Onderzoeken naar witwassen

Money Laundering Investigations, aangeboden als onderdeel van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing, richten zich op het onthullen en voorkomen van activiteiten voor het witwassen van geld binnen organisaties. Dit omvat het traceren van illegale financiële transacties, het identificeren van potentiële bronnen van witgewassen geld en het zorgen voor naleving van de regelgeving inzake de bestrijding van witwassen van geld. De experts van Tetrapylon maken gebruik van diverse onderzoekstechnieken om witwasrisico’s te detecteren en aan te pakken.

Onderzoeken naar Witwassen, gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS), omvatten een uitgebreide reeks diensten gericht op het ontdekken en aanpakken van vermoedelijke witwasactiviteiten. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de dienstverlening:

 1. Initiële Beoordeling: Het proces begint met een initiële beoordeling om de omvang en aard van de vermoedelijke witwasactiviteiten te bepalen. Dit omvat het identificeren van potentiële zorggebieden binnen een organisatie.

 2. Gegevensverzameling: Het verzamelen van relevante gegevens, documenten en elektronische records die bewijs kunnen bevatten van witwaspraktijken. Dit kan financiële documenten, transactieregisters en meldingen van verdachte activiteiten omvatten.

 3. Antiwitwas (AML)-Compliancebeoordeling: Zorg ervoor dat de organisatie voldoet aan AML-wetten en -voorschriften. Dit omvat het herzien en verbeteren van AML-beleid, procedures en risicobeoordelingen.

 4. Transactieanalyse: Analyse van financiële transacties om ongebruikelijke of verdachte patronen te identificeren die op witwassen kunnen duiden.

 5. Klantidentificatie: Uitvoeren van identiteitsverificatie en AML-risicobeoordelingen van klanten om te zorgen voor naleving.

 6. Medewerkerstraining: Het aanbieden van AML-training aan medewerkers om bewustwording te vergroten en de naleving van AML-beleid en procedures te bevorderen.

 7. Transactiemonitoring: Implementeren van realtime monitoringssystemen om verdachte activiteiten te detecteren en te rapporteren.

 8. Rapportage van Verdachte Activiteiten: Voorbereiden en indienen van meldingen van verdachte activiteiten (Suspicious Activity Reports – SARs) bij de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met AML-wetten.

 9. Regelgevende Compliance: Ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan alle AML-voorschriften, inclusief de Bank Secrecy Act (BSA) in de Verenigde Staten en vergelijkbare wetten in andere rechtsgebieden.

 10. Internationale Sanctiecontrole: Klanten en transacties controleren tegen internationale sanctielijsten om interactie met gesanctioneerde entiteiten te voorkomen.

 11. Cybercrime en Forensische IT: Onderzoek naar elektronische en digitale financiële transacties om geldstromen te traceren en mogelijke witwaspraktijken te identificeren.

 12. Blockchain- en Cryptocurrency-analyse: Forensische analyse van blockchain-transacties om digitale valuta’s te volgen die worden gebruikt in witwasregelingen.

 13. Rapportage en Documentatie: Het compileren van gedetailleerde rapporten en documentatie over het onderzoek, bevindingen en aanbevelingen.

 14. Deskundigengetuigenis: Het verstrekken van deskundigengetuigenis als onderdeel van juridische procedures met betrekking tot witwaszaken.

 15. Risicoreductiestrategieën: Advies aan organisaties over strategieën om het risico van witwaspraktijken te verminderen, waaronder verbetering van interne controles en klantverificatieprocedures.

 16. Hulp bij Actief Terugvorderen: Ondersteuning bij het terugvorderen van activa die betrokken zijn bij witwasregelingen, wat samenwerking met juridische autoriteiten kan omvatten.

 17. Juridisch Advies: Samenwerking met juridische experts om ervoor te zorgen dat alle onderzoeksactiviteiten in overeenstemming zijn met relevante nationale en internationale wetten en voorschriften.

Onderzoeken naar witwassen zijn essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen, te voldoen aan AML-wetten en de reputatie en juridische risico’s van organisaties te beperken. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing in dit domein helpt klanten om witwasactiviteiten te identificeren, te onderzoeken en aan te pakken, en draagt bij aan een integere en wettelijke bedrijfsvoering.

Previous Story

Corporate Fraud Investigations

Next Story

Onderzoeken naar omkoping en corruptie

Latest from Corporate Crime Investigation Services

Digital Forensics

Digital Forensics maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Compliance-audits

Compliance-audits maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic Auditing

Externe onderzoeken

Externe onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic

Interne onderzoeken

Interne onderzoeken maken deel uit van de service-lijn Corporate Crime Investigation Services (CCIS) van Tetrapylon Forensic