De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een essentiële rol in risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze specialisatie omvat de beoordeling en het beheer van de risico’s die gepaard gaan met relaties met derden, die een bron van kwetsbaarheden kunnen zijn die leiden tot financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie en schendingen van internationale sancties. Door grondige risicobeoordelingen uit te voeren en risicobeperkingsstrategieën te implementeren, helpt Tetrapylon organisaties om financiële criminaliteitsrisico’s te minimaliseren bij het omgaan met derden.

Het beheer van risico’s van derden binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) van Tetrapylon Forensic Auditing is een essentieel onderdeel van de aanpak van financiële criminaliteitsrisico’s. Hier is een uitgebreide beschrijving van hoe het beheer van risico’s van derden wordt gebruikt om financiële criminaliteitsrisico’s aan te pakken:

Overzicht van risicobeheer van derden binnen de FSFC:

Het beheer van risico’s van derden omvat een reeks strategieën en processen om risico’s geassocieerd met externe partijen te identificeren, te evalueren en te beperken. Deze expertise omvat:

1. Due Diligence en Leveranciersbeoordeling:

 • Het uitvoeren van uitgebreide due diligence en beoordelingen van derden en partners om hun blootstelling aan financiële criminaliteitsrisico’s te beoordelen.

2. Risicobeoordeling en classificatie:

 • Het ontwikkelen van risicobeoordelingsmodellen en scoresystemen om derden te classificeren en te rangschikken op basis van hun financiële criminaliteitsrisico.

3. Regelnaleving:

 • Zorgen dat derden voldoen aan relevante regelgeving en nalevingsvereisten om het risico van financiële criminaliteit te verminderen.

4. Contractuele overeenkomsten:

 • Het opstellen van robuuste contracten die de verwachtingen en verantwoordelijkheden van derden met betrekking tot de preventie van financiële criminaliteit en naleving definiëren.

5. Voortdurende monitoring:

 • Het opzetten van processen voor voortdurende monitoring van derden om eventuele veranderingen in hun financiële criminaliteitsrisicoprofiel te detecteren.

6. Incidentbeheerplanning:

 • Het ontwikkelen van incidentbeheerplannen in samenwerking met derden om snel te reageren op eventuele financiële criminaliteitsincidenten.

7. Opleiding en bewustwording:

 • Het verstrekken van educatieve programma’s en bewustmakingsinspanningen aan derden om hun begrip van financiële criminaliteitsrisico’s en preventieve maatregelen te verbeteren.

8. Informatiedeling en rapportage:

 • Het opzetten van mechanismen voor het delen van informatie met betrekking tot financiële criminaliteit en het melden van problemen aan relevante autoriteiten, indien van toepassing.

Voordelen van het beheer van risico’s van derden in de strijd tegen financiële criminaliteitsrisico’s:

 • Risicobeperking: Effectief risicobeheer van derden helpt potentiële financiële criminaliteitsrisico’s zoals witwassen, fraude en corruptie te identificeren en te beperken.
 • Compliance Assurance: Zorgen voor naleving van derden aan regelgeving vermindert het risico op juridische en financiële sancties voor non-conformiteit.
 • Reputatiebescherming: Een sterk programma voor risicobeheer van derden beschermt de reputatie van de organisatie door te voorkomen dat deze wordt geassocieerd met entiteiten betrokken bij financiële criminaliteit.
 • Kostenreductie: Proactief risicobeheer van derden kan potentiële kosten in verband met financiële criminaliteit en regelgevende sancties verminderen.
 • Verbeterde due diligence: Grondige due diligence en monitoring stellen organisaties in staat om financiële criminaliteitsrisico’s van derden nauwkeuriger te beoordelen.

Het beheer van risico’s van derden is essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen, omdat veel organisaties afhankelijk zijn van externe derden die financiële criminaliteitsrisico’s kunnen inhouden. Een effectief programma voor risicobeheer van derden helpt organisaties hun financiële activa te beschermen, naleving te handhaven en hun reputatie te behouden, waardoor het risico van financiële criminaliteit als gevolg van relaties met derden wordt verminderd.

Previous Story

Personal Data Breach Management

Next Story

Cyber Security Transformation

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services

Intelligence Review

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Intelligence Review, binnen de divisie Forensic