Corporate Intelligence

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Corporate Intelligence binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is een essentieel onderdeel van het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst omvat diepgaand onderzoek en analyse van zakelijke entiteiten om mogelijke risico’s op financiële criminaliteit, zoals fraude, omkoping of corruptie, te identificeren. Het levert waardevolle inzichten voor organisaties om geïnformeerde beslissingen te nemen, risico’s te beperken en te voldoen aan relevante regelgeving.

De expertise van Tetrapylon in bedrijfsinlichtingen binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) richt zich op het helpen van organisaties bij het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit door middel van uitgebreide gegevensverzameling en analyse. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon financiële criminaliteitsrisico’s benadert in het kader van bedrijfsinlichtingen:

Overzicht van bedrijfsinlichtingen binnen FSFC van Tetrapylon:

Bedrijfsinlichtingen houden in dat informatie wordt verzameld en geanalyseerd over individuen, bedrijven of entiteiten om mogelijke risico’s op financiële criminaliteit of laakbaar gedrag op te sporen. De benadering van Tetrapylon op het gebied van bedrijfsinlichtingen is uitgebreid en veelzijdig.

Belangrijke elementen van de benadering van Tetrapylon:

 1. Risicobeoordeling: Tetrapylon begint met een grondige evaluatie van de specifieke risico’s op financiële criminaliteit die verband kunnen houden met een bedrijf of een individu. Dit omvat de identificatie van mogelijke waarschuwingssignalen met betrekking tot witwassen, fraude, corruptie of andere illegale activiteiten.

 2. Gegevensverzameling: Tetrapylon maakt gebruik van verschillende gegevensbronnen, waaronder openbare registers, particuliere databases, open-source intelligence en eigen tools om relevante informatie te verzamelen voor de beoordeling.

 3. Achtergrondcontroles: Tetrapylon voert grondige achtergrondcontroles uit op individuen en entiteiten om eventuele eerdere of lopende betrokkenheid bij financiële criminaliteitsactiviteiten, regelgevingsovertredingen of andere illegale activiteiten op te sporen.

 4. Sanctie- en watchlist-controles: Tetrapylon voert sanctiecontroles en controles van watchlists uit om ervoor te zorgen dat de onderwerpen van het onderzoek geen banden hebben met gesanctioneerde individuen, entiteiten of rechtsgebieden.

 5. Onderzoekstechnieken: In het geval van complexere zaken kan Tetrapylon gebruikmaken van onderzoekstechnieken, waaronder forensische analyse, digitale forensische methoden en interviews met betrokken partijen om informatie en bewijs te verzamelen.

 6. Risicoanalyse en -vermindering: De experts van Tetrapylon analyseren de verzamelde gegevens om het niveau van risico op financiële criminaliteit te beoordelen. Ze identificeren mogelijke kwetsbaarheden, aandachtspunten en formuleren aanbevelingen voor het beheren en verminderen van deze risico’s.

 7. Due diligence voor fusies en overnames: Tetrapylon ondersteunt bij de beoordeling van financiële criminaliteitsrisico’s wanneer een bedrijf betrokken is bij fusies, overnames of partnerschappen. Dit omvat het uitvoeren van een gedegen due diligence-onderzoek naar potentiële zakelijke partners om mogelijke verborgen risico’s te identificeren.

 8. Regelgevingsconformiteit: Tetrapylon zorgt ervoor dat de bedrijfsinlichtingendiensten voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot due diligence en anti-witwas (AML) naleving.

 9. Op maat gemaakte rapporten: Tetrapylon levert op maat gemaakte rapporten die een duidelijk en operationeel overzicht bieden van geïdentificeerde risico’s op financiële criminaliteit, samen met aanbevelingen voor risicobeheer en -vermindering.

Voordelen van de bedrijfsinlichtingendiensten van Tetrapylon:

 • Risicovermindering: Door proactief risico’s op financiële criminaliteit te identificeren en aan te pakken, kunnen organisaties hun blootstelling aan illegale activiteiten, regelgevingsovertredingen en financiële verliezen verminderen.

 • Regelgevingsconformiteit: Tetrapylon helpt organisaties te voldoen aan AML-, KYC- (Ken uw klant) en andere relevante wettelijke vereisten.

 • Informatiegestuurde besluitvorming: Uitgebreide bedrijfsinlichtingen stellen organisaties in staat beter geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot zakelijke partnerschappen, investeringen en naleving.

 • Bescherming van de reputatie: Door het vermijden van associaties met individuen of entiteiten die betrokken zijn bij financiële criminaliteit, kunnen organisaties hun reputatie en merkintegriteit beschermen.

 • Efficiënte due diligence: Tetrapylon ondersteunt organisaties bij fusies, overnames en andere zakelijke transacties door grondige due diligence en risicobeoordeling te bieden.

Kortom, de expertise op het gebied van bedrijfsinlichtingen binnen de FSFC-service-lijn is essentieel voor het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Door uitgebreide informatie te verzamelen en te analyseren, helpt Tetrapylon organisaties om geïnformeerde beslissingen te nemen, regelgevingsconform te blijven en zich te beschermen tegen financiële criminaliteitsrisico’s en de daarmee samenhangende juridische gevolgen.

Previous Story

Contract Remediation & Repapering

Next Story

Data Discovery & GDPR

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services