Litigation Communications

Litigation Communications, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is toegewijd aan het beheren van communicatie tijdens juridische procedures met betrekking tot risicobeheer voor financiële criminaliteit. Dit omvat strategische en transparante communicatie naar belanghebbenden, het publiek en de media tijdens juridische geschillen. Door juridische inzichten, forensische auditing en communicatiestrategieën te integreren, streeft Litigation Communications ernaar de geloofwaardigheid van de organisatie te handhaven, juridische uitdagingen effectief aan te pakken en reputatierisico’s in verband met financiële misdrijven te verminderen.

Litigation Communications, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing onder de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM), is een gespecialiseerde dienst die is gericht op effectief beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze dienst is ontworpen om organisaties de tools en strategieën te bieden die nodig zijn om te communiceren en te navigeren door juridische procedures en potentiële reputatie-uitdagingen die gepaard gaan met financiële criminaliteit.

Belangrijkste Componenten:

 1. Risicoanalyse: Voer grondige risicoanalyses uit om potentiële juridische en reputatierisico’s te identificeren die verband houden met financiële criminaliteit, waaronder fraude, witwassen van geld en andere financiële wangedragingen.

 2. Ontwikkeling van Communicatiestrategie: Ontwikkel uitgebreide communicatiestrategieën die zijn afgestemd op juridische procedures, waarbij wordt gezorgd dat de boodschap overeenkomt met juridische strategieën en tegelijkertijd transparantie behoudt en de reputatie van de organisatie beschermt.

 3. Stakeholdercommunicatie: Stel protocollen op voor communicatie met belanghebbenden, waaronder werknemers, investeerders, klanten en het publiek, waarbij nauwkeurige en tijdige informatie wordt verstrekt om het vertrouwen te behouden en de verwachtingen te beheren.

 4. Mediacontacten: Implementeer strategieën voor mediarelaties om het verhaal en de publieke perceptie tijdens juridische procedures met betrekking tot financiële criminaliteit te beheren, waarbij negatieve publiciteit en reputatieschade worden geminimaliseerd.

 5. Samenwerking met Juridische Teams: Werk nauw samen met juridische teams om communicatie-inspanningen af te stemmen op juridische strategieën, waarbij consistentie wordt gegarandeerd en mogelijke conflicten tijdens juridische procedures worden vermeden.

 6. Crisisberichtgeving: Ontwikkel duidelijke en beknopte crisisberichtgeving die de juridische aspecten van de situatie adresseert, de toewijding van de organisatie aan naleving uiteenzet en belanghebbenden geruststelt over lopende inspanningen om eventuele kwesties aan te pakken.

 7. Interne Communicatie: Ontwerp plannen voor interne communicatie om werknemers op de hoogte te houden en betrokken te houden tijdens juridische procedures, waardoor een gevoel van transparantie ontstaat en ondersteuning wordt geboden waar nodig.

 8. Beheer van Sociale Media: Implementeer strategieën voor het beheer van sociale media om gesprekken met betrekking tot juridische procedures te monitoren, te reageren en te beheersen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat socialemediakanalen in lijn zijn met de algehele communicatiestrategie.

 9. Voorbereiding op Juridische Procedures: Bied begeleiding bij de voorbereiding op juridische procedures, inclusief de ontwikkeling van communicatiematerialen, kernboodschappen en training van woordvoerders om een ​​geünificeerde en effectieve reactie te garanderen.

 10. Herstel van Reputatie na Juridische Procedures: Ontwikkel plannen voor het herstel van de reputatie na juridische procedures, inclusief communicatiecampagnes om het vertrouwen op te bouwen en het positieve imago van de organisatie te herstellen in de nasleep van juridische uitdagingen.

Voordelen:

 • Juridische Afstemming: Zorg ervoor dat communicatie-inspanningen zijn afgestemd op juridische strategieën, waardoor het risico op conflicterende berichten tijdens juridische procedures wordt geminimaliseerd.

 • Bescherming van de Reputatie: Bescherm de reputatie van de organisatie door communicatiestrategieën te implementeren die transparant omgaan met juridische uitdagingen en proactief reputatieschade beperken.

 • Vertrouwen van Belanghebbenden: Handhaaf en bouw vertrouwen op bij belanghebbenden door nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken, transparantie te tonen en verwachtingen effectief te beheren.

 • Beheer van Mediaverhaal: Beheer het verhaal in de media door strategieën te implementeren die de publieke perceptie begeleiden en mogelijke reputatieschade tijdens juridische procedures minimaliseren.

 • Betrokkenheid van Werknemers: Betrek en ondersteun werknemers door middel van transparante en informatieve communicatie, waarbij een gevoel van eenheid en gezamenlijk doel wordt gecreëerd tijdens uitdagende juridische situaties.

 • Integriteit van Sociale Media: Zorg voor de integriteit van socialemediakanalen door actief te monitoren en te reageren op gesprekken met betrekking tot juridische procedures, waardoor de verspreiding van desinformatie wordt voorkomen.

Litigation Communications door Tetrapylon Forensic Auditing, als onderdeel van de service-lijn Crisis & Issue Management, is ontworpen om organisaties te helpen bij het navigeren door de complexiteiten van juridische procedures in verband met financiële criminaliteit, terwijl de reputatie wordt beschermd en het vertrouwen van belanghebbenden wordt behouden. Deze dienst richt zich op het snijvlak van juridische en communicatiestrategieën om financiële criminaliteitsgerelateerde risico’s effectief te beheren.

Previous Story

Reputation Management

Next Story

Arbeids- en Herstructureringscommunicatie

Latest from Crisis & Issue Management Services

Datalekken & Cybersecurity

Datalekken & Cybersecurity, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic