Tetrapylon Forensic Auditing is een audit- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het begrijpen, beheren en verminderen van risico’s met betrekking tot financiële en economische criminaliteit. Met een focus op forensische auditing neemt het bureau een allesomvattende benadering aan om financiële en economische misdaden te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken, erop te reageren, advies te verstrekken, te pleiten en te onderhandelen. Door hun auditexpertise te combineren met een diepgaand begrip van financiële systemen en regelgeving, streeft Tetrapylon Forensic Auditing naar het waarborgen van de integriteit van financiële markten en het beschermen van organisaties tegen de gevolgen van fraude, corruptie, witwassen van geld en schendingen van internationale sancties. Het engagement van het bureau strekt zich uit tot het bieden van strategische begeleiding, het implementeren van effectieve controles en het gebruik van geavanceerde technologieën om een breed scala aan financiële misdaden te voorkomen. Tetrapylon Forensic Auditing speelt een cruciale rol bij het bevorderen van transparantie, integriteit en naleving binnen het financiële landschap, en draagt zo bij aan de algehele stabiliteit en beveiliging van het wereldwijde economische systeem.

Ontdek Meer

Integriteit & Compliance

Integrity & Compliance, een essentieel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, speelt een cruciale rol binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Integrity & Compliance houdt in dat organisaties zich houden aan ethische principes, wettelijke vereisten en

Lees Verder

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Interne onderzoeken omvatten een systematisch en grondig onderzoek van de activiteiten, transacties en praktijken van een

Lees Verder

Transaction Forensics

Transactie Forensisch onderzoek is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Transactie Forensisch onderzoek omvat de systematische analyse van financiële transacties om onregelmatigheden, fraude, witwassen van

Lees Verder

Privacy & Cyberrespons

Privacy & Cyber Response is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Privacy & Cyber Response omvat het proactieve beheer van privacyrisico's en cyberdreigingen die kunnen

Lees Verder

Forensic Data Analytics

Forensische Gegevensanalyse is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Forensische Gegevensanalyse omvat de systematische analyse van uitgebreide gegevensverzamelingen en financiële informatie om anomalieën, onregelmatigheden en

Lees Verder

Discovery & Analytics

Discovery & Analytics is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Discovery & Analytics omvat de systematische identificatie, verzameling en analyse van elektronische gegevens en informatie

Lees Verder

Dispute Resolution

Geschillenbeslechting is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Geschillenbeslechting omvat het proces van het oplossen van conflicten, geschillen en juridische kwesties die verband houden met

Lees Verder

Incidentenbestrijding

Incident Response & Resilience is een essentieel onderdeel van de expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt, met name binnen de service-lijn Financial Economic Crime Auditing (FECA). Incident Response & Resilience omvat de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor het beheer

Lees Verder

AML monitoring and investigations

AML staat voor "Anti-Money Laundering" (antiwitwassen), en binnen het domein van Financial Economic Crime Auditing (FECA) verwijst "AML Monitoring and Investigations" naar het proces van het bewaken en onderzoeken van financiële transacties en activiteiten om verdachte geldstromen en witwaspraktijken te

Lees Verder

Bestrijding van Financieel-Economische Criminaliteit

Tetrapylon Forensic Auditing is een organisatie die zich toelegt op het begrijpen van de complexiteit van financiële en economische criminaliteit met als doel de bijbehorende risico’s effectief te beheersen. Door diepgaand inzicht te verkrijgen in deze vormen van criminaliteit, voorziet Tetrapylon Forensic Auditing zichzelf van de kennis en expertise die nodig is om de kwetsbaarheden waarmee organisaties te maken hebben op het gebied van financieel mismanagement, fraude, omkoping, witwassen, corruptie

Lees Verder

Veelzijdige en allesomvattende aanpak om financiële economische criminaliteit te bestrijden

Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een veelzijdige en allesomvattende aanpak om financiële economische criminaliteit, met name fraude, te bestrijden. Deze aanpak integreert verschillende essentiële elementen, zoals het begrip van de Fraudetriangle en de Fraudediamant, die helpen bij het herkennen van de psychologische en omgevingsfactoren die individuen aanzetten tot frauduleus gedrag. Bovendien wordt rekening gehouden met het concept van Fraudewerving, waarbij wordt erkend dat mensen kunnen worden beïnvloed om deel te nemen

Lees Verder

Holistische kader voor de bestrijding van financiële economische criminaliteit

Het holistische kader van Tetrapylon Forensic Auditing voor de bestrijding van financiële economische criminaliteit is een allesomvattende en geïntegreerde aanpak die is ontworpen om verschillende vormen van financiële misdrijven en economisch wangedrag aan te pakken en te bestrijden. Dit kader omvat een breed scala aan strategieën, methodologieën en ethische principes om te zorgen voor een grondige en effectieve reactie op de uitdagingen die worden gesteld door financiële economische criminaliteit. In

Lees Verder

Integriteit, Authenticiteit en Consistentie

De hoogste kernverplichtingen van Tetrapylon Forensic Auditing vormen het fundament van hun missie om financiële en economische criminaliteit te bestrijden. Deze kernverplichtingen vertegenwoordigen de fundamentele principes en waarden die de leidraad vormen voor de benadering van het bedrijf bij het aanpakken en voorkomen van financiële misdrijven. Een op de klant gerichte benadering, integriteit, authenticiteit, consistentie, innovatie en verbetering, reputatiebescherming en regelgevende naleving dienen gezamenlijk als de pijlers van hun missie.

Lees Verder

Het Doel

Het doel van Tetrapylon Forensic Auditing is om een diepgaand begrip te ontwikkelen van financiële en economische criminaliteit en om effectieve maatregelen te nemen om de bijbehorende risico’s te beheren. Als vooraanstaand audit- en adviesbureau op het gebied van forensisch onderzoek zet Tetrapylon zich in om de complexiteiten van financiële misdrijven en economische overtredingen, waaronder fraude, corruptie, witwassen, omkoping en schendingen van internationale sancties, bloot te leggen. Om dit doel

Lees Verder

Het Leiderschap

Het leiderschap van Tetrapylon Forensic Auditing speelt een essentiële rol bij het realiseren van de missie van de organisatie, namelijk het begrijpen van financiële en economische criminaliteit om financiële en economische criminaliteitsrisico’s effectief te beheren. Met diepgaande expertise op het gebied van forensische auditing, financieel onderzoek en strategisch advies, legt het leiderschap van Tetrapylon Forensic Auditing zich toe op het handhaven van de hoogste normen van integriteit, transparantie en excellentie.

Lees Verder

Aerospace and Defence

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide oplossingen voor financiële economische criminaliteit (FEC) die zijn afgestemd op de sector Aerospace & Defence. Deze sector wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen, aangezien deze gevoelige informatie, geavanceerde technologie en aanzienlijke financiële transacties omvat. De preventie

Lees Verder

Automotive and Mobility

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan ook voorkomen binnen de Automotive & Mobility sector, die zich bezighoudt met de productie, verkoop en distributie van voertuigen en mobiliteitsoplossingen. Vanwege de omvang van de sector, de complexe waardeketens en de interactie met verschillende partijen, zijn er verschillende

Lees Verder

Business and Professional services

Het doel van een forensic auditor binnen de sector Business & Professional services is het beschermen van bedrijven tegen financiële verliezen, reputatieschade en juridische consequenties veroorzaakt door CFE. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van transparantie, integriteit en ethisch gedrag binnen de sector.

Lees Verder

Chemicals sector

De chemische sector speelt een cruciale rol in diverse industrieën, en de complexiteit ervan brengt ernstige risico’s van financieel-economische criminaliteit (FEC) met zich mee. Deze sector omvat de productie van chemicaliën, farmaceutische producten en een scala aan verwante producten. De aanzienlijke financiële transacties en intellectuele

Lees Verder

Consumer and Retail

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan ook voorkomen binnen de Consumer & Retail sector, die zich bezighoudt met de verkoop van goederen en diensten aan consumenten. Vanwege de grote omvang, de complexe toeleveringsketens en de frequente interactie met consumenten, zijn er verschillende vormen van FEC

Lees Verder

Financial Institutions and Insurance

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de sector van financiële instellingen en verzekeringen om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen worden geconfronteerd met aanzienlijke bedreigingen, zoals witwassen, fraude, corruptie en andere illegale activiteiten. Tetrapylon werkt samen met deze organisaties om

Lees Verder

Hotels, hospitality & leisure

TETRAPYLON FORENSIC AUDITING adviseert bedrijven en bedrijfsgroepen over de beste manier om hun wettelijk kader voor de voortzetting van hun activiteiten in Nederland te structureren of om te vormen, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen.  Van outsourcing tot een correcte afbouw van de activiteiten,

Lees Verder

Informatie Communicatie & Technologie

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kunnen zich voordoen binnen de Informatie Communicatie & Technologie (ICT) sector. Deze sector omvat diverse bedrijven en organisaties die actief zijn in technologie, telecommunicatie, softwareontwikkeling en informatiediensten. Binnen de ICT sector zijn er verschillende potentiële FEC-risico's waarvan men zich bewust

Lees Verder

Life sciences & healthcare

Tetrapylon Forensic Auditing richt zich op de sector van Life Sciences & Healthcare om ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Deze sector is essentieel voor het welzijn van individuen en gemeenschappen en is kwetsbaar voor verschillende financiële misdrijven, waaronder zorgfraude, verzekeringsfraude en corruptie. Tetrapylon werkt

Lees Verder

Logistics and Transport

Le secteur de la Logistique & du Transport est un élément essentiel de l’économie mondiale, responsable du mouvement des biens et des personnes. Cependant, il n’est pas à l’abri de la criminalité financière grave (FEC), notamment la fraude, la corruption et d’autres comportements financiers répréhensibles.

Lees Verder

Manufacturing and Industrials

De sector Manufacturing & Industrials vertegenwoordigt een diverse reeks industrieën die betrokken zijn bij de productie van goederen en diensten. Het omvat alles, van zware machines en auto-industrie tot textiel en voedselverwerking. Deze sector is bijzonder kwetsbaar voor ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC), waaronder fraude, diefstal

Lees Verder

Public Services and Education

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan zich ook voordoen binnen de publieke sector en het onderwijs, waarbij overheidsinstanties, openbare diensten en onderwijsinstellingen betrokken zijn.

Lees Verder

Real estate, infrastructure and energy

Financiële en economische criminaliteit (FEC) kan ook voorkomen binnen de sectoren Real Estate, Infrastructure & Energy vanwege de grote financiële belangen, complexe transacties en de aanwezigheid van waardevolle activa.

Lees Verder

Taxibranche

De taxisector is een integraal onderdeel van stedelijke transportsystemen en biedt handige en toegankelijke reismogelijkheden voor individuen. Toch is het niet immuun voor financieel-economische criminaliteit (FEC). Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise die is afgestemd op het aanpakken van FEC in de taxisector. Dit omvat hulp

Lees Verder

Technology, Media and Communications

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de sector Technologie, Media en Communicatie (TMC) om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Deze dynamische sector staat vaak voor unieke uitdagingen op het gebied van cybercriminaliteit, diefstal van intellectueel eigendom en financiële fraude. Tetrapylon werkt samen met

Lees Verder

Veiligheidsbranche

De particuliere beveiligingssector speelt een cruciale rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en activa. Deze sector omvat een breed scala aan diensten, waaronder fysieke beveiliging, surveillance, cybersecurity, risicobeoordeling en meer. In het kader van de bestrijding van ernstige financieel-economische criminaliteit (FEC) is deze sector

Lees Verder

Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Financial Economic Crime Auditing (FECA) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het onderzoeken en voorkomen van financiële en economische misdrijven. In de complexe financiële wereld van vandaag worden organisaties vaak geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van fraude, witwassen, corruptie en andere illegale

Lees Verder

Corporate Crime, Compliance & Forensics

Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) is een uitgebreide service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een scala aan expertise met betrekking tot bedrijfsmisdraging, regelgeving, en forensisch onderzoek. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag worden organisaties geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen met betrekking tot financiële onregelmatigheden, schendingen

Lees Verder

Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS) aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing is een gespecialiseerde service-lijn die is gewijd aan het helpen van organisaties bij het opbouwen en handhaven van een sterke cultuur van integriteit, compliance en ethiek. Deze service heeft als doel ervoor te zorgen dat bedrijven

Lees Verder

Forensische en Integriteitsdiensten

Forensic & Integrity Services (FIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een breed scala aan expertise met betrekking tot forensische onderzoeken en het handhaven van integriteit binnen organisaties. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag kunnen organisaties te maken krijgen met kwesties met

Lees Verder

Corporate Governance Services

Corporate Governance Services (CGS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het helpen van organisaties bij het verbeteren van hun corporate governance structuren en praktijken. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag is effectieve corporate governance essentieel voor het handhaven van transparantie, verantwoordingsplicht en

Lees Verder

Transactie Forensische Diensten

Transaction Forensic Services (TFS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op de forensische onderzoeken en analyse van financiële transacties. In de complexe financiële wereld van vandaag hebben organisaties vaak behoefte aan een grondig onderzoek van hun financiële activiteiten om onregelmatigheden, fraude of

Lees Verder

Corporate Crime Investigation Services

Corporate Crime Investigation Services (CCIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het onderzoeken en aanpakken van bedrijfsmisdraging, fraude en witteboordencriminaliteit. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag kunnen organisaties te maken krijgen met kwesties met betrekking tot financiële onregelmatigheden, schendingen van regelgeving en

Lees Verder

Legal Business Solutions (LBS)

Legal Business Solutions (LBS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het bieden van juridische expertise om organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe juridische uitdagingen. In de huidige zakelijke omgeving worden organisaties geconfronteerd met verschillende juridische kwesties die een combinatie van juridische

Lees Verder

Regulatory & Criminal Enforcement

Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het navigeren en voldoen aan regelgevende vereisten en het aanpakken van kwesties in verband met strafrechtelijke handhaving. In de zakelijke omgeving van vandaag worden organisaties

Lees Verder

People & Organisation Services

People & Organization Services (Workforce) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en is gericht op het helpen van organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsbestand en human resources. In de dynamische zakelijke omgeving van vandaag moeten organisaties hun menselijk kapitaal effectief beheren en ontwikkelen. Werkdiensten

Lees Verder

Cybersecurity, Risk & Regulatory

Cybersecurity, Risk & Regulatory (CRR) bij Tetrapylon Forensic Auditing biedt een holistische benadering van Frauderisicobeheer. Het is toegewijd aan het helpen van organisaties om frauduleuze activiteiten die hun financiële welzijn, reputatie en gegevensbeveiliging in gevaar kunnen brengen, te voorkomen, op te sporen en erop te reageren. Deze service

Lees Verder

Crisis & Issue Management

Crisis- en Issue Management (CIM), een service-lijn binnen Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in risicobeheer voor financiële criminaliteit door communicatie en uitdagingen rond crises en issues doeltreffend aan te pakken. Dit omvat snelle reacties op incidenten, het implementeren van forensische audittechnieken en het ontwikkelen van communicatiestrategieën om complexiteiten

Lees Verder

Forensic Services & Financial Crime

Forensische Diensten & Financiële Criminaliteit (FSFC) is een gespecialiseerde dienstverlening aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing. Deze divisie is toegewijd aan het aanpakken van een breed scala aan financiële misdrijven, waaronder fraude, witwassen van geld, omkoping, corruptie en schendingen van internationale sancties. FSFC biedt uitgebreide oplossingen om financiële misdrijven

Lees Verder

Forensic Business Intelligence Services

Forensic Business Intelligence Services (FBIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het verzamelen en analyseren van bedrijfsinformatie voor onderzoeksdoeleinden. In de complexe zakelijke omgeving van vandaag hebben organisaties vaak diepgaande informatie nodig om frauduleuze activiteiten, wangedrag en onethisch gedrag aan het licht te

Lees Verder

Forensic Due Diligence

Forensic Due Diligence (FDD), offered by Tetrapylon Forensic Auditing, is a specialized service line dedicated to conducting comprehensive due diligence investigations for businesses. In today's business landscape, organizations often need to assess potential risks, uncover hidden liabilities, and verify the accuracy of information before entering into transactions, partnerships,

Lees Verder

Integriteit

Integriteit is een kernverplichting van Tetrapylon Forensic Auditing in de strijd tegen financiële en economische criminaliteit. Deze verplichting benadrukt het fundamentele belang van eerlijkheid, ethiek en morele principes in alle aspecten van hun forensische auditdiensten. Integriteit houdt in dat audits en onderzoeken worden uitgevoerd met de hoogst mogelijke

Lees Meer

Authenticiteit

Authenticiteit, als een kernverplichting van Tetrapylon Forensic Auditing in de strijd tegen financiële en economische criminaliteit, verwijst naar de onwankelbare toewijding om echte, nauwkeurige en betrouwbare resultaten te leveren in alle aspecten van hun forensische auditdiensten. Deze verplichting benadrukt het belang van ervoor zorgen dat de verstrekte informatie,

Lees Meer

Consistentie

Consistentie, als een kernverplichting van Tetrapylon Forensic Auditing in de bestrijding van financiële en economische criminaliteit, verwijst naar de onwrikbare toewijding om uniformiteit, betrouwbaarheid en coherentie te handhaven in al hun processen en praktijken op het gebied van forensische auditing. Deze verplichting benadrukt het belang van het waarborgen

Lees Meer

Klantgerichte benadering

De ‘klantgerichte benadering’ is een kernverplichting van Tetrapylon Forensic Auditing met betrekking tot de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. In deze benadering staat de klant centraal, waarbij de focus ligt op het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant, terwijl tegelijkertijd de uitdagingen en risico’s die verband

Lees Meer

Regelgevende Conformiteit

Regelgevende Conformiteit, als een kernverplichting van Tetrapylon Forensic Auditing in de strijd tegen financiële economische criminaliteit, vertegenwoordigt een onwankelbare toewijding om alle relevante wetten, voorschriften en sectornormen te respecteren en te handhaven. Deze verplichting benadrukt het belang van het uitvoeren van alle activiteiten op het gebied van forensisch

Lees Meer

Innovatie en Verbetering

Innovatie en Verbetering, als een kernverplichting van Tetrapylon Forensic Auditing in de strijd tegen financiële economische criminaliteit, vertegenwoordigen een toewijding om voortdurend nieuwe en effectievere benaderingen te zoeken om financiële misdaden aan te pakken en te voorkomen. Deze verplichting benadrukt het belang van het bijhouden van de nieuwste

Lees Meer

Reputatiebescherming

Reputatiebescherming, als een kernverplichting van Tetrapylon Forensic Auditing in de strijd tegen financiële economische criminaliteit, belichaamt de toewijding om de reputatie en integriteit van hun klanten, evenals die van henzelf, te waarborgen terwijl ze financiële misdrijven aanpakken en verzachten. Deze verplichting benadrukt het belang van het behouden van

Lees Meer

Integriteit

Integriteit is een kernwaarde van Tetrapylon Forensic Auditing met betrekking tot de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Integriteit vertegenwoordigt het morele kompas

Lees Verder

Collaborative Approach

De Samenwerkingsbenadering is een kernwaarde van Tetrapylon Forensic Auditing met betrekking tot de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze waarde onderstreept de

Lees Verder

Social Impact

Sociale Impact is een cruciale waarde van Tetrapylon Forensic Auditing in de context van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze waarde

Lees Verder

Value Delivered

“Geleverde Waarde” is een kernwaarde van Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze waarde weerspiegelt

Lees Verder

Clients come First

“Clients come First” is een kernwaarde van Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze waarde

Lees Verder

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” is een kernwaarde van Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze waarde

Lees Verder

Strategische Benadering

“De Strategische Benadering” is een kernwaarde van Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze waarde

Lees Verder

Expanding the Art of Possible

“Expanding the Art of Possible” is een essentiële waarde van Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale

Lees Verder

Bring Insight into Light

“Bring Insight into Light” is een essentieel kernprincipe van Tetrapylon Forensic Auditing in hun missie om financieel-economische criminaliteit aan te pakken, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit principe geeft de onwankelbare toewijding van Tetrapylon weer om verborgen inzichten bloot

Lees Verder

Drive Inspired Impact

“Drive Inspired Impact” is een essentieel kernprincipe van Tetrapylon Forensic Auditing in hun missie om financieel-economische criminaliteit aan te pakken, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit principe belichaamt de onwankelbare toewijding van Tetrapylon om daadwerkelijke en positieve verandering te

Lees Verder

Conquer Complexity

“Conquer Complexity” is een cruciaal kernprincipe van Tetrapylon Forensic Auditing in hun missie om financieel-economische criminaliteit aan te pakken, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit principe belichaamt de onwankelbare toewijding van Tetrapylon om complexe en veelzijdige uitdagingen aan te

Lees Verder

Lead with Integrity

“Het Voortouw Nemen met Integriteit” is een essentieel kernprincipe van Tetrapylon Forensic Auditing in hun missie om financieel-economische criminaliteit aan te pakken, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit principe belichaamt de onwankelbare toewijding van Tetrapylon om hun werk uit

Lees Verder

Grow by Growing Others

“Groei door anderen te laten groeien” is een essentieel kernprincipe van Tetrapylon Forensic Auditing in hun missie om financieel-economische criminaliteit aan te pakken, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Dit principe weerspiegelt de onwankelbare toewijding van Tetrapylon om groei te

Lees Verder

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit – Aanbevelingen voor het bestuur en het toezichthoudende orgaan

Financieel-economische criminaliteit (FEC), o.a. fraude, corruptie en omkoping, is een belangrijk maatschappelijk probleem dat burgers, organisaties en de overheid ernstig financieel kan benadelen. Financieel-economische criminaliteit (FEC) komt in zowel kleine als grote organisaties voor. Naast financiële schade kan financieel-economische criminaliteit uw bedrijfsdoelstellingen frustreren en de continuïteit van

Lees Verder

Wat te doen als uw (corporate) organisatie wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (Het Frauderesponsplan)

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?  Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (b) Welke acties kunnen door de

Lees Verder

Preventie

In het kader van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is het aspect van “Preventie” cruciaal. Preventie houdt in dat maatregelen en strategieën worden geïmplementeerd om frauduleuze activiteiten proactief te stoppen

Lees Verder

Detectie

Als onderdeel van het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is “Detectie” een essentieel element. Detectie omvat het gebruik van geavanceerde tools, technologie en onderzoekstechnieken om gevallen van fraude en financiële wangedrag

Lees Verder

Onderzoek

In haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, benadrukt Tetrapylon Forensic Auditing het belang van “Onderzoek”. Dit omvat het uitvoeren van grondige en zorgvuldige onderzoeken naar vermoedelijke financiële wangedrag, fraude en andere illegale activiteiten. Deze onderzoeken

Lees Verder

Respons

Als onderdeel van haar inzet om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, benadrukt Tetrapylon Forensic Auditing een proactieve “Respons”. Dit omvat het nemen van snelle en effectieve maatregelen om gevallen van fraude en financiële wangedrag die worden gedetecteerd,

Lees Verder

Technology, Media and Communications

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in de sector Technologie, Media en Communicatie (TMC) om ernstige financiële economische criminaliteit (FEC) te bestrijden. Deze dynamische sector staat vaak voor unieke uitdagingen op het gebied van cybercriminaliteit, diefstal van intellectueel eigendom en financiële fraude. Tetrapylon werkt samen met TMC-organisaties om geavanceerde

Lees Verder
743 views
//

Wat te doen als uw (corporate) organisatie wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (Het Frauderesponsplan)

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?  Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (b) Welke acties kunnen door de

Lees Verder
424 views
//

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit – Aanbevelingen voor het bestuur en het toezichthoudende orgaan

Financieel-economische criminaliteit (FEC), o.a. fraude, corruptie en omkoping, is een belangrijk maatschappelijk probleem dat burgers, organisaties en de overheid ernstig financieel kan benadelen. Financieel-economische criminaliteit (FEC) komt in zowel kleine als grote organisaties voor. Naast financiële schade kan financieel-economische criminaliteit uw bedrijfsdoelstellingen frustreren en de continuïteit van

Lees Verder
445 views
//

Wat u van uw controlerend accountant mag verwachten als het gaat om financieel-economische criminaliteit?

Accountants hebben een belangrijke rol in het financiële systeem door het controleren van financiële informatie en daarover te rapporten. Een controle-opdracht heeft tot doel om vast te stellen dat financiële informatie – zoals de jaarrekening – geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude

Lees Verder
407 views