De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Intelligence Review, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s op het gebied van financiële criminaliteit. Intelligence Review omvat het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens om inzichten te verwerven en potentiële financiële misdrijven, zoals fraude, witwassen van geld en corruptie, te identificeren. Deze proactieve aanpak stelt organisaties in staat om preventieve maatregelen te nemen en risico’s op het gebied van financiële criminaliteit te beperken, met inachtneming van wettelijke en ethische normen.

De expertise in Intelligence Review binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) van Tetrapylon omvat een uitgebreide beoordeling van inlichtingen, informatie en bronnen met betrekking tot het beheer van risico’s in financiële criminaliteit. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon Intelligence Review gebruikt in het kader van het beheer van risico’s in financiële criminaliteit:

Overzicht van Intelligence Review binnen de service-lijn FSFC van Tetrapylon:

Intelligence Review omvat een reeks activiteiten gericht op het verzamelen, analyseren en benutten van inlichtingen om risico’s in financiële criminaliteit te identificeren en te verminderen. Deze expertise omvat:

1. Inlichtingenverzameling:

 • Het verzamelen van gegevens en informatie van verschillende bronnen, waaronder interne en externe databases, openbare registers en open-source informatie (OSINT).

2. Data-analyse:

 • Het analyseren van verzamelde inlichtingengegevens om mogelijke patronen, afwijkingen en indicatoren van financiële criminaliteit te identificeren.

3. Risicobeoordeling:

 • Het evalueren van geïdentificeerde risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit, waaronder witwassen, fraude, corruptie en andere illegale activiteiten.

4. Bedreigingsdetectie:

 • Het identificeren van mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden die een organisatie kunnen blootstellen aan risico’s van financiële criminaliteit.

5. Due diligence:

 • Het uitvoeren van gepaste zorgvuldigheidsonderzoeken naar individuen, entiteiten en zakelijke partners om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan wettelijke en nalevingsvereisten.

6. Ondersteuning van onderzoek:

 • Het bieden van ondersteuning aan onderzoeken naar financiële criminaliteit, inclusief het verzamelen van bewijsmateriaal, het uitvoeren van juridische analyses en het helpen bij juridische procedures.

7. Rapporten en documentatie:

 • Het opstellen van uitgebreide rapporten en documentatie over de resultaten van inlichtingen, risicobeoordelingen en aanbevolen acties.

Voordelen van Intelligence Review in financieel misdaadrisicobeheer:

 • Vroegtijdige detectie: Draagt bij aan de vroegtijdige detectie van financiële criminaliteitsactiviteiten, waardoor de kans op ernstige incidenten wordt verminderd.
 • Risicovermindering: Biedt informatie om geïdentificeerde risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit, zoals witwassen, fraude en corruptie, te verminderen.
 • Compliance: Ondersteunt regelgevende naleving door gepaste zorgvuldigheidsonderzoeken uit te voeren en ervoor te zorgen dat wettelijke en nalevingsvereisten worden nageleefd.
 • Preventieve maatregelen: Helpt bij het implementeren van preventieve maatregelen om een organisatie te beschermen tegen financiële misdaadbedreigingen.
 • Geïnformeerde besluitvorming: Maakt geïnformeerde besluitvorming mogelijk op basis van inlichtingeninformatie.
 • Documentatie: Creëert goed gedocumenteerde verslagen van de bevindingen van de inlichtingen en de genomen maatregelen, wat van essentieel belang kan zijn voor audit- en juridische doeleinden.

Intelligence Review is een essentieel onderdeel van een algehele strategie voor het beheer van risico’s in financiële criminaliteit, omdat het organisaties in staat stelt potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden met betrekking tot financiële criminaliteit proactief te identificeren, beoordelen en aan te pakken.

Previous Story

Governance Review and Advice

Next Story

Investigations

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services