Aerospace and Defence

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide oplossingen voor financiële economische criminaliteit (FEC) die zijn afgestemd op de sector Aerospace & Defence. Deze sector wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen, aangezien deze gevoelige informatie, geavanceerde technologie en aanzienlijke financiële transacties omvat. De preventie en onderzoek van ernstige FEC, waaronder corruptie, fraude en verduistering, zijn cruciaal voor het handhaven van de veiligheid en integriteit van de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties in deze sector om robuuste programma’s voor financiële compliance te implementeren, grondige audits uit te voeren en geavanceerde forensische technologie in te zetten om potentiële bedreigingen te identificeren en te beperken. Hun expertise zorgt ervoor dat financiële onregelmatigheden tijdig worden gedetecteerd en aangepakt, ter bescherming van nationale veiligheidsbelangen.

Uw uitdagingen

Om FEC binnen de Aerospace & Defence sector aan te pakken, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 1. Versterking van compliance-programma’s: Bedrijven moeten robuuste compliance-programma’s implementeren om te voldoen aan anti-corruptiewetgeving en andere relevante regelgeving. Dit omvat het vaststellen van ethische normen, het trainen van medewerkers, het uitvoeren van due diligence bij zakelijke partners en het implementeren van interne controlemechanismen.

 2. Transparantie en rapportage: Het bevorderen van transparantie in zakelijke transacties en financiële rapportage kan helpen bij het detecteren en voorkomen van FEC. Het opzetten van transparante systemen voor het verkrijgen van contracten, het bijhouden van betalingen en het melden van verdachte activiteiten is van cruciaal belang.

 3. Striktere regelgeving en handhaving: Overheidsinstanties moeten strikte regelgeving implementeren en effectieve handhavingsmechanismen toepassen om FEC in de Aerospace & Defence sector tegen te gaan. Dit omvat audits, onderzoeken, sancties en het bevorderen van samenwerking tussen landen bij het bestrijden van grensoverschrijdende FEC-gevallen.

 4. Bewustwording en ethische cultuur: Het bevorderen van bewustwording en het cultiveren van een ethische bedrijfscultuur zijn essentieel om FEC te voorkomen. Training van medewerkers over FEC-risico’s, het belang van naleving van regels en het stimuleren van klokkenluiders kunnen bijdragen aan een integere werkomgeving.

Het aanpakken van FEC in de Aerospace & Defence sector vereist samenwerking tussen bedrijven, overheidsinstanties, toezichthouders en internationale organisaties.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een allesomvattende aanpak voor de Aerospace & Defense-sector en biedt een breed scala aan diensten en activiteiten om verschillende aspecten aan te pakken. Hier is een uitgebreide beschrijving van de belangrijkste activiteiten die zij ondernemen binnen elk van de gespecificeerde dienstgebieden:

1. Diensten voor Frauderisicobeheer (FRMS):

 • Identificeren en beheren van fraudegerelateerde risico’s specifiek voor de Aerospace & Defense-industrie.
 • Beoordelen en categoriseren van fraude- en risicogebieden die zijn toegesneden op de sector.
 • Ontwikkelen en implementeren van sectorgerichte strategieën voor frauderisicobeheer.
 • Voortdurende monitoring van sector-specifieke fraude-indicatoren en risicofactoren.
 • Bieden van branche-gerelateerde training in frauderisicobeheer.

2. Audit van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met specifieke aandacht voor sectorgerelateerde voorschriften.
 • Opsporen van onregelmatigheden zoals frauduleuze transacties en praktijken voor het witwassen van geld in de Aerospace & Defense-sector.
 • Onderzoeken en verzamelen van bewijsmateriaal met betrekking tot economische misdrijven in deze branche.
 • Assisteren bij het terughalen van verloren activa als gevolg van financiële economische misdrijven in de sector.
 • Zorgen voor naleving van sector-specifieke financiële voorschriften.

