/

Anti-Witwaspraktijken (AML) en Bestrijding van Terrorismefinanciering (CTF)

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Anti-Money Laundering & Financial Crime (AML&FC) gespecialiseerde expertise op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF), met een focus op uitgebreid financieel risicobeheer. Het bedrijf is toegewijd aan het ondersteunen van klanten bij het implementeren van robuuste maatregelen om witwassen te voorkomen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Tetrapylon past geavanceerde forensische audittechnieken, regelgevende kennis en technologische oplossingen toe om risico’s geassocieerd met witwassen en de financiering van terrorisme te identificeren, beoordelen en beheersen. Door strategieën af te stemmen op het unieke risicoprofiel van elke klant, helpt Tetrapylon organisaties om de hoogste normen van integriteit en beveiliging te handhaven in hun financiële operaties.

De expertise op het gebied van Anti-Witwaspraktijken (AML) en Bestrijding van Terrorismefinanciering (CTF) van Tetrapylon Forensic Auditing, onder de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE), is een uitgebreide dienstverlening op het gebied van financieel risicobeheer. Deze gespecialiseerde dienst is ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het voorkomen, detecteren en reageren op witwaspraktijken en financiering van terrorisme.

Belangrijkste Componenten:

 1. Regelgevende naleving: Zorgen voor naleving van nationale en internationale AML- en CTF-regelgeving, inclusief de implementatie van beleid en procedures om aan wettelijke vereisten te voldoen.

 2. Risicobeoordeling: Regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren om de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s specifiek voor de activiteiten, klanten en geografische locaties van de organisatie te identificeren en te evalueren.

 3. Due Diligence van klanten (CDD): Grondig due diligence uitvoeren bij klanten om hun risicoprofiel te beoordelen, identiteiten te verifiëren en de aard van hun financiële activiteiten te begrijpen, met inachtneming van de AML- en CTF-regelgeving.

 4. Transactiemonitoring: Geavanceerde technologieën gebruiken voor realtime monitoring van financiële transacties, waarbij ongebruikelijke patronen en afwijkingen worden geïdentificeerd die kunnen wijzen op mogelijke witwaspraktijken of financiering van terrorisme.

 5. Melding van verdachte activiteiten (SAR): Het opzetten van een robuust proces voor het melden en documenteren van verdachte activiteiten, zorgen voor tijdige indiening van meldingen van verdachte activiteiten bij relevante autoriteiten.

 6. Sancties Screening: Klanten screenen tegen internationale sanctielijsten om personen of entiteiten te identificeren die verband houden met financiële misdrijven of gesanctioneerde activiteiten.

 7. Training en Bewustwording: Het verzorgen van trainingsprogramma’s voor medewerkers om het bewustzijn van AML- en CTF-regelgeving, waarschuwingssignalen en rapportageverplichtingen te vergroten, en het bevorderen van een cultuur van naleving binnen de organisatie.

 8. Integratie van technologie: Het opnemen van geavanceerde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie en machinaal leren, om de efficiëntie van AML- en CTF-monitoringsystemen te verbeteren en de detectiemogelijkheden te vergroten.

 9. Onderzoek en Due Diligence: Het uitvoeren van onderzoeken naar verdachte activiteiten, het traceren van de bron van fondsen en het uitvoeren van due diligence bij hoogrisico-entiteiten om mogelijke financiële misdrijven te ontdekken.

 10. Samenwerking met Autoriteiten: Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en regelgevende autoriteiten om informatie te delen en bij te dragen aan bredere inspanningen om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te bestrijden.

 11. Periodieke Audits en Beoordelingen: Het uitvoeren van periodieke interne audits en beoordelingen om de effectiviteit van AML- en CTF-maatregelen te beoordelen en indien nodig aanpassingen te maken op basis van bevindingen.

 12. Continue Verbetering: Het implementeren van een raamwerk voor continue verbetering, waarbij lessen worden getrokken uit onderzoeken en feedback van regelgevende autoriteiten om de effectiviteit van AML- en CTF-processen te verbeteren.

Voordelen:

 • Uitgebreide naleving: Zorgen voor uitgebreide naleving van AML- en CTF-regelgeving, waardoor het risico van juridische en financiële repercussies als gevolg van niet-naleving wordt beperkt.

 • Verbeterd Risicobeheer: Identificatie en beheer van specifieke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s door regelmatige risicobeoordelingen en due diligence-processen.

 • Efficiënte Onderzoeken: Efficiënte onderzoeken naar verdachte activiteiten uitvoeren, optimaliseren van middelen om zich te concentreren op hoogrisico-transacties en personen.

 • Proactieve Detectie: Proactieve detectie en voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme door geavanceerde transactiemonitoring en onderzoekstechnieken.

 • Organisatorische Veerkracht: Versterking van de organisatorische veerkracht door het bevorderen van een cultuur van naleving, bewustwording en waakzaamheid tegen de zich ontwikkelende bedreigingen van financiële criminaliteit.

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van AML en CTF heeft tot doel organisaties een robuust kader te bieden voor het beheren van financiële criminaliteitsrisico’s die verband houden met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Deze dienst is essentieel om de integriteit van financiële systemen te waarborgen en organisaties te beschermen tegen de gevolgen van illegale financiële activiteiten.

Hoe Tetrapylon kan helpen

RC Support Services

Tetrapylon Forensic Auditing biedt robuuste RC (Regulatory Compliance) Support Services als onderdeel van haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE), gespecialiseerd in expertise op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF). De

Lees Verder

AML Risk Governance

Tetrapylon Forensic Auditing blinkt uit in het leveren van gespecialiseerde expertise op het gebied van AML Risk & Governance als onderdeel van haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Met een diepgaand begrip van de

Lees Verder

AML Transformatie

Tetrapylon Forensic Auditing staat aan de voorhoede van AML-transformatie binnen haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Met erkenning van de dynamische aard van financiële misdrijven en het evoluerende regelgevingslandschap, is Tetrapylon toegewijd aan het

Lees Verder

AML Training

Tetrapylon Forensic Auditing is een toonaangevende aanbieder van gespecialiseerde trainingsprogramma’s op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) binnen haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Erkennend de cruciale rol van educatie bij het bestrijden van

Lees Verder

CTF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering van terrorisme (CTF) binnen haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Met de erkenning van de cruciale rol van

Lees Verder

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering van proliferatieactiviteiten (CPF) binnen haar service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). Met de erkenning van de cruciale rol van

Lees Verder

AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden binnen de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). AML Remediation is een

Lees Verder

Transaction Monitoring en Screening

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop bij het leveren van Transaction Monitoring en Screening-diensten als onderdeel van haar toewijding om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden binnen de Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) service line.

Lees Verder

Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van AML/CTF (Anti-Witwassen/Tegen Financiering van Terrorisme) Risicoscoren van Activa. Deze dienst is een essentieel onderdeel van de Regulatory & Criminal

Lees Verder

Business Wide Risk Assessment

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in het uitvoeren van Business Wide Risk Assessments als onderdeel van haar toewijding aan effectief risicobeheer op het gebied van financiële misdrijven binnen het domein van Anti-Witwassen (AML) en Tegen

Lees Verder
Previous Story

Politieke Risicoanalyse

Next Story

Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crime Risk Management

Latest from Anti-Money Laundering & Financial Crime