De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Data Separation binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is een essentieel onderdeel van het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst richt zich op het scheiden en beveiligen van gegevens, zodat gevoelige informatie op passende wijze wordt gescheiden van andere datasets om het risico op ongeautoriseerde toegang, gegevensinbreuken en financiële misdrijven te verminderen. Door robuuste maatregelen voor gegevensscheiding te implementeren, kunnen organisaties hun algehele inspanningen voor risicobeperking van financiële misdrijven verbeteren.

De expertise van Tetrapylon op het gebied van dataseparatie binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) richt zich op het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit in de context van dataseparatie. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon financiële criminaliteitsrisico’s aanpakt in het kader van dataseparatie:

Overzicht van dataseparatie binnen de service-lijn FSFC van Tetrapylon:

Dataseparatie omvat het proces van het scheiden en beheren van gegevens wanneer organisaties veranderingen doormaken, zoals fusies, overnames, desinvesteringen of herstructureringen. Dit proces is essentieel om gevoelige informatie te beschermen en te voldoen aan wettelijke vereisten. De aanpak van Tetrapylon met betrekking tot dataseparatie in de context van risicobeheer van financiële criminaliteit is allesomvattend en op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van elke klant.

Belangrijke elementen van de aanpak van Tetrapylon:

 1. Inventarisatie en classificatie van gegevens: Tetrapylon helpt organisaties om een inventaris van hun gegevens te maken, deze te classificeren op basis van gevoeligheid en gegevensstromen te mappen om te begrijpen waar gevoelige informatie wordt opgeslagen en overgedragen.

 2. Risicobeoordeling: Tetrapylon voert een risicobeoordeling uit om financiële criminaliteitsrisico’s met betrekking tot dataseparatie te identificeren, zoals het potentiële risico van blootstelling van gevoelige informatie aan onbevoegde partijen tijdens de overgang.

 3. Compliance-controle: Tetrapylon evalueert de naleving van de organisatie aan gegevensbeschermingsvoorschriften en wettelijke vereisten met betrekking tot financiële criminaliteit, zodat dataseparatieactiviteiten aan wettelijke eisen voldoen.

 4. Data migratieplanning: Tetrapylon helpt organisaties bij het ontwikkelen van een uitgebreid plan voor gegevensmigratie, waarbij rekening wordt gehouden met gegevensbescherming, financiële criminaliteitsrisico’s en naleving van voorschriften. Dit omvat strategieën om gegevens veilig te verplaatsen en te beheren tijdens de dataseparatie.

 5. Privacy Impact Assessments (PIA): Tetrapylon voert PIA’s uit om de impact van dataseparatie op de privacyrechten van individuen te beoordelen en risico’s met betrekking tot gegevensverwerking te beheersen.

 6. Risicobeheerstrategieën: Tetrapylon werkt samen met organisaties om strategieën voor risicobeheer van financiële criminaliteit tijdens de dataseparatie te ontwikkelen, zoals versleuteling, toegangscontroles en bewakingsmechanismen.

 7. Incidentresponsplan: Tetrapylon helpt organisaties bij het opstellen van een incidentresponsplan om mogelijke inbreuken op gegevens of financiële criminaliteitsincidenten tijdens de dataseparatie aan te pakken.

 8. Contractuele overeenkomsten: Tetrapylon bekijkt en geeft advies over contractuele overeenkomsten met derden die betrokken zijn bij de dataseparatie om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming en financiële criminaliteit.

 9. Beveiligingsaudits en monitoring: Tetrapylon voert beveiligingsaudits uit en implementeert bewakingssystemen om gegevensstromen te volgen en verdachte activiteiten tijdens de dataseparatie te detecteren.

 10. Training en bewustwording: Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s en bewustwordingsinitiatieven om medewerkers te informeren over gegevensbescherming, financiële criminaliteitsrisico’s en het belang van gegevensbeveiliging tijdens de dataseparatie.

Voordelen van de dataseparatiediensten van Tetrapylon:

 • Risicobeheersing: Door proactief financiële criminaliteitsrisico’s met betrekking tot dataseparatie aan te pakken, kunnen organisaties de blootstelling aan fraude minimaliseren.

 • Compliance: Tetrapylon helpt organisaties te voldoen aan de relevante wettelijke voorschriften, waaronder gegevensbeschermingsregelgeving.

 • Bescherming van de reputatie: Het waarborgen van de veilige en wettelijke dataseparatie draagt bij aan de bescherming van de reputatie van organisaties.

 • Efficiëntie: Een goed geplande dataseparatie minimaliseert verstoringen in de bedrijfsvoering.

 • Privacy en gegevensbescherming: Tetrapylon houdt rekening met privacyaspecten en de bescherming van persoonlijke gegevens.

 • Financiële integriteit: Door financiële criminaliteitsrisico’s te beheren, helpt Tetrapylon bij het handhaven van de financiële integriteit van organisaties.

Kortom, de diensten van Tetrapylon op het gebied van dataseparatie binnen de service-lijn FSFC bieden organisaties de nodige tools en expertise om financiële criminaliteitsrisico’s effectief te beheren in de context van dataseparatie. Hierdoor kunnen ze gevoelige informatie beschermen en tegelijkertijd voldoen aan regelgevingsvereisten.

Previous Story

Data Discovery & GDPR

Next Story

Data Subject Access Requests

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services