Life sciences & healthcare

Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op de sector van Life Sciences & Healthcare om ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Deze sector is essentieel voor het welzijn van individuen en gemeenschappen en is kwetsbaar voor verschillende financiële misdrijven, waaronder zorgfraude, verzekeringsfraude en corruptie. Tetrapylon werkt nauw samen met organisaties in deze sector om robuuste anti-FEC-strategieën te ontwikkelen. Deze strategieën omvatten risicobeoordelingen, training en de implementatie van geavanceerde forensische technologieën om de integriteit van de sector van Life Sciences & Healthcare te waarborgen.

Uw Uitdagingen

De sector van life sciences en gezondheidszorg is een cruciale en sterk gereguleerde industrie die wordt geconfronteerd met verschillende vormen van ernstige financiële economische criminaliteit (FEC). Deze misdaden kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid, de volksgezondheid en de financiële integriteit van organisaties die actief zijn in de sector. Hier zijn enkele belangrijke vormen van FEC waarmee deze sector te maken kan krijgen:

 1. Zorgfraude:

  • Facturering voor diensten, tests of behandelingen die niet zijn verleend, ook bekend als spookfacturering.
  • Overfacturering, waarbij een duurdere dienst in rekening wordt gebracht dan daadwerkelijk is geleverd.
  • Illegale beloningen of illegale verwijzingsvergoedingen voor patiëntverwijzingen.
 2. Farmaceutische fraude:

  • Het in de toeleveringsketen introduceren van vervalste geneesmiddelen, wat de gezondheid van patiënten in gevaar kan brengen.
  • Off-label promotie van geneesmiddelen voor niet-goedgekeurde toepassingen door regelgevende instanties.
  • Het verzwijgen van informatie over bijwerkingen of het manipuleren van gegevens van klinische onderzoeken.
 3. Verzekeringsfraude:

  • Vervalsing van claims of overdrijven van medische aandoeningen om onrechtmatige verzekeringsuitkeringen te verkrijgen.
  • Valse ziektekostenverzekeringen of plannen die gericht zijn op kwetsbare bevolkingsgroepen.
 4. Onderzoeksbedrog:

  • Het vervalsen of fabriceren van onderzoeksgegevens en -resultaten, wat de wetenschappelijke integriteit aantast.
  • Plagiaat in academisch onderzoek of wetenschappelijke publicaties.
 5. Corruptie en omkoping:

  • Het aanbieden of accepteren van steekpenningen of commissies om gunstige zakelijke kansen of goedkeuringen van regelgevende instanties te verkrijgen.
  • Corrupte praktijken om licenties of toestemmingen voor farmaceutische producten en medische apparaten te verkrijgen.
 6. Diefstal van intellectueel eigendom:

  • Diefstal van patenten, bedrijfsgeheimen en exclusief onderzoek door concurrenten of buitenlandse entiteiten.
  • Vervalsingen van producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.
 7. Cyberaanvallen en datalekken:

  • Pogingen tot hacking om patiëntendossiers, gevoelige onderzoeksgegevens of systemen voor het beheer van medische apparaten te stelen.
  • Ongeoorloofde toegang en diefstal van medische dossiers die de privacy schenden.
 8. Milieuovertredingen:

  • Onjuiste verwijdering van gevaarlijk afval in strijd met milieuregels.
  • Verkeerd omgaan met radioactieve materialen of gecontroleerde stoffen.
 9. Regelgevingsovertredingen:

  • Niet-naleving van brancheregels, zoals Good Manufacturing Practices (GMP) en Good Clinical Practices (GCP).
  • Schendingen van de eisen van de Food and Drug Administration (FDA) en andere regelgevende instanties.
 10. Prijsafspraken en antitrustovertredingen:

  • Samenzwering tussen farmaceutische bedrijven om medicijnprijzen vast te stellen of concurrentie te belemmeren.
  • Antitrustovertredingen die invloed hebben op de prijzen en de toegang tot essentiële medicijnen.

Gezien de complexe regelgeving en het potentiële effect op de volksgezondheid, moeten organisaties in de life sciences en gezondheidszorg robuuste nalevingsprogramma’s, strenge kwaliteitscontroles en cyberbeveiligingsmaatregelen implementeren. Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het helpen van deze organisaties om FEC te voorkomen, op te sporen en erop te reageren, met als doel patiëntveiligheid en regelgevende naleving te waarborgen.

