Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en zijn systematische beoordelingen om de naleving van juridische en regelgevende vereisten, interne beleidslijnen en branchestandaarden van een organisatie te beoordelen. Deze audits helpen bij het identificeren van gebieden waar geen naleving plaatsvindt en bevelen corrigerende maatregelen aan om risico’s te verminderen. De experts van Tetrapylon hanteren een gestructureerde aanpak, waaronder het beoordelen van documentatie, interviews en testen, om uitgebreide nalevingsbeoordelingen te garanderen.

Compliance Audits zijn een expertise die wordt gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing en maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Hier is een uitgebreide beschrijving van de diensten die worden aangeboden binnen het gebied van compliance-audits in het kader van CCIS:

 1. Regelgevingsconformiteitsevaluaties: Uitvoeren van grondige beoordelingen om ervoor te zorgen dat een organisatie voldoet aan brancheregels, overheidsvoorschriften en relevante normen.

 2. Beoordeling van beleid en procedures: Beoordeling en evaluatie van de interne beleidsregels en procedures van een organisatie om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met wettelijke vereisten en beste bedrijfspraktijken.

 3. Risicobeheerbeoordeling: Identificatie, evaluatie en mitigatie van risico’s met betrekking tot non-conformiteit, waarbij organisaties worden geholpen bij het ontwikkelen van risicobeheerstrategieën.

 4. Beoordeling van interne controle-systemen: Beoordeling van de interne controlesystemen van een organisatie, inclusief financiële en operationele controles, om fraude, fouten en non-conformiteit te voorkomen.

 5. Klokkenluidersprogramma’s: Ontwikkeling en evaluatie van vertrouwelijke meldingsprogramma’s waarmee werknemers wangedrag en compliance-schendingen kunnen rapporteren.

 6. Evaluatie van anti-corruptie en anti-omkopingsprogramma’s: Evaluatie van de anti-corruptie- en anti-omkopingsprogramma’s van een organisatie om te zorgen voor naleving van relevante wetten, zoals de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

 7. Anti-witwas (AML)-conformiteit: Zorgen dat organisaties voldoen aan AML-voorschriften en -richtlijnen om witwassen van geld en andere financiële misdrijven te voorkomen.

 8. Audits van privacy- en gegevensbeveiliging: Beoordeling van de gegevensprivacypraktijken van een organisatie om te voldoen aan gegevensbeschermingsvoorschriften zoals de GDPR of HIPAA.

 9. Milieucertificeringsevaluaties: Uitvoeren van audits om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan milieuwetten en -normen.

 10. Financiële overzichten beoordelen: Beoordeling van financiële overzichten om te zorgen voor naleving van boekhoudnormen en voorschriften.

 11. Maatwerkconformiteitsprogramma’s: Aanpassing van compliance-auditprogramma’s voor specifieke industrieën, organisaties en wettelijke vereisten.

 12. Forensisch audit- en onderzoeksdiensten: Uitvoeren van onderzoeken wanneer non-conformiteit wordt vermoed, wat het verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal voor juridische doeleinden kan omvatten.

 13. Compliance-awareness en training: Het verzorgen van training en educatie voor werknemers en leidinggevenden over compliance-normen en voorschriften.

 14. Onderzoek naar belangenconflicten: Onderzoek naar potentiële belangenconflicten binnen een organisatie die tot compliance-problemen kunnen leiden.

 15. Compliance Monitoring en Reporting: Het opzetten van systemen voor doorlopende monitoring en rapportage over compliance-kwesties om organisaties te helpen proactief met mogelijke problemen om te gaan.

 16. Derdepartij due diligence: Evalueren van de compliance van leveranciers en externe partners om ervoor te zorgen dat ze dezelfde wettelijke normen volgen als de organisatie.

 17. Regelgevingsbegeleidingsdiensten: Organisaties helpen bij communicatie met regelgevende instanties en het beheren van compliance-kwesties.

 18. Getuige-deskundigediensten: Het leveren van deskundige getuigen voor juridische procedures met betrekking tot compliance-audits en onderzoeken.

 19. Crisismanagement en respons: Organisaties voorbereiden om effectief te reageren op compliance-crisissen en regulerende onderzoeken.

Compliance-audits zijn essentieel om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan wettelijke vereisten, risico’s verminderen en hun reputatie behouden. De expertise in compliance-audits binnen CCIS van Tetrapylon Forensic Auditing is gericht op het helpen van organisaties bij het voldoen aan complexe regelgeving, het identificeren van kwetsbaarheden en het ontwikkelen van strategieën om aan de wet te voldoen.

Previous Story

Externe onderzoeken

Next Story

Digital Forensics

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Cybercrime-onderzoeken

Onderzoeken naar cybercriminaliteit maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon