Ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek

Arbeidsongevallen en Overlijdens op de Werkplek, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic Auditing, is gespecialiseerd in het beheren van communicatie en uitdagingen met betrekking tot arbeidsongevallen en overlijdens op de werkplek. Dit omvat het snel reageren op incidenten, forensische analyses uitvoeren en communicatiestrategieën implementeren om de nasleep aan te pakken. Door forensische audittechnieken, juridische overwegingen en strategische communicatie te integreren, streeft deze expertise ernaar organisaties te begeleiden door het oplossingsproces, de maatregelen voor arbeidsveiligheid te verbeteren en reputatie- en juridische risico’s geassocieerd met arbeidsongevallen en overlijdens te minimaliseren.

Tetrapylon Forensic Auditing, via haar service-lijn Crisis & Issue Management (CIM), is gespecialiseerd in het beheer van communicatie met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek, met de focus op riskmanagement voor financiële misdrijven. Deze service is ontworpen om organisaties te ondersteunen bij effectieve communicatie tijdens incidenten op de werkplek, met de nadruk op transparantie, vertrouwen van belanghebbenden en het beperken van potentiële financiële criminaliteitsrisico’s.

Belangrijkste Componenten:

 1. Risicobeoordeling: Voer een uitgebreide risicobeoordeling uit met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek. Identificeer potentiële financiële criminaliteitsrisico’s en ontwikkel strategieën om hiermee om te gaan.

 2. Beoordeling en Verbetering van Beleid: Evalueer bestaand beleid met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek. Verbeter deze richtlijnen om te voldoen aan wettelijke vereisten en het risico op financiële criminaliteit te verminderen, met nadruk op rechtvaardigheid en naleving.

 3. Strategische Communicatieplanning: Ontwikkel een strategisch communicatieplan dat is afgestemd op ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek. Zorg ervoor dat de communicatie transparant, empathisch en in lijn is met de waarden van de organisatie, waarbij zorgen effectief worden aangepakt.

 4. Betrokkenheid van Belanghebbenden: Ga in dialoog met belangrijke belanghebbenden, waaronder werknemers, families, investeerders en het publiek, tijdens ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek. Bied duidelijke en tijdige communicatie om verwachtingen te beheren en vertrouwen te behouden.

 5. Voorbereiding op Crisiscommunicatie: Ontwikkel communicatiestrategieën die specifiek zijn voor crisissituaties die voortkomen uit ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek. Bereid de organisatie voor om effectief te reageren op communicatie-uitdagingen tijdens moeilijke tijden.

 6. Mediacontacten: Beheer mediacontacten tijdens incidenten met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek. Geef begeleiding over het omgaan met mediavragen en presenteer het perspectief van de organisatie op genomen beslissingen.

 7. Ondersteuningsprogramma’s voor Werknemers: Implementeer communicatiestrategieën om getroffen werknemers te ondersteunen. Verschaf informatie over ondersteuningsprogramma’s, middelen en mogelijkheden om hulp te zoeken tijdens ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek.

 8. Wettelijke naleving: Zorg ervoor dat alle communicatie voldoet aan wettelijke vereisten om potentiële juridische geschillen met betrekking tot ongevallen, dodelijke incidenten en financiële criminaliteit te voorkomen. Geef begeleiding over communicatie in overeenstemming met de regelgeving.

 9. Training en Bewustwording: Implementeer trainingsprogramma’s om het bewustzijn onder werknemers en belanghebbenden te vergroten over financiële criminaliteitsrisico’s met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek. Bevorder een cultuur van ethisch gedrag en naleving.

 10. Continue Monitoring en Rapportage: Implementeer mechanismen voor continue monitoring van de effectiviteit van communicatie. Lever regelmatig rapporten over de voortgang van communicatie-inspanningen met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten, met de nadruk op riskmanagement voor financiële criminaliteit.

Voordelen:

 • Risicovermindering: Proactief aanpakken van financiële criminaliteitsrisico’s met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten, waardoor de kans op frauduleuze of onwettige activiteiten wordt verkleind.

 • Behoud van Vertrouwen: Handhaven van transparantie en empathie in communicatie om het vertrouwen van werknemers, investeerders en het publiek te behouden, en een positieve perceptie van de organisatie te bevorderen.

 • Wettelijke Naleving: Voorkomen van juridische geschillen door ervoor te zorgen dat communicatie voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving met betrekking tot financiële criminaliteit.

 • Welzijn van Werknemers: Effectieve communicatie tijdens incidenten op de werkplek draagt bij aan het welzijn van werknemers door duidelijke informatie en passende ondersteuning te bieden.

 • Reputatiemanagement: Strategisch beheer van communicatie beschermt de reputatie van de organisatie, positioneert deze als sociaal verantwoord en zorgzaam tijdens uitdagende tijden.

 • Voorbereiding op Crisis: Communicatiestrategieën die zijn afgestemd op crisissituaties zorgen ervoor dat de organisatie voorbereid is om effectief om te gaan met onverwachte uitdagingen, met minimale impact op reputatie en risico’s voor financiële criminaliteit.

 • Betrokkenheid van Werknemers: Communicatiestrategieën gericht op transparantie en empathie kunnen een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van werknemers, waardoor begrip en loyaliteit worden bevorderd.

De CIM-service-lijn van Tetrapylon Forensic Auditing streeft ernaar een strategische partner te zijn voor organisaties, hen te begeleiden bij het beheer van communicatie-uitdagingen met betrekking tot ongevallen en dodelijke incidenten op de werkplek binnen het kader van riskmanagement voor financiële criminaliteit. Door op maat gemaakte communicatiestrategieën te bieden, beoogt de service organisaties in staat te stellen deze uitdagingen effectief aan te pakken, bij te dragen aan langetermijnsucces en veerkracht.

Previous Story

Datalekken & Cybersecurity

Next Story

Regulatory & Law Enforcement Investigations

Latest from Crisis & Issue Management Services

Datalekken & Cybersecurity

Datalekken & Cybersecurity, een expertise binnen de service-lijn Crisis & Issue Management (CIM) van Tetrapylon Forensic