3. Onderzoek naar Ondernemingscriminaliteit, Compliance en Forensica (CCCF):

 • Onderzoeken van ondernemingscriminaliteit en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de Aerospace & Defense-sector.
 • Ontwikkelen en implementeren van compliance-programma’s die zijn afgestemd op sector-specifieke wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden binnen de branche.
 • Evalueren van risico’s met betrekking tot sector-specifieke bedrijfspraktijken en processen.

4. Diensten voor Forensica & Integriteit (FIS):

 • Uitvoeren van gedetailleerde forensische audits met focus op de Aerospace & Defense-industrie.
 • Beoordelen van de integriteit van bedrijfsprocessen en -praktijken binnen deze sector.
 • Onderzoeken van fraude, corruptie en ethische schendingen die specifiek zijn voor de branche.

5. Diensten voor Forensisch Onderzoek van Transacties (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de Aerospace & Defense-sector te identificeren.
 • Onderzoeken van transacties die verband houden met fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden in deze branche.
 • Verstrekken van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsmateriaal.

6. Diensten voor Corporate Governance (CGS):

 • Evalueren van corporate governance-structuren en -processen met aandacht voor sector-specifieke overwegingen.
 • Bieden van begeleiding bij het verbeteren van corporate governance-praktijken die zijn afgestemd op deze sector.
 • Ontwikkelen van beleid en procedures die rekening houden met de unieke uitdagingen van corporate governance in de Aerospace & Defense-sector.

7. Diensten voor Onderzoek naar Ondernemingscriminaliteit (CCIS):

 • Uitvoeren van diepgaand onderzoek naar vermoedelijke ondernemingscriminaliteit en financiële fraude binnen de Aerospace & Defense-sector.
 • Verzamelen van branche-specifiek bewijs en getuigenverklaringen voor juridische stappen.
 • Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en juridische autoriteiten die bekend zijn met de complexiteiten van de sector.

8. Diensten voor Integriteit, Compliance & Ethiek (ICECS):

 • Begeleiding bieden bij het bevorderen van een ethische cultuur binnen organisaties in de Aerospace & Defense-sector.
 • Ontwikkelen en implementeren van sector-specifieke compliance-programma’s.
 • Bieden van training en bewustwording met betrekking tot ethiek en compliance voor werknemers in deze branche.

9. Diensten voor Cybersecurity, Gegevens en Regulering (CDR):

 • Implementeren van cybersecurity-maatregelen die zijn afgestemd op de specifieke uitdagingen van de Aerospace & Defense-sector.
 • Zorgen voor naleving van sector-specifieke voorschriften voor gegevensbescherming en regelgeving.
 • Uitvoeren van risicobeoordelingen en het verstrekken van cybersecurity-advies dat rekening houdt met de complexiteit van de sector.

10. Diensten voor Regulering en Strafrechtelijke Handhaving (RCE):

 • Beoordelen van sector-specifieke naleving van voorschriften en aanpakken van juridische en regelgevende geschillen.
 • Bieden van ondersteuning in juridische procedures en verdediging tegen sector-specifieke regelgevende aanklachten.

11. Diensten voor Mensen en Organisatie (Werknemersbestand):

 • Ondersteuning bieden bij het opbouwen van ethische en effectieve werknemersbestanden binnen de Aerospace & Defense-sector.
 • Begeleiding bieden over ethiek en gedrag van werknemers in de unieke werkomgeving van de sector.
 • Leveren van training en ontwikkelingsprogramma’s om ethische normen en gedrag te bevorderen die specifiek zijn voor deze branche.

Met deze allesomvattende aanpak streeft Tetrapylon Forensic Auditing ernaar organisaties in de Aerospace & Defense-sector te beschermen tegen financiële en zakelijke criminaliteit, ethiek en compliance te bevorderen die zijn afgestemd op de branche, en financiële integriteit en beveiliging te waarborgen binnen de unieke context van deze sector.

Previous Story

Klimaatverandering & Duurzaamheid

Next Story

Automotive and Mobility

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable