De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), is een essentieel onderdeel van het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Onderzoeksanalyse omvat het gebruik van geavanceerde technieken voor gegevensanalyse om patronen, afwijkingen en potentiële bewijzen van financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties te ontdekken. Door de kracht van gegevens te benutten, kan Tetrapylon proactief financiële criminaliteitsrisico’s identificeren en aanpakken, waardoor organisaties hun nalevings- en risicoverminderingsinspanningen kunnen versterken.

Het gebruik van onderzoeksanalyse binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) van Tetrapylon Forensic Auditing is een gespecialiseerde discipline gericht op het beheren en verminderen van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe onderzoeksanalyse bijdraagt aan risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit:

Overzicht van onderzoeksanalyse binnen FSFC:

Onderzoeksanalyse verwijst naar het gebruik van geavanceerde gegevensanalysetechnieken om financiële criminaliteitsrisico’s te identificeren, te evalueren en erop te reageren. Deze expertise omvat:

1. Dataverzameling en integratie:

 • Het verzamelen van financiële en niet-financiële gegevens uit verschillende bronnen, zowel intern als extern, om uitgebreide datasets voor analyse te creëren.

2. Dataverwerking en -transformatie:

 • Het opschonen en voorbereiden van gegevens om ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig en consistent zijn, zodat ze geschikt zijn voor analyse.

3. Detectie van afwijkingen:

 • Het gebruik van statistische methoden en machine learning om ongebruikelijke patronen of afwijkingen in financiële gegevens te identificeren die op financiële criminaliteit kunnen wijzen.

4. Transactiemonitoring:

 • Het ontwikkelen en implementeren van realtime transactiemonitoringssystemen om verdachte activiteiten te signaleren voor verder onderzoek.

5. Voorspellende modellering:

 • Het gebruik van historische gegevens en voorspellende analyses om potentiële financiële criminaliteitsrisico’s te voorspellen, wat proactieve risicobeperking mogelijk maakt.

6. Netwerkanalyse:

 • Het onderzoeken van verbindingen en relaties tussen individuen of entiteiten om verborgen patronen van financiële criminaliteit te ontdekken.

7. Scenario-analyse:

 • Het simuleren van verschillende scenario’s en het beoordelen van hun impact op het risico van financiële criminaliteit om risicobeperkingsstrategieën te ontwikkelen.

8. Visualisaties en rapporten:

 • Het creëren van visuele representaties van gegevens en bevindingen om de conclusies effectief te communiceren naar belanghebbenden.

9. Machine learning en kunstmatige intelligentie (AI):

 • Het benutten van AI- en machine learning-algoritmen voor verbeterde detectie en preventie van fraude.

Voordelen van onderzoeksanalyse in financieel criminaliteitsrisicobeheer:

 • Identificatie van risico’s: Helpt bij het identificeren en profileren van potentiële financiële criminaliteitsrisico’s en fraudeschema’s binnen de organisatie.
 • Vroegtijdige waarschuwingen: Biedt vroegtijdige waarschuwingen voor verdachte activiteiten, wat een snelle interventie mogelijk maakt.
 • Kostenbesparingen: Verlaagt verliezen als gevolg van fraude en financiële criminaliteit, wat leidt tot kostenefficiëntie.
 • Regelgevingsnaleving: Zorgt voor naleving van wettelijke vereisten met betrekking tot het detecteren en rapporteren van financiële criminaliteit.
 • Data-gestuurde besluitvorming: Ondersteunt data-gestuurde besluitvorming met betrekking tot risicobeperkings- en fraudepreventiestrategieën.
 • Fraudepreventie: Stelt organisaties in staat proactieve stappen te ondernemen om financiële criminaliteit te voorkomen.
 • Continue verbetering: Voortdurende gegevensanalyse en feedbacklus voor voortdurende verbetering van fraudeopsporing en -respons.

Onderzoeksanalyse speelt een cruciale rol bij het voorblijven van financiële criminelen. Door de kracht van gegevens, geavanceerde analyse en technologie te benutten, kunnen organisaties beter risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit detecteren, voorkomen en erop reageren, waardoor financiële stabiliteit en reputatie worden beschermd.

Previous Story

Investigations

Next Story

Legal Tech Strategy

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services

Intelligence Review

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Intelligence Review, binnen de divisie Forensic