Corporate Fraud Investigations

Corporate Fraud Investigations, als onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing, richt zich op het uitvoeren van grondig onderzoek naar frauduleuze activiteiten binnen organisaties. Dit omvat het opsporen en voorkomen van fraude, verduistering en financiële wangedrag. De experts van Tetrapylon maken gebruik van verschillende forensische technieken en tools om bewijsmateriaal te verzamelen, financiële transacties te analyseren en aanbevelingen te doen om frauderisico’s te beperken.

Bedrijfsfraudeonderzoek, gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een essentieel onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Deze diensten zijn ontworpen om bedrijfsfraude te ontdekken, te analyseren en aan te pakken binnen organisaties. Het uitgebreide scala aan diensten omvat:

 1. Frauderisicobeoordeling: Evaluatie van de kwetsbaarheid van een organisatie voor frauduleuze activiteiten door het identificeren van zwakke punten, controle-instrumenten en hoogrisicogebieden.

 2. Forensische audits: Grondig onderzoek van financiële administratie, transacties en rekeningen om onregelmatigheden en fraude op te sporen. Dit omvat forensische boekhoudtechnieken en gegevensanalyse.

 3. Interne onderzoeken: Onderzoek naar beweringen of verdenkingen van fraude binnen een organisatie. Deze onderzoeken zijn gericht op het identificeren van verantwoordelijke partijen, gebruikte methoden en de omvang van financiële verliezen.

 4. Externe onderzoeken: Uitbreiding van onderzoeken naar externe partijen of derde entiteiten die betrokken kunnen zijn bij frauduleuze activiteiten die de organisatie beïnvloeden.

 5. Vermogensverduistering: Detectie en onderzoek van de verduistering van bedrijfsmiddelen, zoals diefstal, oplichting of ongeoorloofd gebruik van middelen.

 6. Fraude in financiële overzichten: Onderzoek van financiële overzichten om frauduleuze verklaringen of manipulatie van financiële gegevens te identificeren met als doel belanghebbenden te misleiden.

 7. Werknemersgedrag: Onderzoek naar onethisch of illegaal gedrag van werknemers, waaronder insider trading, corruptie en omkoping.

 8. Meldlijnen voor klokkenluiders: Het opzetten van vertrouwelijke meldingsmechanismen om werknemers en belanghebbenden aan te moedigen verdachte activiteiten te melden. Onderzoek naar meldingen via deze kanalen.

 9. Juridische technologie (e-discovery): Het verzamelen en analyseren van elektronische bewijzen, inclusief herstel van verwijderde gegevens en onderzoek naar cybercriminaliteit die financiële fraude kan veroorzaken.

 10. Interviews en ondervragingen: Uitvoeren van interviews en ondervragingen van betrokkenen en getuigen om informatie en bewijsmateriaal te verzamelen.

 11. Regelgeving naleven: Zorgen dat de organisatie voldoet aan branche-specifieke voorschriften en wettelijke eisen en snel reageren op schendingen.

 12. Juridische ondersteuning: Bieden van juridische expertise gedurende het hele onderzoeksproces, ondersteuning van de organisatie bij juridische procedures en het ontwikkelen van juridische strategieën.

 13. Fraudebestrijdingsbeleid en -controles: Beoordelen van de effectiviteit van het fraudebestrijdingsbeleid, procedures en controles van de organisatie en aanbevelen van verbeteringen.

 14. Rapporten en aanbevelingen: Opstellen van uitgebreide rapporten die de bevindingen van het onderzoek uiteenzetten en aanbevelingen bieden voor corrigerende maatregelen om toekomstige fraude te voorkomen.

 15. Samenwerking met wetshandhavingsinstanties: Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en aanklagers, indien nodig, om juridische stappen te ondernemen tegen daders van bedrijfsfraude.

Bedrijfsfraudeonderzoek is van cruciaal belang om de integriteit van een organisatie te behouden, activa te beschermen en de reputatie te behouden. De diensten van Tetrapylon Forensic Auditing helpen organisaties bij het identificeren en verminderen van het risico op fraude, het waarborgen van wettelijke naleving en ethisch gedrag in de hele onderneming.

Previous Story

Bestuurlijk Toezicht en Handhavingszaken

Next Story

Onderzoeken naar witwassen

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic