Entity Governance and Compliance

Expertise op het gebied van Entity Governance & Compliance maakt deel uit van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het beheren van de governance- en nalevingsvereisten van hun entiteiten. Dit omvat juridisch entiteitsbeheer, corporate governance, naleving van lokale en internationale regelgeving en risicobeperking. De experts van Tetrapylon werken samen met klanten om ervoor te zorgen dat hun entiteiten efficiënt opereren, voldoen aan wettelijke normen en de risico’s van niet-naleving minimaliseren.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een uitgebreid scala aan diensten op het gebied van entiteitsgovernance en naleving als onderdeel van hun service-lijn Legal Business Solutions (LBS). Hier is een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten:

 1. Entiteitsvorming en registratie: Assistentie bij het oprichten van verschillende soorten juridische entiteiten, zoals vennootschappen, besloten vennootschappen, partnerschappen en trusts, waarbij wordt gezorgd voor naleving van wettelijke vereisten.

 2. Entiteitsregistratie en licenties: Beheer van het proces voor registratie en het verkrijgen van de benodigde licenties voor entiteiten bij de juiste overheidsinstanties.

 3. Corporate Governance: Advies over best practices voor corporate governance, inclusief bestuursstructuren, beleid en procedures om passende besluitvorming en naleving van voorschriften te waarborgen.

 4. Nalevingstoezicht: Voortdurende monitoring van wettelijke en regelgevende wijzigingen die van invloed zijn op uw organisatie, en aanpassing van governancepraktijken en -beleid om naleving te handhaven.

 5. Entiteitsstructurering: Advies over de meest geschikte juridische structuur voor uw organisatie op basis van specifieke doelen.

 6. Regelgevende nalevingsaudits: Regelmatig uitvoeren van audits om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

 7. Recordkeeping en rapportage: Opzetten van effectieve recordsystemen en zorgen voor tijdige indiening van nauwkeurige rapporten bij regelgevende instanties.

 8. Ontbinding en vereffening van entiteiten: Ondersteuning van organisaties bij het proces van ontbinding of vereffening van juridische entiteiten, inclusief het voldoen aan wettelijke vereisten.

 9. Licentie- en vergunningbeheer: Beheren van licenties en vergunningen die nodig zijn voor de activiteiten van uw bedrijf, ervoor zorgend dat ze tijdig worden verkregen en vernieuwd.

 10. Compliance Training: Het verstrekken van training aan het personeel van uw organisatie om ervoor te zorgen dat ze begrijpen en voldoen aan nalevingsvereisten.

 11. Risicobeheer: Identificatie en mitigatie van risico’s die verband houden met entiteitsgovernance en naleving, inclusief juridische, financiële en reputatierisico’s.

 12. Naleving voor buitenlandse entiteiten: Beheer van nalevingscomplexiteiten voor buitenlandse entiteiten die actief zijn in specifieke rechtsgebieden.

 13. Anti-witwas- (AML) en ken-uw-klant- (KYC) compliance: Zorgen voor naleving van AML- en KYC-voorschriften, met name als uw organisatie betrokken is bij financiële diensten of internationale transacties.

 14. Fiscale naleving: Advies over fiscale naleving, inclusief ervoor zorgen dat uw organisatie belastingen betaalt in overeenstemming met voorschriften en het optimaliseren van fiscale structuren.

 15. Milieunaleving en duurzaamheid: Advies over milieuvoorschriften en rapportage over duurzaamheid, zodat uw organisatie voldoet aan deze belangrijke factoren.

De entiteitsgovernance- en nalevingsdiensten van Tetrapylon Forensic Auditing zijn ontworpen om organisaties te helpen navigeren in het complexe landschap van wettelijke vereisten, ervoor te zorgen dat ze binnen de wet opereren en een sterke governancestructuur te behouden. Deze diensten zijn essentieel om wettelijke naleving te handhaven, risico’s te verminderen en langetermijnsucces van uw bedrijf te bevorderen.

Previous Story

Commercial Contracting

Next Story

Environmental, Social, and Governance

Latest from Legal Business Solutions

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal

Pensioenen

“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is