaties van financiële instellingen uitvoeren om hun naleving van financiële regelgeving te beoordelen.

 5. Beleids- en procedureontwikkeling: Helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleidslijnen en procedures om regelgevende naleving te handhaven.

 6. Antiwitwas- en tegenfinanciering van terrorisme-programma’s (AML/CTF): AML/CTF-programma’s ontwikkelen, verbeteren en herzien om witwaspraktijken en financiering van terrorisme te voorkomen en op te sporen.

 7. Marktbewaking: Financiële markten monitoren en analyseren om ongebruikelijke activiteiten of mogelijke marktmisbruik te identificeren en te melden.

 8. Consumentenbescherming en eerlijke praktijken: Zorgen dat financiële instellingen zich houden aan consumentenbeschermingswetten en eerlijke en transparante praktijken handhaven bij het omgaan met klanten.

 9. Juridische en regelgevende onderzoeken: Bijstand verlenen aan financiële entiteiten in geval van juridische en regelgevende onderzoeken, wat kan inhouden dat zij reageren op onderzoeken en zich voorbereiden op mogelijke juridische acties.

 10. Regelgevingsstrategie en advies: Strategisch advies geven over hoe te navigeren in complexe financiële regelgevingslandschappen en zich aan te passen aan voortdurend veranderende regelgeving.

 11. Compliancetraining: Trainingsprogramma’s aanbieden voor financiële professionals om hen bewust te maken van nalevingsvereisten, regelgeving en best practices.

 12. Privacy- en gegevensbeschermingsnaleving: Helpen financiële instellingen om gevoelige klantgegevens te beveiligen en te beschermen in overeenstemming met de privacywetten en -regelgeving.

 13. FinTech- en blockchain-regelgeving: Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in regelgeving voor financiële technologie en blockchain-industrieën en bedrijven helpen zich aan te passen aan deze veranderingen.

 14. Grensoverschrijdende regelgevingsnaleving: Advies geven over regelgevingsnaleving voor financiële instellingen die in meerdere landen opereren om consistentie en naleving van internationale regelgeving te waarborgen.

 15. Regelgevingsrapportagesystemen: Implementeren van systemen en procedures voor geautomatiseerde en gestroomlijnde regelgevingsrapportage om efficiëntie en nauwkeurigheid te verbeteren.

 16. Regelgevingswijzigingsbeheer: Financiële entiteiten helpen zich aan te passen aan veranderingen in financiële regelgeving en de nodige aanpassingen in hun activiteiten door te voeren.

 17. Financiële licenties en vergunningen: Helpen bij het aanvragen en behouden van de vereiste licenties en vergunningen om financiële diensten te verlenen.

 18. Toezicht op regelgeving: Actief op de hoogte blijven van toezichthoudende veranderingen en updates om klanten tijdig te informeren over nieuwe vereisten en implicaties.

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing in financiële regelgeving binnen de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) stelt financiële instellingen in staat om wettelijk conform te blijven, risico’s te minimaliseren en te gedijen in een sterk gereguleerde omgeving.

Previous Story

Negotiate, draft, revise or cancel your commercial lease

Next Story

Technology, Media and Communications

Latest from Legal Business Solutions

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is