HOE TETRAPYLON KAN HELPEN

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de Life Science & Health Care-sector, gericht op integriteit, naleving en veiligheid. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

1. Frauderisicobeheer Services (FRMS):

 • Identificatie en beheer van fraude specifiek voor de Life Science & Health Care-sector.
 • Evaluatie en categorisatie van hoogrisicogebieden en sector-specifieke fraude risicofactoren.
 • Op maat gemaakte strategieën voor fraude risicobeheer in de sector.
 • Ongoing monitoring van fraude-indicatoren en sector-specifieke risicofactoren.
 • Training in fraude risicobeheer specifiek voor de sector.

2. Forensische en financiële economische misdaadauditing (FECA):

 • Auditing van financiële transacties met de nadruk op sector-specifieke voorschriften en wetgeving.
 • Opsporen van onregelmatigheden zoals frauduleuze claims, factureringsfraude en financiële onregelmatigheden gerelateerd aan gezondheidszorg.
 • Onderzoek en bewijsverzameling om economische misdaden en financiële schendingen specifiek voor de sector te ontdekken.
 • Bijdragen aan het herstellen van verloren activa als gevolg van economische misdaden en financiële schendingen specifiek voor de sector.
 • Verzekeren van naleving van financiële voorschriften die specifiek zijn voor de sector.

3. Bedrijfsmisdaad, naleving en onderzoeken (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdaden en nalevingskwesties specifiek voor de Life Science & Health Care-sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s in overeenstemming met sector-specifieke wettelijke en regelgevende eisen.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden specifiek voor de sector.
 • Evaluatie van risico’s met betrekking tot gezondheidszorgpraktijken en -processen.

4. Forensische en integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitgebreide forensische audits met een focus op de Life Science & Health Care-sector.
 • Beoordeling van de integriteit van sector-specifieke processen en zakelijke praktijken.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen specifiek voor de gezondheidszorg.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyse van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen Life Science & Health Care-organisaties te identificeren.
 • Onderzoek naar transacties gerelateerd aan fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden specifiek voor de sector.
 • Leveren van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsstukken.

6. Corporate Governance Services (CGS):

 • Beoordeling van de governancestructuur en sector-specifieke processen binnen gezondheidszorgorganisaties.
 • Advies om governancepraktijken te verbeteren in overeenstemming met sector-specifieke vereisten.
 • Ontwikkeling van beleid en procedures om sector-specifieke governance-uitdagingen aan te pakken.

7. Onderzoeksdiensten voor bedrijfsmisdrijven (CCIS):

 • Diepgaand onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en vermeende financiële fraude in de Life Science & Health Care-sector.
 • Bewijsverzameling en getuigenverklaringen voor juridische procedures, met de nadruk op sector-specifieke complexiteiten.
 • Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten om sectorgerelateerde problemen aan te pakken.

8. Integriteit, naleving en ethische adviesdiensten (ICECS):

 • Beoordeling van ethische en nalevingskwesties specifiek voor de Life Science & Health Care-sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van aangepaste ethische normen en nalevingsprogramma’s voor gezondheidszorgorganisaties.
 • Training en bewustmaking met betrekking tot sector-specifieke ethische zorgen.

9. Cybersecurity, Data & Regulatory (CDR):

 • Evaluatie van cybersecurity- en gegevensbeschermingsmaatregelen binnen Life Science & Health Care-organisaties.
 • Zorgen voor naleving van gegevensbeschermingswetten en sector-specifieke voorschriften.
 • Bescherming tegen specifieke cybersecuritydreigingen in de gezondheidszorgsector.

10. Regulerende en strafrechtelijke handhaving (RCE):

 • Hulp bij naleving van sector-specifieke voorschriften en juridische vereisten.
 • Vertegenwoordiging van organisaties in verband met onderzoeken en gerechtelijke procedures met betrekking tot de gezondheidszorgindustrie.

11. Mensen en organisatiediensten (Workforce):

 • Op maat gemaakte HR-diensten om te voldoen aan de behoeften van Life Science & Health Care-organisaties.
 • Ondersteuning bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling, rekening houdend met sector-specifieke personeelsstructuren.
 • Training en ontwikkeling van medewerkers in overeenstemming met sector-specifieke vereisten.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, naleving en veiligheid binnen de Life Science & Health Care-sector te waarborgen, organisaties te beschermen tegen financiële en zakelijke criminaliteit. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een cruciale rol bij het handhaven van sterke ethische en wettelijke normen binnen deze sector, waardoor robuuste zakelijke praktijken en financiële integriteit worden bevorderd.

Previous Story

Real estate, infrastructure and energy

Next Story

Commercial Due Diligence

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable