Organisation strategy consulting services

Adviesdiensten op het gebied van organisatiestrategie, in het kader van fraudepreventie, omvatten het adviseren van organisaties bij het ontwikkelen en afstemmen van hun strategische doelstellingen op hun personeels- en operationele plannen. Tetrapylon Forensic Auditing faciliteert via haar service-lijn People & Organization (Workforce) expertise in organisatiestrategieadvies om te helpen bij het voorkomen en aanpakken van frauduleuze activiteiten. Dit omvat het ontwerpen van strategische raamwerken die antifraude maatregelen bevatten, zodat de doelstellingen van de organisatie worden behaald met minimalisering van het risico op frauduleuze incidenten. Dergelijke diensten stellen organisaties in staat om proactief kwetsbaarheden in hun strategische plannen te identificeren die door fraudeurs kunnen worden benut.

Diensten voor organisatiestrategieadvies, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn People & Organisation (Workforce), spelen een essentiële rol in de preventie van fraude door strategische begeleiding te bieden aan organisaties. Deze diensten zijn ontworpen om de structuur, cultuur en algemene strategie van een organisatie te verbeteren om het risico op fraude tot een minimum te beperken. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe diensten voor organisatiestrategieadvies bijdragen aan fraudebestrijding:

 1. Frauderisicoanalyse: Het uitvoeren van een grondige analyse van de kwetsbaarheden van een organisatie voor fraude door interne processen, systemen en gedrag van medewerkers te onderzoeken om potentiële zwakke punten te identificeren.

 2. Cultuurtransformatie: Advies geven aan organisaties om hun bedrijfscultuur te transformeren naar een cultuur die ethiek, transparantie en integriteit waardeert, wat dient als een afschrikmiddel voor frauduleuze activiteiten.

 3. Meldingsprogramma’s voor onregelmatigheden: Aanbevelen en implementeren van programma’s voor het melden van onregelmatigheden en meldlijnen waarmee medewerkers verdachte activiteiten kunnen rapporteren zonder angst voor represailles, wat vroege detectie van fraude bevordert.

 4. Beleid voor fraudepreventie: Het ontwikkelen en verfijnen van beleid en procedures voor fraudepreventie, waarbij medewerkers op de hoogte worden gebracht van de positie van de organisatie ten aanzien van fraude en de gevolgen van frauduleus gedrag.

 5. Versterking van interne controles: Beoordelen en versterken van interne controles om de kansen voor fraude te minimaliseren, inclusief scheiding van taken, toegangscontroles en transactiemonitoring.

 6. Herziening van de gedragscode: De herziening en aanpassing van de gedragscode van een organisatie om deze af te stemmen op de geldende ethische normen en praktijken, waarbij duidelijke verwachtingen worden gesteld voor het gedrag van medewerkers.

 7. Integratie van cybersecurity: Advies geven over de integratie van robuuste cybersecuritymaatregelen om gevoelige gegevens te beschermen tegen inbreuken en ongeautoriseerde toegang, waardoor het risico op cyberfraude wordt verminderd.

 8. Digitale transformatie: Begeleiding bieden over digitale transformatiestrategieën, die vaak het automatiseren van processen omvatten om menselijke fouten en het risico van handmatige manipulatie te verminderen.

 9. Data-analyse voor fraudedetectie: Het implementeren van data-analyse en AI-tools om proactief afwijkingen of patronen te detecteren die wijzen op frauduleuze activiteiten binnen de gegevens van een organisatie.

 10. Training van medewerkers: Het aanbieden van training over bewustwording van fraude voor medewerkers om hen te informeren over veelvoorkomende fraudeschema’s, rode vlaggen en hoe ze verdachte activiteiten kunnen melden.

 11. Diligence van leveranciers en derden: Het beoordelen van het risico verbonden aan leveranciers- en derdenrelaties om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan anti-fraude maatregelen.

 12. Plannen voor incidentrespons: Het ontwikkelen en testen van plannen voor incidentrespons om ervoor te zorgen dat de organisatie gereed is om fraude of beveiligingsinbreuken snel en effectief aan te pakken.

 13. Compliance-review: Het controleren van de naleving van de organisatie met relevante wet- en regelgeving en het implementeren van noodzakelijke wijzigingen om aan regelgevende eisen te voldoen.

 14. Ondersteuning bij onderzoek: Ondersteuning bieden voor interne onderzoeken naar vermeende fraudezaken, waarbij wordt geholpen om de waarheid te achterhalen en bewijs te verzamelen voor juridische stappen.

 15. Continue monitoring: Het implementeren van systemen voor continue monitoring om ongebruikelijke activiteiten, ongeautoriseerde toegang of gegevensinbreuken te detecteren die kunnen wijzen op frauduleuze handelingen.

 16. Documentatie en rapportage: Zorgen dat alle inspanningen voor fraudepreventie goed worden gedocumenteerd en gemeld aan relevante belanghebbenden en autoriteiten indien nodig.

Diensten voor organisatiestrategieadvies, binnen de service-lijn People & Organisation (Workforce), helpen organisaties een sterke strategie te ontwikkelen die niet alleen hun algehele prestaties verbetert, maar ook het risico op fraude minimaliseert. Door een cultuur van integriteit te bevorderen, fraudepreventiebeleid te implementeren en geavanceerde technologie te integreren, helpen deze diensten organisaties om proactief fraude aan te pakken en een veilige en betrouwbare omgeving te handhaven.

Previous Story

HR-transformatie en -technologie

Next Story

People analytics and insights

Latest from Workforce

People in Deals

De expertise “People in Deals”, in het kader van fraudepreventie, heeft betrekking op het beheer van