Onderzoeken naar omkoping en corruptie

Onderzoeken naar Omkoping & Corruptie maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing en zijn gericht op het blootleggen en aanpakken van incidenten van omkoping, corruptie en onethisch gedrag binnen organisaties. Dit omvat het onderzoeken van financiële onregelmatigheden, onethische praktijken en de naleving van wetten inzake omkoping en corruptie. De experts van Tetrapylon maken gebruik van verschillende onderzoekstechnieken om omkoping en corruptierisico’s te identificeren en te verminderen.

Onderzoeken naar Omkoping en Corruptie is een expertise die wordt gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Hier is een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening:

 1. Initiële Beoordeling: Het proces begint met een initiële beoordeling om de omvang en aard van de vermeende omkoping en corruptie vast te stellen. Dit omvat het identificeren van mogelijke aandachtsgebieden binnen een organisatie.

 2. Gegevensverzameling: Het verzamelen van relevante gegevens, documenten en elektronische records die bewijs kunnen bevatten van corrupte praktijken. Dit kan financiële documenten, e-mails, contracten, enz. omvatten.

 3. Klokkenluidersvoorzieningen: Het bieden van een veilig kanaal voor klokkenluiders om omkoping en corruptie te melden, met waarborging van hun bescherming en anonimiteit.

 4. Interviews en Ondervragingen: Het afnemen van interviews met betrokken personen of personen met kennis van vermeende corrupte activiteiten. Dit kan medewerkers, leidinggevenden of externe partijen omvatten.

 5. Forensische Boekhouding: Het gebruik van forensische boekhoudtechnieken om de geldstroom te traceren, onregelmatige financiële transacties te identificeren en verborgen activa op te sporen.

 6. Digitale Forensica: Het onderzoeken van elektronische apparaten en gegevens om digitale bewijzen van corrupte praktijken te identificeren, zoals e-mails, chatlogs of financiële documenten.

 7. Achtergrondverificaties: Het uitvoeren van achtergrondverificaties op individuen of entiteiten die betrokken zijn bij het onderzoek om mogelijke belangenconflicten, gevoeligheden of affiliaties te identificeren.

 8. Regelgevingsconformiteitsevaluatie: Ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan anti-omkopings- en anticonceptiewetten en -regels, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse anti-omkopingswetgeving.

 9. Due Diligence: Het uitvoeren van redelijke zorgvuldigheidsonderzoeken naar derden, zakelijke partners of leveranciers om hun integriteit te beoordelen en mogelijke risico’s vast te stellen.

 10. Gegevensanalyse: Het gebruik van gegevensanalyse en geavanceerde tools om patronen, afwijkingen en trends te detecteren die wijzen op corrupt gedrag.

 11. Geldstromen Volgen: Het volgen van de stroom van onwettige gelden om inzicht te krijgen in de werking van omkoping en corruptieschema’s en om de begunstigden te identificeren.

 12. Juridisch Advies: Samenwerken met juridische experts om ervoor te zorgen dat alle onderzoeksdaden in overeenstemming zijn met relevante nationale en internationale wet- en regelgeving.

 13. Rapportage en Bewijsvoorbereiding: Het voorbereiden van gedetailleerde rapporten en het samenstellen van bewijsmateriaal dat kan worden gebruikt in juridische procedures of regelgevingsmaatregelen.

 14. Herstel en Conformiteit: Het helpen van organisaties bij het ontwikkelen van anti-omkopings- en anticonceptiebeleid en bij het implementeren van corrigerende maatregelen om toekomstige wangedrag te voorkomen.

 15. Ondersteuning in de Rechtszaal: Het bieden van ondersteuning en deskundig getuigenis in juridische procedures, zoals civiele of strafrechtelijke rechtszaken.

 16. Bescherming van de Belangen van de Klant: Gedurende het hele onderzoek is het primaire doel om de belangen, reputatie en financiële activa van de klant te beschermen.

Onderzoeken naar omkoping en corruptie zijn essentieel voor organisaties om ethische zakelijke praktijken te handhaven, te voldoen aan wettelijke vereisten en hun reputatie te beschermen. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied helpt klanten om corrupte praktijken te ontdekken en aan te pakken, toekomstige incidenten te voorkomen en juridische en reputatierisico’s te verminderen.

Previous Story

Onderzoeken naar witwassen

Next Story

Asset tracing-onderzoeken

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic