SME, SMI and Midmarket companies

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde expertise om ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) aan te pakken binnen de sector van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven worden vaak geconfronteerd met unieke uitdagingen op het gebied van FEC, omdat ze mogelijk niet over de uitgebreide middelen van grotere ondernemingen beschikken. Tetrapylon biedt op maat gemaakte oplossingen om KMO’s en middelgrote bedrijven te helpen uitgebreide FEC-risicobeheerstrategieën op te zetten. Dit omvat het implementeren van effectieve interne controles, het uitvoeren van financiële audits en het aanbieden van trainingen om te beschermen tegen ernstige financiële misdrijven.

Uw uitdagingen

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), kleine en middelgrote industrieën (KMI’s) en middelgrote bedrijven bevinden zich in een diverse sector en kunnen worden geconfronteerd met verschillende vormen van ernstige financiële en economische criminaliteit (FEC). Hier is een gedetailleerde beschrijving van enkele belangrijke FEC-problemen waarmee deze sector te maken kan krijgen:

 1. Vervalsing van financiële rapporten:

  • Het vervalsen van financiële overzichten om inkomsten op te blazen of verliezen te verbergen.
  • Manipulatie van boekhoudkundige gegevens om de financiële gezondheid van het bedrijf onjuist voor te stellen.
 2. Fraude met activa:

  • Diefstal van bedrijfsgelden of activa door werknemers.
  • Misbruik van bedrijfscreditcards of onkostendeclaraties.
 3. Cybercriminaliteit:

  • Hacking, phishing en andere cyberaanvallen op bedrijfssystemen en gegevens.
  • Ransomware-aanvallen die de bedrijfsvoering kunnen verstoren.
 4. Bedrijfsfraude per e-mail (BEC):

  • Het vervalsen van de identiteit van bedrijfsleiders om frauduleuze overboekingen goed te keuren.
  • E-mailoplichting en phishing-pogingen.
 5. Fraude met leveranciers en inkoop:

  • Samenspanning met leveranciers om prijzen op te drijven of inferieure goederen te leveren.
  • Terugbetalingen en smeergeld in het inkoopproces.
 6. Werknemersdiefstal:

  • Diefstal van bedrijfsgelden of activa door werknemers met behulp van frauduleuze schema’s.
  • Manipulatie van loonadministratiegegevens.
 7. Witwassen van geld:

  • Gebruik van het bedrijf om onwettig verkregen gelden wit te wassen.
  • Transacties om de herkomst van criminele opbrengsten te verdoezelen.
 8. Corruptie en omkoping:

  • Betaling van smeergeld om contracten te verkrijgen of gunstige behandeling te ontvangen.
  • Corruptie bij overheidscontracten en goedkeuringen.
 9. Diefstal van intellectuele eigendom:

  • Diefstal van intellectuele eigendom, zoals patenten, merken of bedrijfsgeheimen.
  • Inbreuk op auteursrechten en schendingen van octrooirechten.
 10. Insider trading:

  • Onwettige handel in aandelen of effecten van een bedrijf op basis van niet-openbare informatie.
  • Overtredingen van effectenwetten.
 11. Belastingontduiking:

  • Vervalsing van belastingaangiften om de fiscale verantwoordelijkheid te verminderen.
  • Het verbergen van inkomsten en activa voor belastingautoriteiten.
 12. Oneerlijke concurrentie:

  • Oneerlijke of misleidende praktijken om een concurrentievoordeel te behalen.
  • Schending van mededingings- en antitrustwetten.
 13. Milieuovertredingen:

  • Niet-naleving van milieuwetten en -regelgeving.
  • Schendingen van vervuilings- en afvalverwijderingsvoorschriften.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om KMO’s, KMI’s en middelgrote bedrijven te helpen bij het identificeren, voorkomen en aanpakken van FEC-risico’s. Deze diensten omvatten financiële audits, fraude risico-evaluaties, cybersecurity-advies en nalevingsbeoordelingen. Vanwege de beperkte middelen waarmee veel kleine bedrijven te maken hebben, is bescherming tegen financiële en economische criminaliteit essentieel om de duurzaamheid en groei van deze bedrijven te waarborgen. Waakzaamheid bij het omgaan met FEC-aangelegenheden is cruciaal om het vertrouwen van klanten, leveranciers en belanghebbenden te behouden.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

De rol van de forensic auditor binnen de sector van kleine en middelgrote ondernemingen (SME), kleine en middelgrote industrieën (SMI) en middelgrote marktbedrijven is van groot belang bij het identificeren en aanpakken van financiële en economische criminaliteit (FEC) die zich in deze sector kunnen voordoen.

De forensic auditor speelt verschillende rollen binnen deze sector, waaronder:

 1. Onderzoek naar fraude: Forensic auditors voeren grondige onderzoeken uit naar vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen de ondernemingen. Ze analyseren financiële gegevens, documentatie en transacties om fraudepatronen en onregelmatigheden te identificeren.

 2. Interne controle-evaluatie: Forensic auditors helpen bij het evalueren van de interne controlemechanismen en procedures van SME’s en SMI’s om zwakke punten te identificeren die kunnen leiden tot financiële misdrijven. Ze kunnen aanbevelingen doen voor verbetering van de interne controle om risico’s te verminderen.

 3. Preventie en risicobeheer: Forensic auditors helpen bij het identificeren van potentiële risico’s op het gebied van FEC en adviseren over preventieve maatregelen. Ze kunnen beleid en procedures ontwikkelen om fraude en andere financiële misdrijven te voorkomen en de naleving van regelgeving te waarborgen.

 4. Opstellen van fraudedetectieprogramma’s: Forensic auditors kunnen fraudedetectieprogramma’s ontwikkelen en implementeren om verdachte activiteiten binnen SME’s en SMI’s te identificeren. Dit omvat het gebruik van geavanceerde technologieën en gegevensanalyse om frauduleuze patronen en afwijkingen te identificeren.

 5. Assistentie bij juridische procedures: Forensic auditors kunnen fungeren als expertgetuigen in juridische procedures met betrekking tot financiële misdrijven. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het opstellen van rapporten en het verstrekken van getuigenverklaringen.

De rol van een forensic auditor binnen de sector van SME’s, SMI’s en middelgrote marktbedrijven is het beschermen van de financiële integriteit van deze bedrijven en het verminderen van financiële verliezen als gevolg van frauduleuze activiteiten. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de naleving van regelgeving, het minimaliseren van risico’s en het bevorderen van transparantie en vertrouwen in de bedrijfsvoering van deze organisaties.

Previous Story

Principal Investors en Private Equity-fondsen

Next Story

Directors

Latest from Solutions

Liberal Professions

Tetrapylon Forensic Auditing heeft zich gespecialiseerd in het tegemoetkomen aan de unieke behoeften van liberale professionals

Directors

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide oplossingen om ernstige risico’s van financieel-economische