People & Organisation Services

People & Organization Services (Workforce) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en is gericht op het helpen van organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsbestand en human resources. In de dynamische zakelijke omgeving van vandaag moeten organisaties hun menselijk kapitaal effectief beheren en ontwikkelen. Werkdiensten omvatten talentmanagement, betrokkenheid van medewerkers, verbetering van HR-processen en organisatieontwerp. Het belangrijkste doel is om organisaties te helpen het juiste talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen, terwijl ze een werkcultuur creëren die productiviteit en groei bevordert. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met organisaties om op maat gemaakte oplossingen te bieden die aansluiten bij hun specifieke behoeften op het gebied van personeel en human resources.

People & Organisation Services (Work Force) van Tetrapylon Forensic Auditing is een reeks diensten die zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het optimaliseren van hun personeelsbestand en human resources, terwijl ze zorgen voor naleving van wettelijke en ethische normen. Met de nadruk op personeelsbeheer biedt deze dienstverlening uitgebreide oplossingen om uitdagingen met betrekking tot het personeelsbestand aan te pakken.

Belangrijke diensten die worden aangeboden door People & Organisation Services (Work Force) zijn onder andere:

 1. Strategie voor Human Resources: Strategische begeleiding bieden over personeelsplanning, talentverwerving en HR-beleid om af te stemmen op bedrijfsdoelen en sectornormen.

 2. Organisatieontwerp: Assisteren bij het structureren en optimaliseren van organisatiehiërarchieën, rollen en verantwoordelijkheden voor verbeterde efficiëntie.

 3. Verandermanagement: Beheren en faciliteren van organisatieveranderingen, zoals fusies, overnames of herstructurering, om een soepele overgang te waarborgen.

 4. Talentmanagement: Strategieën ontwikkelen om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen binnen de organisatie, inclusief opvolgingsplanning en leiderschapsontwikkeling.

 5. Naleving van Werknemers: Zorgen voor naleving van arbeidswetten, voorschriften en branchegerelateerde arbeidsnormen om juridische problemen te voorkomen.

 6. Werknemersrelaties: Beheer en bemiddeling bij werknemersgerelateerde kwesties en conflicten, inclusief klachtenprocedures en geschillenbeslechting.

 7. Diversiteits- en inclusieprogramma’s: Initiatieven implementeren om diversiteit en inclusiviteit op de werkplek te bevorderen, wat bijdraagt aan een rechtvaardigere werkomgeving.

 8. Beloning en Voordelen: Advies geven over concurrerende beloningsstructuren en pakketten met voordelen om toptalent aan te trekken en te behouden.

 9. Training en Ontwikkeling van Werknemers: Trainingsprogramma’s maken om de vaardigheden, kennis en professionele ontwikkeling van werknemers te verbeteren.

 10. Prestatiemanagement: Implementatie van prestatiebeoordelingssystemen en feedbackmechanismen om de groei en productiviteit van werknemers te stimuleren.

 11. Analyse van de Arbeidsmarkt: Arbeidsmarktonderzoek uitvoeren om trends en concurrentie voor talent in specifieke regio’s of industrieën te begrijpen.

 12. Oplossingen voor Werknemersbeheer: Aanbevelen en implementeren van HR-technologieën en software voor een beter beheer van het personeelsbestand.

 13. Strategieën voor Interne Communicatie: Ontwikkelen van communicatieplannen om ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn en betrokken zijn bij organisatie-initiatieven.

 14. Audits van Werknemers en Controle op Naleving: Audits uitvoeren om HR-praktijken te verifiëren en te zorgen voor naleving van arbeidswetten en -voorschriften.

 15. Gezondheid en Veiligheid op de Werkplek: Advies geven over veiligheidsprotocollen en zorgen voor een veilige werkomgeving om het welzijn van werknemers te beschermen.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Cultuur, Leiderschap en Verandering

In het kader van fraudepreventie zijn cultuur, leiderschap en verandering van cruciaal belang. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn People & Organization (Workforce), faciliteert expertise bij het bevorderen van een cultuur van integriteit en ethisch

Lees Verder

Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie, wanneer toegepast op fraudepreventie, omvatten het creëren van een bedrijfscultuur die individuen met uiteenlopende achtergronden, ervaringen en perspectieven omarmt. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn People & Organization (Workforce), faciliteert expertise bij

Lees Verder

Arbeidsrecht

Alle organisaties, privaat of publiek, dienen een beleid en procedures uit te stippelen en vast te leggen om zowel hun positie in de markt te veilig te stellen als een goede dienstverlening aan klanten te

Lees Verder

HR-transformatie en -technologie

Expertise in HR-transformatie en -technologie, in het kader van fraudepreventie, omvat de integratie van geavanceerde technologieën en innovatieve praktijken om het beheer van human resources te verbeteren. Tetrapylon Forensic Auditing faciliteert via haar service-lijn People

Lees Verder

Organisation strategy consulting services

Adviesdiensten op het gebied van organisatiestrategie, in het kader van fraudepreventie, omvatten het adviseren van organisaties bij het ontwikkelen en afstemmen van hun strategische doelstellingen op hun personeels- en operationele plannen. Tetrapylon Forensic Auditing faciliteert

Lees Verder

People analytics and insights

People analytics en inzichten, in het kader van fraudepreventie, verwijzen naar het gebruik van gegevens en geavanceerde analyses om een dieper inzicht te krijgen in de workforce van een organisatie. Tetrapylon Forensic Auditing faciliteert via

Lees Verder

People in Deals

De expertise “People in Deals”, in het kader van fraudepreventie, heeft betrekking op het beheer van personeel tijdens diverse zakelijke transacties en deals. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn People & Organization (Workforce), biedt expertise

Lees Verder

Employment, Pensions and Mobility

De expertise op het gebied van pensioenen en pensioenregelingen, in het kader van fraudepreventie, richt zich op het beschermen van pensioenspaargeld en pensioenfondsen tegen frauduleuze activiteiten. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn People & Organization

Lees Verder

Beloningen en Voordelen

De expertise op het gebied van Beloningen & Voordelen, in het kader van fraudepreventie, richt zich op het waarborgen van de integriteit van belonings- en voordelenprogramma’s binnen organisaties. Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn People

Lees Verder
Previous Story

Public Services and Education

Next Story

Cybersecurity, Risk & Regulatory

Latest from Diensten

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to

Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor