Technology, Media and Communications

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de sector Technologie, Media en Communicatie (TMC) om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Deze dynamische sector staat vaak voor unieke uitdagingen op het gebied van cybercriminaliteit, diefstal van intellectueel eigendom en financiële fraude. Tetrapylon werkt samen met TMC-organisaties om geavanceerde cybersecurity-strategieën te ontwikkelen, digitale forensica uit te voeren en maatregelen voor fraudeopsporing en -preventie te implementeren, zodat de integriteit en beveiliging van hun technologische innovaties, content en communicatie gewaarborgd zijn.

Uw uitdagingen

De sector van technologie, media en communicatie wordt geconfronteerd met verschillende ernstige vormen van financiële economische criminaliteit (FEC). Hier is een gedetailleerde beschrijving van enkele belangrijke FEC-kwesties waarmee deze sector te maken kan krijgen:

 1. Telecomfraude:

  • Fraude in verband met mobiele en vaste telefoniediensten, waaronder onbetaalde abonnementen, oproepfraude en nummermisbruik.
  • Diefstal van mobiele apparaten en SIM-kaarten.
 2. Cybercriminaliteit en Gegevensinbreuken:

  • Hacks, ransomware-aanvallen en gegevensinbreuken gericht op communicatiebedrijven.
  • Verlies of diefstal van gevoelige klant- en communicatie-infrastructuurgegevens.
 3. Phishing en Sociale Ingenieurskunst:

  • Phishing-e-mails en sociale technieken om inloggegevens en financiële gegevens te verkrijgen.
  • Misleidende communicatie met medewerkers en klanten.
 4. Abonnements- en Betalingsfraude:

  • Fraude met abonnementen op televisie-, internet- en telefoondiensten.
  • Ongeautoriseerde toegang tot betaaltelevisie en streamingdiensten.
 5. Mededingings- en Antitrustproblemen:

  • Mededingings- en antitrustproblemen in verband met marktdominantie.
  • Beperking van eerlijke concurrentie en innovatie.
 6. Desinformatie en Fake News:

  • Verspreiding van valse informatie en desinformatie via communicatiemedia.
  • Beïnvloeding van openbaar discours en verkiezingen.
 7. Privacyovertredingen:

  • Ongeoorloofde gegevensverzameling en schendingen van privacywetten.
  • Niet-naleving van regelgeving zoals de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 8. Inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten:

  • Schending van auteursrechten en patenten in digitale media en communicatieproducten.
  • Onwettige verspreiding van inhoud en ongeoorloofd gebruik van technologie.
 9. Corruptie en Omkoping:

  • Corruptie binnen de sector, zoals corruptie in ruil voor gunstige mediadekking.
  • Corruptie in zakelijke transacties en fusies.
 10. Door de staat gesponsorde Hacking en Digitale Spionage:

  • Geavanceerde cyberaanvallen, waaronder Advanced Persistent Threats (APT) en digitale spionage.
  • Door de staat gesponsorde aanvallen.
 11. Reclamefraude:

  • Klikfraude en andere vormen van advertentiefraude.
  • Vervalsing van de prestaties van online adverteren.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt gespecialiseerde diensten om bedrijven in de technologie, media en communicatiesector te helpen bij het identificeren, voorkomen en aanpakken van FEC-risico’s. Deze diensten omvatten beveiligingsevaluaties, onderzoeken naar gegevensinbreuken, regelgevingsnaleving en bescherming van intellectueel eigendom. In een tijd waarin communicatie een essentieel onderdeel is van onze samenleving, is het waarborgen van de integriteit en veiligheid van communicatienetwerken en het implementeren van FEC-maatregelen van cruciaal belang. Dit beschermt niet alleen de sector zelf, maar ook de privacy en gegevens van miljoenen gebruikers over de hele wereld.

Hoe TETRAPYLON u kan helpen

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een allesomvattende aanpak voor de Technology, Media & Communication (TMC) sector. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

1. Frauderisicobeheer (FRMS):

 • Identificatie en beheer van frauderisico’s specifiek voor de TMC-sector.
 • Evaluatie en categorisatie van hoogrisicozones en frauderisicogebieden relevant voor deze industrieën.
 • Ontwikkeling en implementatie van fraudebeheerstrategieën die zijn afgestemd op de TMC-sector.
 • Continue monitoring van fraude-indicatoren en risicofactoren binnen deze sectoren.
 • Verstrekken van fraudebeheertrainingen die zijn afgestemd op de sector.

2. Auditing van Financiële Economische Criminaliteit (FECA):

 • Uitvoeren van audits van financiële transacties met de nadruk op sector-specifieke regelgeving in de TMC-sector.
 • Detecteren van onregelmatigheden zoals frauduleuze transacties en witwaspraktijken binnen deze sectoren.
 • Onderzoek en bewijsverzameling om economische misdrijven en financiële overtredingen in verband met deze industrieën aan het licht te brengen.
 • Helpen bij het herstellen van verloren activa als gevolg van economische misdrijven en financiële overtredingen binnen deze sectoren.
 • Zorgen voor naleving van financiële regelgeving die specifiek is voor deze sectoren.

3. Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF):

 • Onderzoek naar bedrijfsmisdrijven en nalevingskwesties die specifiek zijn voor de TMC-sector.
 • Ontwikkeling en implementatie van compliance-programma’s die voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten van deze industrieën.
 • Uitvoeren van forensisch onderzoek naar financiële onregelmatigheden binnen deze sectoren.
 • Evaluatie van risico’s met betrekking tot zakelijke praktijken en processen die specifiek zijn voor de TMC-sector.

4. Forensische en Integriteitsdiensten (FIS):

 • Uitvoeren van uitgebreide forensische audits met de nadruk op de TMC-sector.
 • Evaluatie van de integriteit van bedrijfsprocessen en praktijken die specifiek zijn voor deze industrieën.
 • Onderzoek naar fraude, corruptie en ethische schendingen gerelateerd aan deze sectoren.

5. Transactie Forensische Diensten (TFS):

 • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten binnen de TMC-sector te identificeren.
 • Onderzoek naar transacties gerelateerd aan fraude, misbruik of financiële onregelmatigheden binnen deze sectoren.
 • Leveren van uitgebreide rapporten met bevindingen en bewijsstukken.

6. Bedrijfsgovernancediensten (CGS):

 • Evaluatie van de structuur en bedrijfsgovernanceprocessen met de nadruk op overwegingen die specifiek zijn voor de TMC-sector.
 • Advies verstrekken om governancepraktijken te verbeteren om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende eisen van deze industrieën.
 • Ontwikkelen van beleid en procedures die uitdagingen op het gebied van governance binnen deze sectoren aanpakken.

7. Corporate Crime Investigation Services (CCIS):

 • Uitvoeren van grondige onderzoeken naar vermeende bedrijfsmisdrijven en financiële fraude binnen de TMC-sector.
 • Verzamelen van branche-specifiek bewijs en getuigenissen voor juridische procedures.
 • Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en juridische autoriteiten met begrip voor de sector-specifieke complexiteiten.

8. Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek (ICECS):

 • Beoordeling van ethische en nalevingskwesties die specifiek zijn voor deze industrieën.
 • Ontwikkeling en implementatie van ethische normen en nalevingsprogramma’s die zijn afgestemd op de TMC-sector.
 • Training en bewustmaking over ethische kwesties binnen deze sectoren.

9. Cybersecurity, Gegevens en Regelgeving (CDR):

 • Evaluatie van cybersecuritymaatregelen en gegevensbeveiliging binnen de TMC-sector.
 • Zorg ervoor dat wordt voldaan aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en sector-specifieke voorschriften.
 • Help bij het beschermen tegen sector-specifieke cyberdreigingen.

10. Regelgeving en Strafrechtelijke Handhaving (RCE):

 • Ondersteuning van naleving van sector-specifieke voorschriften en wettelijke vereisten.
 • Vertegenwoordigen van organisaties in regelgevingsonderzoeken en juridische procedures met betrekking tot de TMC-sector.

11. Diensten voor Mensen en Organisatie (Workforce):

 • HR-services aangepast aan de behoeften van organisaties in de TMC-sector.
 • Assistentie bij personeelsbeheer, werving en organisatieontwikkeling, met begrip van sector-specifieke arbeidsdynamiek.
 • Training en ontwikkeling van personeel in overeenstemming met de vereisten van deze industrieën.

Deze uitgebreide activiteiten worden uitgevoerd om de integriteit, naleving en beveiliging binnen de TMC-sector te waarborgen en organisaties in deze sector te beschermen tegen financiële en zakelijke misdrijven. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een essentiële rol bij het handhaven van ethische en wettelijke normen binnen deze specifieke industrieën en draagt bij aan gezonde zakelijke praktijken en financiële integriteit.

Transformatie binnen de sector

Previous Story

Financiële Diensten Regulering

Next Story

Real estate, infrastructure and energy

Latest from Marktsectoren

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable