Commercial Contracting

Expertise op het gebied van Commercial Contracting maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het beheer en optimalisatie van commerciële contracten. Dit omvat het opstellen, onderhandelen, beoordelen en beheer van contracten om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met wettelijke vereisten en zakelijke doelstellingen. De experts van Tetrapylon werken samen met klanten om de efficiëntie van contracten te verbeteren, risico’s te verminderen en de naleving van contractuele verplichtingen te verbeteren.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een uitgebreide reeks diensten op het gebied van Commercial Contracting als onderdeel van hun service-lijn Legal Business Solutions (LBS). Hier is een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten:

 1. Contract Opstelling en Beoordeling: Het opstellen van commerciële contracten, inclusief overeenkomsten voor verkoop, levering, dienstverlening, samenwerking en andere zakelijke transacties. Beoordeling van bestaande contracten om risico’s te identificeren en te optimaliseren.

 2. Contractonderhandelingen: Ondersteuning bij contractonderhandelingen om de belangen van uw organisatie te behartigen en ervoor te zorgen dat de voorwaarden gunstig zijn.

 3. Contract Compliance: Zorg ervoor dat uw organisatie voldoet aan alle contractuele verplichtingen en termijnen, inclusief levering, betaling en rapportagevereisten.

 4. Risicoanalyse en -beheer: Identificeer en beoordeel risico’s in commerciële contracten, inclusief juridische, financiële en operationele risico’s, en ontwikkel strategieën om deze risico’s te beheren.

 5. Due Diligence en Audits: Voer contractuele due diligence-onderzoeken uit bij fusies en overnames en beheer audits om te zorgen voor contractuele naleving.

 6. Intellectuele Eigendomsovereenkomsten: Onderhandel en stel contracten op met betrekking tot intellectuele eigendom, inclusief octrooien, handelsmerken, auteursrechten en licenties.

 7. Internationale Contracten: Ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van contracten voor internationale transacties en het omgaan met nalevingskwesties in verschillende rechtsgebieden.

 8. Geschillenbeslechting: Hulp bij geschillen die voortvloeien uit commerciële contracten, inclusief arbitrage en procesvoering.

 9. Voorwaarden en Bepalingen: Advies over de juiste voorwaarden en bepalingen om op te nemen in commerciële contracten om de belangen van uw organisatie te beschermen.

 10. Beëindiging en Wijziging: Ondersteuning bij contractbeëindiging en wijzigingen, inclusief het vaststellen van geschikte procedures en kennisgevingen.

 11. Vertrouwelijkheids- en Geheimhoudingsovereenkomsten: Opstellen en onderhandelen van overeenkomsten om vertrouwelijke informatie te beschermen.

 12. Strategische Partnerschappen en Joint Ventures: Ondersteuning bij het opstellen en evalueren van contracten voor strategische partnerschappen en joint ventures.

 13. Overheidscontracten: Advies en ondersteuning bij het opstellen en beheren van commerciële contracten met overheidsinstanties.

 14. Herziening van Algemene Voorwaarden: Beoordeling en aanpassing van algemene voorwaarden en clausules om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen.

 15. Verzekeringen en Aansprakelijkheid: Beoordeling van verzekeringsclausules en aansprakelijkheidskwesties in commerciële contracten.

De Commercial Contracting-diensten van Tetrapylon Forensic Auditing zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het beheren van hun zakelijke transacties, het minimaliseren van juridische risico’s en het maximaliseren van de waarde van commerciële contracten. Deze diensten dragen bij aan het succes en de wettelijke naleving van uw bedrijf en ondersteunen uw zakelijke doelstellingen.

Previous Story

Arbeidsrecht en HR

Next Story

Entity Governance and Compliance

Latest from Legal Business Solutions

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is