Data Discovery & GDPR

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Data Discovery for GDPR binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) speelt een cruciale rol in het beheer van risico’s op financiële criminaliteit. Deze dienst omvat de identificatie en het beheer van gevoelige gegevens om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Door gegevens effectief te beheren in overeenstemming met de GDPR kunnen organisaties het risico op financiële misdrijven in verband met gegevensinbreuken en schendingen van de privacy verminderen.

De expertise van Tetrapylon in Data Discovery & GDPR binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) richt zich op het beheren van financiële criminaliteitsrisico’s in verband met gegevensverkenning en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon financiële criminaliteitsrisico’s benadert in de context van Data Discovery en de AVG:

Overzicht van Data Discovery & GDPR binnen de FSFC van Tetrapylon:

Data Discovery en de AVG houden in dat organisaties gevoelige gegevens identificeren, classificeren en beschermen, terwijl ze voldoen aan de wetten inzake gegevensbescherming en financiële criminaliteitsrisico’s beheren die verband houden met inbreuken op de privacy en regelgevingsnaleving. De aanpak van Tetrapylon voor Data Discovery & GDPR is holistisch en afgestemd op de unieke behoeften van elke klant.

Belangrijke elementen van de aanpak van Tetrapylon:

 1. Inventarisatie en classificatie van gegevens: Tetrapylon begint met het helpen van organisaties bij het creëren van een inventaris van hun gegevens, het classificeren ervan op basis van gevoeligheid en het in kaart brengen van gegevensstromen om te begrijpen waar gevoelige informatie wordt opgeslagen en overgedragen.

 2. Beoordeling van regelnaleving: Tetrapylon evalueert de naleving van een organisatie met de AVG en andere gegevensbeschermingsvoorschriften om mogelijke gebieden van niet-naleving te identificeren en de financiële criminaliteitsrisico’s in kaart te brengen.

 3. Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA): Tetrapylon voert DPIA’s uit om de impact van gegevensverwerking op de privacyrechten van betrokkenen te beoordelen. Dit helpt bij het identificeren en verminderen van risico’s met betrekking tot gegevensverwerking.

 4. Privacy by Design en by Default: Tetrapylon bevordert het integreren van privacybeschermingsmaatregelen en principes vanaf de ontwikkelingsfase van systemen en processen, om ervoor te zorgen dat privacy vanaf het begin wordt overwogen.

 5. Plannen voor gegevensinbreukreactie: Tetrapylon helpt organisaties bij het opstellen en implementeren van plannen voor gegevensinbreukreactie, inclusief het melden van gegevensinbreuken aan relevante autoriteiten en betrokkenen, in overeenstemming met gegevensbeschermingsvoorschriften.

 6. Risicobeheer van derden: Tetrapylon helpt bij het beoordelen van de gegevensbeschermingspraktijken van externe leveranciers, serviceproviders en zakelijke partners om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de gegevensbeschermingsnormen.

 7. Training en bewustwording van medewerkers: Tetrapylon biedt trainingsprogramma’s en bewustmakingsinitiatieven om medewerkers te informeren over gegevensbescherming, AVG-naleving en de waarde van het beschermen van gevoelige informatie.

 8. Registers van verwerkingsactiviteiten: Tetrapylon helpt organisaties bij het bijhouden van registers van gegevensverwerkingsactiviteiten om transparantie in gegevensverwerkingsoperaties te waarborgen.

 9. Diensten van de functionaris voor gegevensbescherming (FG): Tetrapylon kan optreden als virtuele FG of bestaande FG’s van organisaties ondersteunen om hen te helpen bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden onder de AVG.

 10. Reactie op incidenten met betrekking tot gegevensinbreuken: Tetrapylon biedt expertise om te reageren op gegevensinbreuken, waaronder onderzoek, melding en coördinatie met relevante autoriteiten.

Voordelen van de Data Discovery & GDPR-diensten van Tetrapylon:

 • Risicobeperking: Door de bescherming van gevoelige gegevens en naleving van de AVG proactief aan te pakken, kunnen organisaties de financiële criminaliteitsrisico’s verminderen die verband houden met gegevensinbreuken en inbreuken op de privacy.

 • Regelnaleving: Organisaties kunnen voldoen aan de AVG en andere relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, wat juridische boetes en sancties kan helpen voorkomen.

 • Bescherming van reputatie: De demonstratie van toewijding aan gegevensbescherming en privacy kan de reputatie en geloofwaardigheid van een organisatie versterken.

De deskundigheid van Tetrapylon in Data Discovery & GDPR biedt organisaties de middelen en kennis om financiële criminaliteitsrisico’s met betrekking tot gegevens en privacybescherming te beheren. Door proactief gegevensbescherming en regelnaleving aan te pakken, kunnen organisaties gevoelige informatie beschermen, hun belanghebbenden beschermen en de risico’s van financiële criminaliteitsincidenten verminderen.

Previous Story

Corporate Intelligence

Next Story

Dataseparatie

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services