Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crime Risk Management

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) gespecialiseerde expertise op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crime, met een focus op uitgebreid financieel risicobeheer. Het bedrijf is toegewijd aan het ondersteunen van klanten bij het implementeren van robuuste maatregelen om risico’s met betrekking tot witwassen en andere financiële misdrijven te voorkomen, detecteren en beheersen. Tetrapylon combineert geavanceerde forensische audittechnieken, regelgevende kennis en technologische oplossingen om te voldoen aan AML-regelgeving en proactief in te spelen op opkomende bedreigingen op het gebied van financiële criminaliteit. Door strategieën af te stemmen op het unieke risicoprofiel van elke klant, helpt Tetrapylon organisaties om de hoogste normen van integriteit en beveiliging te handhaven in hun financiële operaties.

Tetrapylon Forensic Auditing, binnen de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE), is gespecialiseerd in Anti-Witwassen (AML) en Financial Crime Risk Management. De allesomvattende aanpak van Tetrapylon zorgt ervoor dat organisaties goed zijn uitgerust om de risico’s van witwassen en andere financiële misdrijven te verminderen.

Belangrijkste Componenten:

 1. Risicobeoordeling: Tetrapylon voert grondige risicobeoordelingen uit om mogelijke kwetsbaarheden voor witwassen en financiële misdrijven te identificeren. Dit omvat de analyse van financiële processen, interne controles en nalevingskaders.

 2. Verbetering van Compliance: In samenwerking met klanten versterkt Tetrapylon nalevingsmaatregelen om het risico van witwassen te verminderen. Dit omvat het beoordelen en verbeteren van bestaande nalevingsprogramma’s om ze in overeenstemming te brengen met regelgevende vereisten.

 3. Optimalisatie van Interne Controles: Tetrapylon helpt bij het optimaliseren van interne controles om effectief om te gaan met witwassen. Dit omvat het implementeren van geavanceerde monitoringsystemen en het ontwikkelen van robuuste rapportagemechanismen.

 4. Training van Medewerkers: Het is essentieel om medewerkers op te leiden om witwassen te herkennen en ermee om te gaan. Tetrapylon biedt aangepaste trainingsprogramma’s om het bewustzijn te vergroten en een cultuur van waakzaamheid en naleving binnen de organisatie te bevorderen.

 5. Voorbereiding op Onderzoeken: Goed voorbereid zijn op mogelijke onderzoeken is cruciaal. Tetrapylon helpt bij het ontwikkelen van uitgebreide plannen voor onderzoeksgereedheid, zodat klanten snel en effectief kunnen reageren op regelgevende vragen.

 6. Digitale Forensica: Geavanceerde digitale forensica wordt ingezet om elektronisch bewijs met betrekking tot witwassen te analyseren. Tetrapylon maakt gebruik van geavanceerde technologieën om financiële transacties te traceren, frauduleuze activiteiten op te sporen en waardevolle inzichten te bieden voor verdediging.

 7. Juridische Vertegenwoordiging: In het geval van juridische procedures zorgt Tetrapylon voor krachtige juridische vertegenwoordiging voor klanten. Dit omvat het onderhouden van contact met juridische autoriteiten, reageren op vragen en pleiten namens klanten gedurende het juridische proces.

 8. Crisismanagement: Beschuldigingen van witwassen kunnen leiden tot crises voor organisaties. Tetrapylon helpt klanten bij het ontwikkelen van strategieën voor crisismanagement, inclusief communicatieplannen, om de reputatie te beschermen en verstoringen van bedrijfsactiviteiten te minimaliseren.

 9. Regelgevende Samenwerking: Tetrapylon vergemakkelijkt effectieve communicatie met regelgevende autoriteiten, waardoor een proactieve en transparante aanpak mogelijk is. Dit helpt positieve relaties met regelgevers op te bouwen en een samenwerkingsomgeving te bevorderen.

 10. Continue Verbetering: Aangezien het landschap van financiële misdrijven dynamisch is, stelt Tetrapylon mechanismen in voor continue verbetering. Evaluaties na een gebeurtenis en updates van protocollen worden uitgevoerd op basis van geleerde lessen, opkomende bedreigingen en regelgevingswijzigingen.

Voordelen:

 • Proactieve Naleving: De expertise van Tetrapylon zorgt voor proactieve naleving, waardoor het risico van witwassen wordt verminderd.
 • Effectieve Respons: Klanten beschikken over de nodige middelen om effectief te reageren op onderzoeken, waardoor juridische en reputatierisico’s worden beperkt.
 • Bewustzijn van Medewerkers: Trainingsprogramma’s vergroten het bewustzijn van medewerkers en dragen bij aan een cultuur van observatie en naleving binnen het bedrijf.
 • Digitale Inzichten: Geavanceerde digitale forensica biedt waardevolle inzichten in elektronisch bewijs, waardoor de verdediging tegen beschuldigingen van witwassen wordt versterkt.
 • Regelgevende Zekerheid: Effectieve communicatie met regelgevende autoriteiten schept vertrouwen en transparantie, waardoor positieve relaties worden opgebouwd.

De diensten voor AML & Financial Crime Risk Management van Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) stellen organisaties in staat om op een allesomvattende manier de risico’s van witwassen aan te pakken en effectief te beheren.

How Tetrapylon can help

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’.

Read More

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal.

Read More

Snelheid

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen.

Read More

Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Financial Economic Crime Auditing (FECA) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het onderzoeken en voorkomen van financiële en economische misdrijven. In de complexe financiële wereld van vandaag worden organisaties vaak

Read More

Corporate Crime, Compliance & Forensics

Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) is een uitgebreide service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een scala aan expertise met betrekking tot bedrijfsmisdraging, regelgeving, en forensisch onderzoek. In de complexe zakelijke omgeving van

Read More

Anti-omkoping en anti-corruptiemaatregelen

Expertise op het gebied van Anti-Omkoping en Anti-Corruptiemaatregelen maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen

Read More

Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Integrity, Compliance & Ethics Consulting Services (ICECS) aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing is een gespecialiseerde service-lijn die is gewijd aan het helpen van organisaties bij het opbouwen en handhaven van een sterke cultuur van integriteit,

Read More

Forensische en Integriteitsdiensten

Forensic & Integrity Services (FIS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing en omvat een breed scala aan expertise met betrekking tot forensische onderzoeken en het handhaven van integriteit binnen organisaties. In de

Read More

Corporate Governance Services

Corporate Governance Services (CGS) is een gespecialiseerde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het helpen van organisaties bij het verbeteren van hun corporate governance structuren en praktijken. In de complexe zakelijke omgeving van

Read More

Legal Information

PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY (I.L.A.C. HOLDING B.V.)Parijsboulevard 2093541 CS Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31 (0) 85 130 16 27E-mail info@tetrapylon.eu Chamber of Commerce: 68273029VAT-number: NL857370236B01 MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN, attorney at

Read More

Rechtsgebiedenregister (Legal)

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Mr. Bas A.S. van Leeuwen staat geregistreerd op: Hoofdrechtsgebied: Algemene praktijk, subrechtsgebieden: Bestuursrecht,

Read More

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and to all information, recommendations and services that PRAETOR MAXIMUS CONSULTING COMPANY, further: “PRAETOR MAXIMUS” (I.L.A.C. HOLDING B.V.), provides to

Read More

Klachtenregeling (Legal)

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering

Read More

Algemene Voorwaarden – Legal Services

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2.Cliënt: de natuurlijke persoon of

Read More

Identificatieplicht (WWFT)

Afhankelijk van de aard van de Diensten die PRAETOR MAXIMUS aan de Cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat PRAETOR MAXIMUS verplicht is de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na

Read More

Fraudedriehoek

Binnen het engagement van Tetrapylon Forensic Auditing om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties, is de “Fraudedriehoek” een cruciaal concept. Mensen plegen fraude als gevolg

Read More

Fraude Diamant

De “Fraude Diamant” breidt het concept van de fraude driehoek uit. Terwijl de fraude driehoek zich richt op drie elementen – druk, gelegenheid en rationalisatie – voegt de fraude diamant twee extra dimensies toe: bekwaamheid

Read More
Previous Story

Anti-Witwaspraktijken (AML) en Bestrijding van Terrorismefinanciering (CTF)

Next Story

Witwastechnieken

Latest from Regulatory & Criminal Enforcement

White Collar Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het

Corporate Crime Defence

Tetrapylon Forensic Auditing heeft binnen haar dienst Regulatory & Criminal Enforcement (RCE) bijzondere expertise op het

Witwastechnieken

Witwastechnieken vallen binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name in de service-lijn Regulatory &