Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en is het proces van het verzamelen, bewaren, analyseren en presenteren van digitaal bewijs om onderzoeken of juridische procedures te ondersteunen. Dit gespecialiseerde vakgebied omvat het onderzoeken van elektronische apparaten, computersystemen en digitale gegevens om informatie met betrekking tot cybercriminaliteit, gegevensinbreuken of andere illegale activiteiten bloot te leggen. De experts van Tetrapylon gebruiken geavanceerde tools en technieken om de integriteit en toelaatbaarheid van digitaal bewijs te waarborgen.

Digital Forensics, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Deze dienst richt zich op het systematisch onderzoeken en herstellen van digitale bewijsstukken die cruciaal kunnen zijn in juridische procedures en bedrijfsonderzoeken. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van de diensten die worden aangeboden op het gebied van Digital Forensics als onderdeel van CCIS:

 1. Verzamelen van Digitale Bewijzen: Deze dienst omvat het verzamelen en behouden van elektronisch bewijsmateriaal, zodat het onveranderd en intact blijft voor juridische doeleinden. Dit houdt in dat elektronische apparaten zoals computers en mobiele telefoons in beslag worden genomen en dat er een forensische kopie van hun gegevens wordt gemaakt.

 2. Dataherstel: Data herstellen van beschadigde of gecompromitteerde digitale apparaten of opslagmedia om waardevolle informatie op te halen die opzettelijk of per ongeluk is verwijderd.

 3. Forensische Analyse: Grondige analyse van digitaal bewijsmateriaal, waarbij e-mails, documenten, databases, logs en systeembestanden worden onderzocht om eventuele kwaadwillige activiteiten of onregelmatigheden te identificeren.

 4. Malware- en Virusanalyse: Onderzoek en analyse van schadelijke software, waaronder virussen, Trojaanse paarden en spyware, om hun impact op digitale systemen en gegevens te begrijpen.

 5. Forensisch Onderzoek van Mobiele Apparaten: Onderzoek van mobiele telefoons en tablets om gegevens, tekstberichten, oproeplogs en app-gebruik te herstellen, wat cruciaal kan zijn in onderzoeken.

 6. Netwerkforensica: Analyse van netwerkverkeer en logbestanden om beveiligingsinbreuken, ongeautoriseerde toegang en verdachte activiteiten die zich op een netwerk hebben voorgedaan, te identificeren.

 7. Incident Response: Onmiddellijke ondersteuning bij het reageren op cybersecurity-incidenten, gegevensinbreuken of andere digitale beveiligingsbedreigingen om de schade te minimaliseren en de bron van de inbreuk te onderzoeken.

 8. E-Discovery: Identificeren, verzamelen en behouden van elektronisch opgeslagen informatie (ESI) voor juridische zaken, waarbij wordt voldaan aan e-discovery-wetten en -regelgeving.

 9. Getuigenis van Deskundigen: Bieden van deskundige getuigen die in de rechtbank kunnen getuigen en de resultaten van forensisch onderzoek en hun relevantie voor juridische zaken kunnen uitleggen.

 10. Herstel en Kraken van Wachtwoorden: Hulp bij het herstellen of kraken van wachtwoorden om toegang te krijgen tot beveiligde digitale gegevens of systemen.

 11. Forensische Data-analyse: Het toepassen van technieken voor forensische data-analyse om zinvolle conclusies te trekken en bewijsmateriaal te onthullen ter ondersteuning van juridische procedures of bedrijfsonderzoeken.

 12. Cybercrime-onderzoek: Onderzoek naar cybercriminaliteit, zoals hacken, gegevensinbreuken en cyberaanvallen, om daders en kwetsbaarheden te identificeren.

 13. Digitale Keten van Bewaring: Het handhaven van een gedocumenteerde keten van bewaring om ervoor te zorgen dat digitaal bewijsmateriaal in de rechtbank toelaatbaar is en niet is gemanipuleerd tijdens het onderzoek.

 14. Naleving en Reguleringsondersteuning: Organisaties helpen om te voldoen aan regelgeving inzake gegevensprivacy en cybersecurity door forensische onderzoeken en audits uit te voeren.

 15. Diefstal van Gegevens en Bescherming van Intellectueel Eigendom: Onderzoek naar incidenten van gegevensdiefstal en schendingen van intellectueel eigendom, waardoor organisaties hun gevoelige informatie kunnen beschermen.

 16. Reactie op Gegevensinbreuken: Het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën om te reageren op gegevensinbreuken, inclusief communicatieplannen, containment en herstelinspanningen.

Digital Forensics is essentieel voor het onthullen van digitale sporen, het onderzoeken van cybercriminaliteit en het verzamelen van elektronisch bewijs ter ondersteuning van juridische zaken of bedrijfsonderzoeken. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied biedt organisaties de middelen en kennis om complexe digitale uitdagingen effectief aan te pakken en de integriteit van digitaal bewijsmateriaal te waarborgen.

Previous Story

Compliance-audits

Next Story

Data-analyse en forensische gegevensanalyse

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Cybercrime-onderzoeken

Onderzoeken naar cybercriminaliteit maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon