Issues Management, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het proactief identificeren, analyseren en aanpakken van mogelijke kwesties met betrekking tot risico’s op financiële criminaliteit. Dit omvat een systematische benadering van het beheren van uitdagingen, zoals fraude, corruptie en regelgevingsnaleving, om te voorkomen dat ze escaleren tot crisissituaties. Door gebruik te maken van forensische auditmethoden en financieel inzicht, streeft Issues Management ernaar de integriteit van de organisatie te handhaven, en zorgt het voor een veerkrachtige en conforme positie tegenover evoluerende financiële bedreigingen.

Issues Management, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM), is een gespecialiseerde dienst die is gericht op het verbeteren van het risicobeheer van financiële criminaliteit. Deze service is ontworpen om organisaties te voorzien van de tools en strategieën die nodig zijn om effectief om te gaan met en te reageren op kwesties met betrekking tot financiële criminaliteit.

Belangrijkste Componenten:

 1. Risicobeoordeling: Voer diepgaande risicobeoordelingen uit om kwetsbaarheden en potentiële blootstellingen aan financiële criminaliteit te identificeren, rekening houdend met factoren zoals fraude, witwassen en cyberdreigingen.

 2. Scenario Planning: Ontwikkel en voer scenario-oefeningen uit om verschillende situaties met betrekking tot financiële criminaliteit te simuleren, waardoor organisaties hun voorbereiding en responsmogelijkheden kunnen beoordelen.

 3. Beleidsontwikkeling: Assisteer bij het opstellen en verfijnen van specifieke crisisresponsbeleid met betrekking tot financiële criminaliteit, zorgend voor naleving van wettelijke voorschriften.

 4. Training en Bewustwording: Bied gespecialiseerde trainingsprogramma’s aan om het bewustzijn van medewerkers over risico’s van financiële criminaliteit te vergroten, hun rol in kwestie-response en het belang van tijdige rapportage.

 5. Planning voor Incidentrespons: Ontwikkel uitgebreide plannen voor het reageren op incidenten met betrekking tot financiële criminaliteit, waarbij duidelijke procedures worden vastgesteld voor detectie, rapportage, onderzoek en communicatie.

 6. Samenwerking met Autoriteiten: Stel samenwerkingsprotocollen op met wetshandhavingsinstanties, toezichthoudende instanties en andere relevante autoriteiten in geval van kwesties met betrekking tot financiële criminaliteit.

 7. Technologische Integratie: Integreer geavanceerde technologieën, waaronder forensische data-analyse en cyber forensics, om de technologische mogelijkheden van crisisteams te verbeteren bij het identificeren en beperken van risico’s van financiële criminaliteit.

 8. Communicatiestrategie: Ontwikkel een robuuste communicatiestrategie om het imago en de publieke perceptie van de organisatie te beheren tijdens kwesties met betrekking tot financiële criminaliteit, waarbij transparantie en verantwoordingsplicht worden benadrukt.

 9. Testen en Simulaties: Voer regelmatig testen en simulatie-oefeningen uit om de effectiviteit van voorbereidende maatregelen te beoordelen, gebieden voor verbetering te identificeren en responsprotocollen te verfijnen.

 10. Wettelijke naleving: Zorg ervoor dat crisisvoorbereidingsplannen en -activiteiten voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot financiële criminaliteit, waardoor juridische risico’s worden verminderd.

 11. Continue verbetering: Implementeer een kader voor continue verbetering op basis van lessen die zijn geleerd uit simulaties, echte incidenten en feedback van regelgevende instanties.

Voordelen:

 • Proactief Risicobeheer: Organisaties in staat stellen proactief financiële criminaliteitsrisico’s te identificeren en te verminderen, waardoor de kans op problemen wordt verkleind.

 • Verbeterde Veerkracht: De veerkracht van de organisatie verbeteren door een cultuur van voorbereiding te bevorderen en teams uit te rusten om effectief om te gaan met kwesties met betrekking tot financiële criminaliteit.

 • Naleving van Regelgeving: Zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot financiële criminaliteit door activiteiten voor crisisvoorbereiding af te stemmen op wettelijke vereisten.

 • Snelle Respons: Een snelle en gecoördineerde respons mogelijk maken op incidenten met betrekking tot financiële criminaliteit, met als doel financiële verliezen en reputatieschade te minimaliseren.

 • Vertrouwen van Stakeholders: Het opbouwen en behouden van vertrouwen van belanghebbenden door te laten zien dat de organisatie toegewijd is aan het aanpakken van risico’s van financiële criminaliteit en effectieve mechanismen heeft voor crisisrespons.

Issues Management door Tetrapylon Forensic Auditing in de Crisis & Issue Management-service-lijn is ontworpen om organisaties in staat te stellen veerkrachtig, effectief en juridisch voorbereid te zijn op kwesties met betrekking tot financiële criminaliteit. De dienst richt zich op het dynamische landschap van risico’s van financiële criminaliteit en helpt organisaties hun activa en reputatie te beschermen.

Previous Story

Crisis Management

Next Story

Reputation Management

Latest from Crisis & Issue Management Services

Datalekken & Cybersecurity

Datalekken & Cybersecurity, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic