Personal Data Breach Management

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Beheer van Inbreuken op Persoonsgegevens, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), vormt een integraal onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze specialisatie omvat de systematische afhandeling van inbreuken op persoonsgegevens, waarbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en incidenten worden voorkomen die kunnen leiden tot financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Door persoonsgegevensinbreuken effectief te beheren, helpt Tetrapylon organisaties gevoelige informatie te beschermen, risico’s te beperken en te voldoen aan de regelgeving.

Het beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) van Tetrapylon Forensic Auditing is van cruciaal belang voor het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe het beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens wordt ingezet om financiële criminaliteitsrisico’s aan te pakken:

Overzicht van het beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens binnen FSFC:

Het beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens omvat uitgebreide strategieën en processen om inbreuken op persoonlijke gegevens te identificeren, te reageren en te verminderen. Deze expertise omvat:

1. Detectie van inbreuken op persoonlijke gegevens:

 • Het gebruik van geavanceerde tools en technieken om mogelijke inbreuken op persoonlijke gegevens op te sporen, wat essentieel is voor het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s.

2. Incidentrespons:

 • Het opstellen van goed gedefinieerde protocollen voor incidentrespons om snel en effectief te reageren wanneer een inbreuk op persoonlijke gegevens wordt geïdentificeerd, met als doel potentiële gevolgen van financiële criminaliteit te verminderen.

3. Voldoen aan gegevensbeschermingsvoorschriften:

 • Zorgen dat de organisatie in overeenstemming blijft met gegevensbeschermings- en privacyvoorschriften, inclusief de AVG, om het risico van financiële sancties voor niet-naleving te verminderen.

4. Forensische gegevensanalyse:

 • Het gebruik van forensische gegevensanalyse om de reikwijdte en impact van inbreuken op persoonlijke gegevens te bepalen en bewijsmateriaal te verzamelen voor mogelijke juridische stappen tegen financiële criminelen.

5. Juridische naleving:

 • Ervoor zorgen dat alle acties met betrekking tot het beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens voldoen aan wettelijke vereisten en ethische normen.

6. Risicobeoordeling:

 • Het uitvoeren van risicobeoordelingen om de potentiële risico’s van financiële criminaliteit in verband met inbreuken op persoonlijke gegevens te beoordelen.

7. Communicatie en melding:

 • Het opzetten van duidelijke communicatiekanalen en meldingsprocedures voor betrokken personen en regelgevende instanties, wat vaak een wettelijke vereiste is bij inbreuken op persoonlijke gegevens.

8. Documentatie en rapportage:

 • Het bijhouden van uitgebreide documentatie van alle inbreuken op persoonlijke gegevens en hun beheersprocessen om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming.

Voordelen van het beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens voor het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s:

 • Reputatieschade beperken: Een snelle en effectieve beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens kan de schade aan de reputatie beperken, wat de financiële positie van een organisatie kan beïnvloeden.
 • Naleving van voorschriften: Zorgen voor naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften helpt het risico van financiële sancties voor niet-naleving te verminderen.
 • Kosten verlagen: Het proactief beheer van inbreuken kan de potentiële kosten van inbreuken op persoonlijke gegevens en financiële criminaliteit verminderen.
 • Bewijs verzamelen: Het verzamelen van forensisch bewijsmateriaal tijdens het beheersproces kan helpen bij de identificatie van financiële criminelen en het nemen van juridische stappen.
 • Verbeterde responstijden: Goed gedefinieerde interventieprotocollen kunnen de responstijden aanzienlijk verkorten, waardoor de omvang van de impact van een inbreuk wordt beperkt.

Het beheer van inbreuken op persoonlijke gegevens is essentieel voor het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s, omdat het niet alleen helpt bij het aanpakken van potentiële financiële criminaliteit die verband houdt met gegevens, maar ook organisaties helpt om te voldoen aan voortdurend evoluerende voorschriften op het gebied van gegevensbescherming. Door inbreuken op persoonlijke gegevens effectief te beheren, kunnen organisaties hun financiële activa, reputatie en het vertrouwen van hun klanten beschermen, waardoor het risico van financiële criminaliteit als gevolg van gegevensinbreuken wordt verminderd.

Previous Story

Legal Tech Strategy

Next Story

Third Party Risk

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services

Intelligence Review

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Intelligence Review, binnen de divisie Forensic