Data Subject Access Requests

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van het beheren van DSARs (verzoeken van betrokkenen om toegang tot persoonsgegevens) binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is een cruciaal onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. DSARs zijn verzoeken van individuen om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die door een organisatie worden bewaard. Tetrapylon helpt organisaties deze verzoeken in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming te beheren, zodat ze op passende en transparante wijze op DSARs kunnen reageren. Deze proactieve aanpak helpt het risico van niet-naleving van wetten inzake gegevensbescherming en financiële misdrijven met betrekking tot gegevensinbreuken te verminderen.

Verzoeken van betrokkenen voor toegang tot gegevens, of DSAR’s (Data Subject Access Requests), zijn een essentieel onderdeel van risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit binnen de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, in de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC). DSAR’s zijn verzoeken van individuen om informatie te verkrijgen over hun persoonlijke gegevens die worden bewaard door organisaties. Het effectief beheren van DSAR’s is cruciaal om te voldoen aan gegevensbeschermingsvoorschriften en het risico van financiële criminaliteit te verminderen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon het risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit aanpakt in het kader van DSAR’s:

Overzicht van DSAR’s binnen de FSFC-service-lijn van Tetrapylon:

DSAR’s zijn een fundamenteel onderdeel van gegevensbeschermings- en privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa. Ze geven individuen de mogelijkheid om controle te hebben over hun persoonlijke gegevens en om informatie van organisaties te vragen over de verwerking van hun gegevens.

Belangrijke elementen van de benadering van Tetrapylon:

 1. Ontwikkeling van DSAR-processen: Tetrapylon helpt organisaties om duidelijke en effectieve processen voor DSAR’s op te stellen. Dit omvat het ontwikkelen van procedures om DSAR’s te ontvangen, te valideren en binnen de wettelijke termijnen te beantwoorden.

 2. Inventarisatie en gegevenskartering: Het identificeren en in kaart brengen van persoonlijke gegevens in de hele organisatie is essentieel. Tetrapylon helpt klanten om te begrijpen waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen.

 3. Privacy Impact Assessment (PIA): Tetrapylon voert PIAs uit om te beoordelen hoe DSAR-processen de privacy van individuen kunnen beïnvloeden en om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan gegevensbeschermingsvoorschriften.

 4. Juridische en regelgevende naleving: Naleving van relevante gegevensbeschermingswetten en -voorschriften is een sleutelonderdeel. Tetrapylon zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan DSAR’s in overeenstemming met wettelijke vereisten en dat het risico van financiële criminaliteit, zoals identiteitsdiefstal of fraude, tot een minimum wordt beperkt.

 5. Technologische oplossingen: Tetrapylon kan technologische oplossingen aanbevelen en implementeren voor het beheer van DSAR’s. Deze oplossingen kunnen het proces voor DSAR-beheer stroomlijnen, zoekopdrachten in gegevens vergemakkelijken en responstijden verbeteren.

 6. Risicobeheer: Een effectieve DSAR-beheer draagt bij aan het verminderen van het risico van financiële criminaliteit, zoals frauduleuze DSAR’s die zijn ontworpen om gevoelige informatie voor kwaadwillige doeleinden te verkrijgen.

 7. Documentatie en archivering: Het nauwkeurig en controleerbaar bijhouden van DSAR’s, reacties en genomen acties is essentieel. Tetrapylon helpt organisaties bij het handhaven van nauwkeurige registers.

 8. Medewerkersopleiding: Het opleiden van medewerkers over DSAR-processen en verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming is van cruciaal belang. Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s om het bewustzijn en de kennis te vergroten.

 9. Incident Response Plan: In geval van gegevensinbreuk of incidenten met betrekking tot DSAR’s helpt Tetrapylon organisaties bij het ontwikkelen van een incidentresponsplan dat rekening houdt met potentiële risico’s van financiële criminaliteit.

Voordelen van de DSAR-services van Tetrapylon:

 • Naleving: Door te voldoen aan DSAR-regelgeving kunnen organisaties boetes en juridische geschillen voorkomen en aantonen dat ze de privacyrechten van betrokkenen respecteren.

 • Bescherming van de privacy: Door DSAR’s effectief te beheren, kunnen organisaties de privacy van betrokkenen waarborgen en hun reputatie beschermen door betrokkenheid bij gegevensbescherming te tonen.

 • Verlaging van het risico van financiële fraude: Een goed gestructureerd DSAR-proces vermindert het risico op financiële fraude of identiteitsdiefstal via DSAR’s.

De deskundigheid van Tetrapylon in DSAR-beheer binnen de FSFC-service-lijn zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan gegevensbeschermingsvoorschriften, het risico van financiële criminaliteit verminderen en de privacyrechten van individuen effectief beschermen. Deze diensten vormen een integraal onderdeel van een algehele strategie voor financieel misdaadrisicobeheer.

Previous Story

Dataseparatie

Next Story

eDiscovery

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services