De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van eDiscovery, binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC), speelt een cruciale rol in risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. eDiscovery verwijst naar het proces van identificatie, verzameling en behoud van elektronisch opgeslagen informatie (ESI) voor juridische en regelgevende doeleinden. In het kader van risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit helpt Tetrapylon organisaties om ESI met betrekking tot onderzoeken, naleving en juridische procedures efficiënt en effectief te beheren. Deze expertise zorgt ervoor dat elektronisch bewijs met precisie en in overeenstemming met de regelgeving wordt behandeld, waardoor het risico van financiële misdrijven wordt verminderd.

eDiscovery is een essentieel onderdeel van de aanpak van financiële criminaliteitsrisico’s door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC). Het stelt organisaties in staat om elektronische informatie te behouden, verzamelen, onderzoeken en analyseren, wat van cruciaal belang is voor juridische onderzoeken, nalevingsinspanningen en geschillenondersteuning. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon financiële criminaliteitsrisico’s beheert met behulp van eDiscovery:

Overzicht van eDiscovery binnen de FSFC-service-lijn van Tetrapylon:

eDiscovery, oftewel elektronische ontdekking, omvat het identificeren, behouden, verzamelen, onderzoeken en analyseren van elektronisch opgeslagen informatie (ESI). Het is voornamelijk gericht op juridische en regelgevingsonderzoeken, nalevingsinspanningen en geschillenondersteuning.

Belangrijke elementen van de aanpak van Tetrapylon:

 1. Identificatie en behoud van gegevens: Het proces begint met het identificeren en behouden van relevante elektronische gegevens. Tetrapylon helpt organisaties bij het vaststellen van de gegevensbronnen en het soort gegevens om ervoor te zorgen dat cruciale informatie niet wordt gewijzigd.

 2. Verzameling en verwerking van gegevens: Tetrapylon helpt bij het verzamelen en verwerken van elektronische gegevens uit verschillende bronnen, zoals e-mailsystemen, databases en bestandsmappen. Deze gegevens worden vervolgens georganiseerd en voorbereid voor onderzoek.

 3. Onderzoek en analyse van gegevens: De verzamelde gegevens worden grondig onderzocht en geanalyseerd. Dit omvat het zoeken naar specifieke trefwoorden, zinnen en patronen met betrekking tot financiële criminaliteitsonderzoeken. Geavanceerde tools en technologieën worden gebruikt om dit proces te versnellen.

 4. Juridische en regelgevende naleving: Tetrapylon zorgt ervoor dat de eDiscovery-processen voldoen aan relevante juridische en regelgevende vereisten. Dit is essentieel om financiële criminaliteitsrisico’s te beheren en ervoor te zorgen dat de acties van de organisatie juridisch verdedigbaar zijn.

 5. Bewijsketen: Het handhaven van een juiste bewijsketen is essentieel. Tetrapylon documenteert en volgt de behandeling van elektronisch bewijs om de integriteit en authenticiteit ervan te waarborgen.

 6. Privacy en gegevensbescherming: Het beschermen van gevoelige informatie tijdens eDiscovery is cruciaal. Tetrapylon helpt organisaties maatregelen te nemen om de privacy en vertrouwelijkheid van gegevens gedurende het hele proces te waarborgen.

 7. Deskundigengetuigenis: Tetrapylon kan deskundige getuigen leveren die kunnen getuigen tijdens juridische procedures, waarbij ze informatie en expertise bieden met betrekking tot het eDiscovery-proces.

Voordelen van de eDiscovery-services van Tetrapylon voor financiële criminaliteitsrisicobeheer:

 • Risicobeperking: eDiscovery stelt organisaties in staat om financiële criminaliteitsrisico’s effectief te beheren door ervoor te zorgen dat elektronisch bewijs wordt geïdentificeerd, behouden en op een verdedigbare manier wordt geanalyseerd.

 • Kostenbesparing: Door het eDiscovery-proces te stroomlijnen en geavanceerde technologieën te gebruiken, draagt Tetrapylon bij aan de verlaging van de totale kosten die verband houden met juridische en regelgevingsonderzoeken.

 • Juridische voorbereiding: De juiste eDiscovery-praktijken bereiden organisaties voor op juridische en regelgevende uitdagingen, waardoor ze mogelijke sancties of boetes kunnen vermijden.

 • Inzicht in gegevens: De analyse van elektronisch opgeslagen informatie kan waardevolle inzichten opleveren die kunnen worden gebruikt om financiële criminaliteit te voorkomen en op te sporen.

Het eDiscovery-aanbod binnen de service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) van Tetrapylon is van cruciaal belang voor organisaties die financiële criminaliteitsrisico’s serieus nemen en de nodige stappen willen ondernemen om deze risico’s te beheren en te minimaliseren. Tetrapylon combineert juridische expertise, technologische innovatie en nauwgezette naleving om klanten te helpen bij het beschermen van hun activa en het handhaven van de integriteit van hun organisaties.

Previous Story

Data Subject Access Requests

Next Story

Ethiek & Compliance

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services