De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit. Onderzoeken omvatten diepgaande onderzoeken van financiële transacties, documenten en activiteiten om bewijs te vinden van financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Tetrapylon voert grondige en objectieve onderzoeken uit, waarbij geavanceerde forensische technieken en gegevensanalyse worden gebruikt om financiële criminaliteitsrisico’s te identificeren en aan te pakken. Deze expertise helpt organisaties om uitdagingen op het gebied van financiële criminaliteit te verminderen en te voldoen aan regelgeving.

Het uitvoeren van onderzoeken binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) van Tetrapylon omvat een breed scala aan activiteiten gericht op het beheer van risico’s in verband met financiële criminaliteit. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon onderzoeken uitvoert met betrekking tot het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s:

Overzicht van onderzoeken binnen de service-lijn FSFC van Tetrapylon:

Onderzoeken verwijzen naar het proces van grondig onderzoeken en verifiëren van financiële transacties, activiteiten en entiteiten om risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit op te sporen, te voorkomen en te verminderen. Deze expertise omvat:

1. Detectie van Fraude en Wangedrag:

 • Identificatie van potentiële gevallen van fraude, corruptie, verduistering van fondsen en andere financiële onregelmatigheden binnen een organisatie.

2. Onderzoek van Verdachte Activiteiten:

 • Onderzoek naar verdachte financiële activiteiten en transacties om te bepalen of deze illegaal of crimineel gedrag betrekken.

3. Klokkenluidermeldingen:

 • Behandeling van meldingen en informatie verstrekt door klokkenluiders, het onderzoeken van hun geldigheid en mogelijk uitvoeren van onderzoeken.

4. Due Diligence-onderzoeken:

 • Uitvoeren van grondige due diligence-onderzoeken naar individuen, entiteiten en zakelijke partners om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

5. Interne en Externe Onderzoeken:

 • Onderzoek naar interne en externe bronnen van financiële criminaliteitsrisico’s, die betrekking kunnen hebben op medewerkers, leveranciers, klanten of andere belanghebbenden.

6. Forensische Accounting:

 • Gebruik van forensische boekhoudtechnieken om financiële transacties te traceren en onregelmatigheden of discrepanties te identificeren.

7. Bewijsverzameling:

 • Verzamelen en bewaren van bewijsmateriaal om onderzoeken te ondersteunen, waaronder financiële administratie, documenten, e-mails en andere vormen van bewijs.

8. Juridische en nalevingsondersteuning:

 • Het bieden van juridische en nalevingsondersteuning bij juridische zaken en nalevingskwesties die verband houden met onderzoeken naar financiële criminaliteit.

9. Rapportage en Documentatie:

 • Voorbereiding van uitgebreide rapporten en documentatie die de onderzoeksresultaten, genomen maatregelen en aanbevelingen beschrijven.

Voordelen van Onderzoeken in Financiële Criminaliteitsrisicobeheer:

 • Risicovermindering: Onderzoeken helpen bij het identificeren en verminderen van financiële criminaliteitsrisico’s zoals fraude, witwassen van geld en corruptie.
 • Detectie van Wangedrag: Ze helpen bij het detecteren van wangedrag, waardoor organisaties ongewenst gedrag kunnen aanpakken en passende maatregelen kunnen nemen.
 • Preventieve Maatregelen: Onderzoeken leiden tot het implementeren van preventieve maatregelen om toekomstige financiële criminaliteit te voorkomen.
 • Naleving: Zorg dragen voor naleving van wettelijke en regelgevende vereisten door middel van grondige onderzoeken.
 • Bescherming van Klokkenluiders: Het bieden van een mechanisme voor het behandelen van zorgen van klokkenluiders, terwijl ze worden beschermd.
 • Juridische Actie: Het verzamelen van bewijsmateriaal dat in juridische procedures kan worden gebruikt tegen overtreders.
 • Bescherming van de Reputatie: Het beschermen van de reputatie van de organisatie door snel en passend om te gaan met financiële criminaliteitsproblemen.

Het uitvoeren van onderzoeken is een essentieel onderdeel van een algehele strategie voor het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s. Onderzoeken helpen organisaties bij het identificeren, aanpakken en voorkomen van financiële criminaliteit, wat de integriteit en financiële gezondheid van de organisatie waarborgt.

Previous Story

Intelligence Review

Next Story

Onderzoeksanalyse

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Intelligence Review

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Intelligence Review, binnen de divisie Forensic