Environmental, Social, and Governance

Expertise op het gebied van ESG, wat staat voor Environmental, Social en Governance, maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing. Het richt zich op het helpen van organisaties bij het integreren van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren in hun bedrijfsstrategieën en -activiteiten. Dit omvat duurzaamheidsinitiatieven, ethische praktijken, inzet voor diversiteit en inclusie, en naleving van bestuursnormen. De ESG-experts van Tetrapylon werken samen met klanten om strategieën te ontwikkelen en te implementeren die niet alleen hun reputatie verbeteren, maar ook bijdragen aan langetermijn-duurzaamheid, veerkracht en verantwoorde bedrijfspraktijken.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt uitgebreide diensten op het gebied van Environment, Social & Governance (ESG) in het kader van hun dienstverlening onder Legal Business Solutions (LBS). Hier is een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten:

 1. Ontwikkeling van ESG-beleid: Ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van op maat gemaakte ESG-beleidslijnen die aansluiten op de specifieke doelstellingen en waarden van uw organisatie. Dit omvat het vaststellen van milieudoelstellingen, sociale verantwoordelijkheid en governance-principes.

 2. Duurzaamheidsrapportage: Hulp bij het voorbereiden van duurzaamheidsrapporten die voldoen aan internationale normen zoals het Global Reporting Initiative (GRI) of het Sustainability Accounting Standards Board (SASB), om de ESG-prestaties en impact te communiceren.

 3. Klimaatrisico-evaluatie: Beoordeling van klimaatgerelateerde risico’s en kansen om organisaties te helpen zich aan te passen aan de uitdagingen van klimaatverandering en strategieën te ontwikkelen om deze risico’s te beperken.

 4. ESG-conformiteitsaudits: Uitvoeren van audits om te zorgen voor naleving van ESG-regelgeving, richtlijnen en beste praktijken. Dit omvat het beoordelen van prestaties ten opzichte van vastgestelde ESG-doelen.

 5. Duurzaamheid van de toeleveringsketen: Beoordeling van de duurzaamheid en ethische praktijken van uw toeleveringsketen, inclusief het beoordelen van de milieuen sociale impact van leveranciers en inkoop.

 6. Stakeholderbetrokkenheid: Ontwikkeling van strategieën voor betekenisvolle betrokkenheid bij belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten, medewerkers en lokale gemeenschappen om hun ESG-zorgen te begrijpen en vertrouwen op te bouwen.

 7. Diversiteits- en inclusieprogramma’s: Hulp bij het ontwerpen van diversiteits- en inclusieprogramma’s om een inclusieve werkcultuur te bevorderen en gelijke kansen voor alle medewerkers te waarborgen.

 8. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Programma’s: Advies bij het ontwerpen en implementeren van MVO-initiatieven die aansluiten op ESG-principes en specifieke sociale en milieuproblemen aanpakken.

 9. ESG-rapportage en transparantie: Zorgen dat organisaties hun ESG-prestaties transparant communiceren en relevante en nauwkeurige informatie verstrekken aan belanghebbenden.

 10. Groene Financiering en Duurzame Investeringen: Advies over groene obligaties, duurzame investeringsmogelijkheden en financieringsopties ter ondersteuning van ESG-initiatieven.

 11. Eco-efficiëntie en resource management: Strategieën om resource-efficiëntie te optimaliseren en het milieu-effect te verminderen om eco-efficiëntie te verbeteren.

 12. Governance en Ethiek: Ondersteuning bij het versterken van governancestructuren, inclusief bestuursamenstelling en ethische richtlijnen, om verantwoorde besluitvorming en risicobeheer te waarborgen.

 13. ESG-regelgevingsconformiteit: Zorgen dat organisaties voldoen aan evoluerende ESG-regelgeving en verplichte openbaarmakingen volgens regelgevende instanties.

 14. Vergelijking van ESG-prestaties: Vergelijking van de ESG-prestaties van uw organisatie met de benchmarks in de branche en identificatie van gebieden voor verbetering.

 15. Betrokkenheid bij de gemeenschap: Strategieën om betrokken te raken bij lokale gemeenschappen en bij te dragen aan hun welzijn door middel van filantropische en duurzame ontwikkelingsinitiatieven.

De ESG-diensten van Tetrapylon Forensic Auditing zijn gericht op het ondersteunen van organisaties bij het opbouwen van duurzame bedrijfspraktijken, het voldoen aan regelgeving en normen, en het genereren van waarde voor alle belanghebbenden. Hierdoor kunnen bedrijven hun reputatie verbeteren, investeerders aantrekken en bijdragen aan een positieve impact op de planeet en de samenleving.

Previous Story

Entity Governance and Compliance

Next Story

Fusies en Overnames

Latest from Legal Business Solutions

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is