Whistleblower-onderzoeken

Onderzoeken naar klokkenluiders, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing, omvatten het onderzoeken van rapporten of informatie verstrekt door klokkenluiders die mogelijke wangedrag of illegale activiteiten binnen organisaties aan de kaak stellen. Deze onderzoeken hebben tot doel de claims te verifiëren, klokkenluiders te beschermen en eventueel wangedrag aan te pakken, met inachtneming van relevante wet- en regelgeving. De experts van Tetrapylon maken gebruik van verschillende onderzoekstechnieken om grondige en onpartijdige onderzoeken uit te voeren.

Onderzoeken naar klokkenluiders zijn een expertise die wordt gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de diensten van de Corporate Crime Investigation Services (CCIS). Hier is een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening met betrekking tot onderzoeken naar klokkenluiders binnen CCIS:

 1. Beheer van klokkenluiderslijn: Het opzetten en beheren van een vertrouwelijke klokkenluiderslijn waarmee werknemers, contractanten of andere belanghebbenden zorgen of wangedrag kunnen melden.

 2. Ontvangst en evaluatie: Het beoordelen en evalueren van ontvangen meldingen via de klokkenluiderslijn om de geldigheid en relevantie vast te stellen.

 3. Onderzoeksplanning: Het ontwikkelen van een gestructureerd plan voor het onderzoek, inclusief de reikwijdte, doelstellingen, tijdschema en benodigde middelen.

 4. Getuigenverklaringen: Het afnemen van interviews met personen die relevante informatie hebben over de gemelde zorgen of wangedrag, met behoud van vertrouwelijkheid en bescherming van klokkenluiders.

 5. Verzamelen van bewijs: Het verzamelen van documentair bewijs, elektronische gegevens en andere relevante informatie om de gemelde zorgen te ondersteunen of te weerleggen.

 6. Data-analyse en forensische analyse: Het gebruik van data-analyse en forensische technieken om financiële gegevens, communicatiegegevens en andere mogelijke digitale bewijzen van onregelmatigheden te onderzoeken.

 7. Financiële analyse: Het onderzoeken van financiële overzichten en transacties om mogelijke inconsistenties, fraude of financieel wangedrag te identificeren.

 8. Documentonderzoek: Een grondige beoordeling van contracten, overeenkomsten, beleidslijnen en andere documenten die verband houden met de gemelde zorgen.

 9. Discreet toezicht: Indien nodig en toegestaan door de wet, het uitvoeren van discreet toezicht om aanvullende bewijzen te verzamelen.

 10. Samenwerking met juridisch adviseurs: Samenwerking met juridisch adviseurs om ervoor te zorgen dat het onderzoek in overeenstemming is met wettelijke en regelgevende vereisten.

 11. Bescherming van klokkenluiders: Zorgen voor bescherming van klokkenluiders tegen vergelding en hen gedurende het hele proces ondersteunen.

 12. Aanbevelingen en rapportage: Het opstellen van uitgebreide rapporten over de onderzoeksresultaten, inclusief een samenvatting van het bewijs, conclusies en aanbevolen maatregelen.

 13. Juridische ondersteuning en expertise: Het bieden van ondersteuning in juridische procedures en indien nodig als expert getuigen.

 14. Training in ethiek en naleving: Het aanbieden van trainingsprogramma’s aan medewerkers en leidinggevenden over ethiek en naleving om toekomstige wangedrag te voorkomen.

 15. Preventieve maatregelen: Het aanbevelen van corrigerende en preventieve maatregelen om het risico op toekomstig wangedrag te verminderen.

Onderzoeken naar klokkenluiders zijn van cruciaal belang voor organisaties om transparantie te handhaven, naleving te waarborgen en potentiële wangedrag snel aan te pakken. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied kan organisaties helpen zorgen voor een eerlijk en grondig onderzoeksproces, terwijl klokkenluiders worden beschermd en reputatie- en juridische risico’s worden geminimaliseerd.

Previous Story

Asset tracing-onderzoeken

Next Story

Cybercrime-onderzoeken

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic