Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor financiële criminaliteit door communicatie en uitdagingen rond crises en issues doeltreffend aan te pakken. Dit omvat snelle reacties op incidenten, het implementeren van forensische audittechnieken en het ontwikkelen van communicatiestrategieën om complexiteiten te doorgronden. Door expertise in risicobeheer voor financiële criminaliteit, forensische auditing en strategische communicatie te integreren, streeft CIM ernaar organisaties te begeleiden door het oplossingsproces, financiële criminaliteitsrisico’s te minimaliseren en de reputatie- en financiële integriteit te waarborgen tijdens kritieke situaties.

Crisis & Issue Management (CIM) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op risicobeheer van financiële criminaliteit binnen het domein van crisis- en issuemanagement. Deze service is ontworpen om organisaties te helpen bij het navigeren en verminderen van financiële criminaliteitsrisico’s die verband houden met verschillende crises en kwesties. Van fraude- en corruptieaantijgingen tot regelgevende onderzoeken, biedt CIM op maat gemaakte strategieën om uitdagingen aan te pakken, de reputatie te beschermen en naleving te waarborgen.

Belangrijkste onderdelen:

 1. Risicobeoordeling en -analyse: Voer grondige risicobeoordelingen uit om potentiële financiële criminaliteitsrisico’s in kaart te brengen die verband houden met crises. Analyseer de aard van de risico’s, hun mogelijke impact en bedenk strategieën om ze te beheren en te verminderen.

 2. Strategieën voor regelgevende naleving: Ontwikkel en verbeter strategieën om tijdens crises aan regelgevende vereisten te voldoen. Dit houdt in dat crisismanagementpraktijken worden afgestemd op relevante financiële regelgeving en wettelijke vereisten om het risico op juridische repercussies te verminderen.

 3. Onderzoek naar fraude en corruptie: Bied expertise bij het onderzoeken van aantijgingen van fraude en corruptie die tijdens crises kunnen ontstaan. Implementeer forensische audittactieken om financiële onregelmatigheden bloot te leggen en deze snel aan te pakken.

 4. Bescherming en herstel van de reputatie: Ontwikkel proactieve en reactieve communicatiestrategieën om de reputatie van de organisatie tijdens en na crises te beschermen en te herstellen. Beheer de publieke perceptie en het vertrouwen van belanghebbenden door transparante en strategische communicatie.

 5. Ondersteuning en samenwerking op juridisch gebied: Bied juridische ondersteuning en samenwerking tijdens crises, zorg ervoor dat de organisatie goed wordt vertegenwoordigd en juridisch beschermd is. Werk samen met juridische experts om eventuele juridische implicaties van aantijgingen van financiële criminaliteit aan te pakken.

 6. Betrokkenheid en communicatie met belanghebbenden: Ontwikkel doelgerichte communicatiestrategieën om in contact te komen met belangrijke belanghebbenden zoals investeerders, werknemers en klanten. Zorg ervoor dat communicatie transparant, consistent en in lijn is met de toewijding van de organisatie om financiële criminaliteit te bestrijden.

 7. Training en bewustmaking van werknemers: Implementeer trainingsprogramma’s om het bewustzijn onder werknemers over financiële criminaliteitsrisico’s tijdens crises te vergroten. Bevorder een cultuur van naleving en ethisch gedrag om interne financiële misdaden te voorkomen en op te sporen.

 8. Veerkracht op het gebied van technologie en cyberbeveiliging: Verbeter technologische veerkracht en cybersecurity-maatregelen om financiële misdaden die tijdens crises kunnen worden gepleegd, te voorkomen en erop te reageren. Implementeer robuuste protocollen voor cyberbeveiliging om gevoelige financiële informatie te beschermen.

 9. Samenwerking tussen afdelingen: Faciliteer samenwerking tussen verschillende afdelingen, waaronder juridisch, compliance, financiën en communicatie, om ervoor te zorgen dat er een samenhangende en gecoördineerde aanpak is voor risicobeheer van financiële criminaliteit tijdens crises.

 10. Continue monitoring en verbetering: Stel mechanismen in voor continue monitoring van financiële criminaliteitsrisico’s en de effectiviteit van crisismanagement. Beoordeel en verfijn regelmatig strategieën op basis van opkomende bedreigingen en organisatorisch leren.

Voordelen:

 • Risicovermindering: Identificeer, beheer en verlaag effectief financiële criminaliteitsrisico’s die verband houden met crises, waardoor de kans op frauduleuze activiteiten wordt verminderd.

 • Nalevingsborging: Zorg voor naleving van financiële regelgeving en wettelijke vereisten, waardoor het risico op regelgevende sancties en juridische gevolgen wordt geminimaliseerd.

 • Bescherming van de reputatie: Bescherm en herstel de reputatie van de organisatie door middel van strategische communicatie en proactieve reputatiemanagementpraktijken.

 • Juridische bescherming: Ontvang juridische ondersteuning en begeleiding om juridische uitdagingen als gevolg van beschuldigingen van financiële criminaliteit te doorstaan en de juridische belangen van de organisatie te waarborgen.

 • Vertrouwen van belanghebbenden: Bouw en behoud het vertrouwen van belanghebbenden door een toewijding aan transparantie, integriteit en effectief risicobeheer van financiële criminaliteit tijdens crises te tonen.

 • Bewustwording van werknemers: Bevorder een cultuur van bewustwording en naleving onder werknemers, waardoor het risico op interne financiële misdaden wordt verminderd en de algehele veerkracht van de organisatie wordt vergroot.

