Asset tracing-onderzoeken

Onderzoeken naar het traceren van activa maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en richten zich op het lokaliseren en terughalen van activa die mogelijk zijn gekoppeld aan illegale of frauduleuze activiteiten. Dit omvat het identificeren van verborgen of verduisterde activa, het volgen van financiële stromen en het ondersteunen van juridische stappen om ze terug te vorderen. De experts van Tetrapylon maken gebruik van verschillende onderzoekstechnieken om klanten te helpen activa te traceren en terug te halen.

Onderzoek naar het traceren van activa is een expertise die wordt gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Hier is een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening:

 1. Activaverificatie: Het proces begint met het identificeren, valideren en catalogiseren van activa die mogelijk zijn gekoppeld aan een specifieke persoon of entiteit. Dit omvat onroerend goed, bankrekeningen, investeringen, voertuigen en meer.

 2. Financiële analyse: Een diepgaande analyse van financiële gegevens en transacties om verborgen of niet-gemelde activa te ontdekken. Dit kan het onderzoeken van bankafschriften, belastingaangiften en andere financiële documenten omvatten.

 3. Digitale forensische onderzoeken: Gebruik van geavanceerde digitale forensische technieken om elektronische dossiers te onderzoeken en verborgen activa te ontdekken, waaronder buitenlandse rekeningen en digitale valuta.

 4. Achtergrondonderzoek: Het uitvoeren van achtergrondcontroles en due diligence-onderzoek om eventuele verbindingen, affiliaties of verborgen activa in verband met het onderzoeksonderwerp te identificeren.

 5. Interviews en verhoren: Indien nodig worden interviews gehouden met personen die mogelijk informatie hebben over de activa of financiële activiteiten van het onderwerp.

 6. Juridische expertise: Samenwerking met juridische experts om ervoor te zorgen dat alle activa-traceringsactiviteiten voldoen aan relevante nationale en internationale wetten en voorschriften.

 7. Internationale reikwijdte: Activaverificatieonderzoeken vereisen vaak een wereldwijde aanpak, en het internationale netwerk van Tetrapylon Forensic Auditing kan helpen bij het identificeren en traceren van activa over nationale grenzen heen.

 8. Data-analyse en interpretatie: Gebruik van geavanceerde tools en datamining-technieken om grote hoeveelheden informatie te verwerken, patronen te ontdekken en verborgen activa op te sporen.

 9. Rechtszakenondersteuning: Het bieden van ondersteuning bij juridische procedures, inclusief de voorbereiding van bewijsmateriaal en het verstrekken van deskundig getuigenis met betrekking tot activaverificatie.

 10. Herstelstrategieën: Het ontwikkelen van strategieën voor het terughalen van activa, waaronder juridische stappen, onderhandelingen en schikkingen.

 11. Bescherming van de belangen van de cliënt: Gedurende het hele onderzoek is het belangrijkste doel om de belangen van de cliënt te beschermen en financiële verliezen te minimaliseren.

 12. Rapportage en documentatie: Het verstrekken van uitgebreide rapporten en documentatie die de bevindingen van het activaverificatieonderzoek in detail beschrijven.

Onderzoek naar het traceren van activa is van cruciaal belang in gevallen van fraude, onrechtmatig gebruik van bedrijfsmiddelen, witwassen van geld of andere financiële misdrijven. Het doel is om activa te lokaliseren en terug te vorderen die mogelijk frauduleus zijn verkregen of verborgen. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied kan klanten helpen bij het identificeren van verborgen activa en het nemen van passende juridische stappen om ze terug te vorderen.

Previous Story

Onderzoeken naar omkoping en corruptie

Next Story

Whistleblower-onderzoeken

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic