“Pensioen Fondsen & FEC” verwijst naar de gespecialiseerde expertise die Tetrapylon Forensic Auditing biedt binnen zijn service-lijn Legal Business Solutions (LBS). Het omvat een alomvattende benadering om de unieke financiële en regelgevende uitdagingen aan te pakken waarmee pensioenfondsen worden geconfronteerd. Hierbij hoort ook het beheer van risico’s in verband met financiële economische criminaliteit (FEC) die verband houden met het beheer van pensioenfondsen.

De experts van Tetrapylon op dit gebied werken nauw samen met pensioenfondsen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de voorschriften inzake antiwitwaspraktijken (AML), fraudebestrijding, en het implementeren van sterke governance- en risicobeheerpraktijken. Ze bieden begeleiding bij het beschermen van de activa van deelnemers en begunstigden van pensioenfondsen, met als uiteindelijk doel de integriteit van het fonds te handhaven.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt een scala aan diensten die specifiek zijn ontworpen voor pensioenfondsen binnen hun dienstverlening Legal Business Solutions (LBS). Hier is een gedetailleerde beschrijving van de diensten die worden aangeboden in het domein van pensioenfondsen en financiële economische criminaliteit:

 1. Pensioenfonds Compliance: Tetrapylon Forensic Auditing helpt pensioenfondsen bij het begrijpen en naleven van de complexe regelgevende kaders die van toepassing zijn op pensioenfondsen. Dit omvat naleving van wettelijke vereisten, beleggingsvoorschriften en fiduciaire verantwoordelijkheden.

 2. Beoordeling van Risico’s in Financiële Economische Criminaliteit: Evaluatie en mitigatie van risico’s die verband houden met financiële economische criminaliteit, zoals fraude, misbruik van bedrijfsmiddelen en witwassen van geld. Dit omvat het onderzoeken van de operaties van het pensioenfonds en het identificeren van kwetsbaarheden voor financiële economische criminaliteit.

 3. Anti-Witwasprogramma’s (AML): Ontwikkeling en implementatie van AML-programma’s om te voorkomen dat pensioenfondsen worden gebruikt voor witwassen van geld. Dit omvat risicobeoordelingen, beleidsregels, procedures en personeelstraining.

 4. Fraudedetectie en -preventie: Maatregelen implementeren voor de detectie en preventie van fraude om de activa van het pensioenfonds te beschermen. Dit kan forensische audits, data-analyses en proactieve fraudepreventiestrategieën omvatten.

 5. Due Diligence voor Beleggingen: Zorgen dat beleggingen van het pensioenfonds voldoen aan wettelijke en ethische normen. Dit omvat due diligence-onderzoeken naar potentiële investeringen om tekenen van financiële economische criminaliteit op te sporen.

 6. Activa Terugwinning: In geval van financiële economische criminaliteit die gevolgen heeft voor het pensioenfonds, kan Tetrapylon Forensic Auditing helpen verloren activa legaal terug te vorderen.

 7. Meldingsprogramma’s voor Onregelmatigheden: Opzetten van programma’s voor het melden van onregelmatigheden binnen de pensioenfondsen om werknemers en belanghebbenden aan te moedigen verdachte financiële economische criminaliteit te melden zonder angst voor vergelding.

 8. Interne Audits: Uitvoeren van interne audits om de effectiviteit van controles, naleving van voorschriften en de algehele financiële gezondheid van het pensioenfonds te beoordelen.

 9. Ethiek- en Compliance-Training: Het aanbieden van training en workshops over ethiek en naleving aan pensioenfondsmedewerkers om bewustzijn te creëren over financiële economische criminaliteitskwesties en ethisch gedrag te bevorderen.

 10. Cybersecurity en Gegevensbescherming: Aanpakken van cybersecurity-bedreigingen en zorgen over gegevensbescherming die de financiële veiligheid en privacy van pensioenfondsdeelnemers kunnen beïnvloeden.

 11. Ondersteuning bij Juridische Geschillen: Het bieden van ondersteuning bij juridische procedures met betrekking tot financiële economische criminaliteit, waaronder deskundigengetuigenis en bewijsverzameling.

 12. Crisisbeheer: Het ontwikkelen van crisisplannen en -strategieën om effectief te reageren op incidenten van financiële economische criminaliteit of andere noodsituaties.

De Legal Business Solutions (LBS)-diensten van Tetrapylon Forensic Auditing voor pensioenfondsen zijn gericht op het beschermen van de financiële belangen van pensioenfondsdeelnemers, het waarborgen van naleving van relevante wetten en voorschriften en het beschermen van de activa van het pensioenfonds tegen financiële economische criminaliteit. Deze diensten zijn ontworpen om pensioenfondsen te helpen hun financiële integriteit te handhaven en aan hun fiduciaire verantwoordelijkheden te voldoen.

Previous Story

Overheidsinstellingen en Openbare diensten

Next Story

Public Services and Education

Latest from Legal Business Solutions

Staatssteun en EU

Expertise op het gebied van Staatssteun, EU & Fraude maakt deel uit van de service-lijn Legal

NewLaw

NewLaw, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, is

Herstructurering

Herstructurering, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Legal Business Solutions (LBS) van Tetrapylon Forensic Auditing, omvat