 • Veiligheid van cyberbeveiliging: Versterk cybersecurity-maatregelen om financiële misdaden die gepaard gaan met crises te voorkomen en erop te reageren, en bescherm gevoelige financiële gegevens.

 • Samenwerking tussen afdelingen: Bevorder samenwerking tussen diverse organisatiefuncties en zorg voor een holistische en gezamenlijke aanpak van risicobeheer van financiële criminaliteit tijdens crises.

 • Aanpassingsvermogen en continue verbetering: Ontwikkel adaptieve strategieën en verbeter continu praktijken voor risicobeheer van financiële criminaliteit op basis van zich ontwikkelende bedreigingen en inzichten van de organisatie.

Conclusie: Crisis & Issue Management (CIM) bij Tetrapylon Forensic Auditing is toegewijd aan het bieden van uitgebreide oplossingen voor risicobeheer van financiële criminaliteit tijdens crises. Door uitdagingen proactief aan te pakken, de reputatie te beschermen en naleving te waarborgen, streeft CIM ernaar organisaties in staat te stellen met succes door crises te navigeren en sterker en veerkrachtiger uit financiële criminaliteitsrisico’s te komen.

Aandachtsgebieden

Crisis Preparedness

Crisis Preparedness, een expertise binnen Tetrapylon Forensic Auditing’s service-lijn Crisis & Issue Management (CIM), richt zich op het versterken van de veerkracht van organisaties tegen financiële criminaliteitsrisico’s. Dit omvat gedetailleerde planning, het toewijzen van middelen en training om effectief te

Lees Verder

Crisis Management

Crisis Management, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is toegewijd aan het effectief aanpakken en verminderen van risico’s op financiële criminaliteit. Dit omvat een snelle en strategische respons op mogelijke crises gerelateerd

Lees Verder

Issues Management

Issues Management, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het proactief identificeren, analyseren en aanpakken van mogelijke kwesties met betrekking tot risico’s op financiële criminaliteit. Dit omvat een systematische benadering

Lees Verder

Reputation Management

Reputation Management, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het beschermen en verbeteren van de reputatie van een organisatie in het kader van risicobeheer voor financiële criminaliteit. Dit omvat proactieve

Lees Verder

Litigation Communications

Litigation Communications, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is toegewijd aan het beheren van communicatie tijdens juridische procedures met betrekking tot risicobeheer voor financiële criminaliteit. Dit omvat strategische en transparante communicatie naar

Lees Verder

Arbeids- en Herstructureringscommunicatie

Labor & Restructuring Communications, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het beheren van communicatie tijdens arbeidsgerelateerde uitdagingen en organisatieherstructurering in het kader van risicobeheer voor financiële criminaliteit. Dit omvat

Lees Verder

Herstel van Reputatie

Reputation Recovery, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is toegewijd aan het herstellen en verbeteren van de reputatie van een organisatie na uitdagingen gerelateerd aan financiële criminaliteit. Dit omvat strategische communicatie, betrokkenheid

Lees Verder

Workplace Culture Issues

Workplace Culture Issues, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, behandelt uitdagingen met betrekking tot de werkcultuur in het kader van risicobeheer voor financiële criminaliteit. Dit omvat het identificeren en aanpakken van culturele

Lees Verder

Werknemers- en aandeelhoudersactivisme

Employee & Shareholder Activism, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, behandelt uitdagingen met betrekking tot activisme door werknemers en aandeelhouders in het kader van risicobeheer voor financiële criminaliteit. Dit omvat het begrijpen

Lees Verder

Inquests & Openbare Onderzoeken

Inquest & Public Inquiries, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van onderzoeken en enquêtes met de focus op risicobeheer voor financiële criminaliteit. Dit omvat het navigeren door

Lees Verder

Communicatie met betrekking tot DEI

Communicatie met betrekking tot DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het beheren van communicatie met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusie, met name in

Lees Verder

Redundanties & Herstructurering

Redundanties & Herstructurering, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van communicatie en uitdagingen met betrekking tot personele inkrimping en organisatorische herstructurering, met name in het kader van

Lees Verder

Datalekken & Cybersecurity

Datalekken & Cybersecurity, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van communicatie en uitdagingen met betrekking tot datalekken en cybersecurity, met een focus op risicobeheer voor financiële criminaliteit.

Lees Verder

Ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek

Arbeidsongevallen en Overlijdens op de Werkplek, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van communicatie en uitdagingen met betrekking tot arbeidsongevallen en overlijdens op de werkplek. Dit omvat

Lees Verder

Regulatory & Law Enforcement Investigations

Regulatory & Law Enforcement Investigations, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van communicatie en uitdagingen met betrekking tot regelgevende onderzoeken en opsporingsonderzoeken, met name in het kader

Lees Verder

Commerciële, Strafrechtelijke en Civiele Rechtszaken

Commerciële, Strafrechtelijke & Civiele Procedures, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van communicatie en uitdagingen met betrekking tot commerciële, strafrechtelijke en civiele procedures, met name in het

Lees Verder

Special Interest Group Attacks & Union Campaigns

Aanvallen van Speciale Belangengroepen & Vakbondsacties, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van communicatie en uitdagingen met betrekking tot aanvallen van speciale belangengroepen en vakbondsacties. Dit omvat

Lees Verder
Previous Story

Cybersecurity, Risk & Regulatory

Next Story

Bestrijding van Financieel-Economische Criminaliteit

Latest from Diensten

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to