De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Ethiek & Compliance binnen de divisie Forensic Services & Financial Crime (FSFC) is essentieel voor effectief risicobeheer met betrekking tot financiële criminaliteit. Deze expertise richt zich op het bevorderen en handhaven van ethisch gedrag en naleving van wetten en voorschriften binnen een organisatie. Tetrapylon helpt klanten bij het opstellen en handhaven van ethische normen, gedragscodes en nalevingsprogramma’s om financiële misdrijven, zoals fraude, corruptie en witwassen van geld, te voorkomen en op te sporen. Op deze manier draagt Tetrapylon bij aan het minimaliseren van risico’s op financiële criminaliteit en zorgt ervoor dat organisaties met integriteit en binnen de grenzen van de wet opereren.

Ethiek en naleving (Ethics & Compliance) spelen een essentiële rol in de aanpak van Tetrapylon Forensic Auditing binnen haar service-lijn Forensic Services & Financial Crime (FSFC) voor het beheer van het risico op financiële criminaliteit. Dit omvat een uitgebreid scala aan strategieën en praktijken om ervoor te zorgen dat de organisatie ethische principes, sectorregelgeving en wettelijke vereisten naleeft. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe Tetrapylon het risicobeheer van financiële criminaliteit benadert via haar expertise in ethiek en naleving:

Overzicht van ethiek en naleving binnen de FSFC-service-lijn van Tetrapylon:

Ethiek en naleving houden in dat een cultuur van integriteit binnen een organisatie wordt gecreëerd en dat ethisch gedrag en naleving van wettelijke regels en voorschriften worden bevorderd. De aanpak van Tetrapylon voor risicobeheer van financiële criminaliteit op dit gebied omvat verschillende kernonderdelen:

1. Gedragscode en beleid:

 • Ontwikkelen en handhaven van een sterke gedragscode en een reeks nalevingsbeleid die zijn afgestemd op de branche van de organisatie en de specifieke risico’s.
 • Deze beleidslijnen in de hele organisatie communiceren om ervoor te zorgen dat werknemers ze begrijpen en naleven.

2. Training en bewustzijn:

 • Het verstrekken van uitgebreide training in ethiek en naleving aan werknemers, met de nadruk op de specifieke risico’s van de organisatie.
 • Bewustmaking over het belang van ethisch gedrag en naleving van wettelijke en regelgevende vereisten.

3. Risicobeoordeling:

 • Periodieke risicobeoordelingen uitvoeren om potentiële risicogebieden voor financiële criminaliteit te identificeren.
 • Risicobeheersingsmaatregelen aanpassen om geïdentificeerde zorgwekkende gebieden aan te pakken.

4. Klokkenluiderslijnen en rapportagekanalen:

 • Het opzetten van klokkenluiderslijnen en vertrouwelijke rapportagekanalen waarmee werknemers en belanghebbenden gedrag dat in strijd is met ethische normen of potentiële fraude kunnen melden zonder represailles te vrezen.

5. Onderzoek en zorgvuldigheid:

 • Onderzoek uitvoeren naar vermeende inbreuken op ethiek, fraude of andere financiële misdaden.
 • Due diligence uitvoeren met betrekking tot derden en zakelijke partners om ervoor te zorgen dat ze ethische normen naleven.

6. Continue monitoring:

 • Systemen en processen implementeren voor continue monitoring van transacties, het gedrag van werknemers en de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten.

7. Rapportage en verantwoordelijkheid:

 • Regelmatige rapportage van de voortgang op het gebied van naleving aan het management en de raad van bestuur.
 • Individuen en afdelingen verantwoordelijk houden voor hun ethische en nalevingsverplichtingen.

8. Juridische en regelgevende expertise:

 • Profiteren van juridische en regelgevende expertise om de voortdurend veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot financiële criminaliteit te interpreteren en te implementeren.
 • Zorgen dat de organisatie in overeenstemming blijft met deze wetten.

Voordelen van de ethiek- en nalevingsdiensten van Tetrapylon voor het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s:

 • Risicovermindering: De uitgebreide ethiek- en nalevingsdiensten van Tetrapylon helpen organisaties om risico’s van financiële criminaliteit proactief te identificeren en te verminderen.

 • Reputatiebescherming: Door een ethische cultuur te bevorderen en naleving te waarborgen, kunnen organisaties hun reputatie beschermen en het vertrouwen van klanten, partners en belanghebbenden behouden.

 • Kostenvermindering: Effectieve naleving en ethisch gedrag verminderen het risico op kostbare rechtszaken, boetes en sancties.

 • Duurzaamheid: Organisaties die ethisch handelen en in overeenstemming zijn met regelgeving zijn beter gepositioneerd voor langetermijnsucces in een steeds meer gereguleerde zakelijke omgeving.

De expertise van Tetrapylon op het gebied van ethiek en naleving binnen haar FSFC-service-lijn is een essentieel onderdeel van het beheer van financiële criminaliteitsrisico’s, waarbij organisaties de tools en strategieën krijgen die ze nodig hebben om hun activa te beschermen, hun reputatie te handhaven en wettelijk en ethisch gedrag op alle niveaus van de organisatie te waarborgen.

Previous Story

eDiscovery

Next Story

Fraudebestrijdingstechnologie

Latest from Forensic Services & Financial Crime

Third Party Risk

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Risico’s van Derden, binnen de divisie

Legal Tech Strategy

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Legal Tech Strategy, binnen de divisie

Onderzoeksanalyse

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeksanalyse, als onderdeel van de divisie

Investigations

De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op het gebied van Onderzoeken, binnen de divisie Forensic Services